Sökning: "occidentalism"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet occidentalism.

 1. 1. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 2. 2. “Vi Och Dom”: Islamiska Staten Mot Västvärlden : - En studie om legitim våldsutövning och satanisering av en hel värld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Karem; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Islamiska Statens nyhetskanaler, Rumiyah och Dabiq och hur de använder sig av propaganda och hatretorik gentemot västvärlden för att utkämpa ett krig. För att genomföra studien har totalt sju utgåvor av tidskrifterna studerats mellan perioden 2014–2017. LÄS MER

 3. 3. Museiutställningar i Sverige - ur ett mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Verdandi Sonesson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Arkeologi; kulturpolitik; museiutställningar; kritisk kulturarvsforskning; Öst och Väst; Vi och Dem; Occidentalism; ultranationalism; mångkultur; Sverige; Archaeology; Cultural policy; Museum exhibits; Critical Heritage Studies; East and West; We and Them; Occidentalism; Jingoism; Multiculturalism; Sweden;

  Sammanfattning : This essay deals with the cultural policy that are central for the politics in Sweden today. The Swedish population are of varied cultural backgrounds and this political guideline aims to unite the population through the cultural arena, including the museum exhibitions. LÄS MER

 4. 4. Kriget i landet långt borta : En historiebruksanalys av spelet Valkyria Chronicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nicklas Ernberg; [2018]
  Nyckelord :use of history history narratology the west; Historiebruk occidentalism historia narratologi japan rpg jrpg väst;

  Sammanfattning : This study seeks to analyze the japanese role-playing video game Valkyria Chronicles. Since the game uses a fictionalized european scene of World War 2 as its setting, it is an interesting object for analysis. LÄS MER

 5. 5. Beskrivningar av Öst : En studie av historieläromedel för yrkesprogrammen med utgångspunkt i konceptet orientalism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Robin Tykosson; [2018]
  Nyckelord :Orientalism; occidentalism; historia; läromedel; Mellanöstern;

  Sammanfattning : This paper studies how the Middle East is represented in four textbooks for the history course for the professional programs in Swedish upper secondary school. By using discourse analysis and the concept of orientalism I investigate presentations of the Middle East. LÄS MER