Sökning: "religion"

Visar resultat 1 - 5 av 4292 uppsatser innehållade ordet religion.

 1. 1. En svart prick på vita duken Rasism, klass, hot och autenticitet i debatten om Ruben Östlunds film Play

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Engström; [2023-11-23]
  Nyckelord :rasism; debatt; postkolonial teori; film; idéhistoria;

  Sammanfattning : In 2011, a swedish feature film namned Play, directed by Ruben Östlund, caused a cultural debate in the national daily press. The film was about a larger group of older black boys and a minor group of white boys, engaged in a game of power and threat that ended as a robbery. LÄS MER

 2. 2. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER

 3. 3. Towards Another Closet?! The Social Integration-related Experiences of Georgian LGBTQ+ Asylum Seekers in Berlin, Germany.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tamazi Sozashvili; [2023-11-03]
  Nyckelord :LGBTQ asylum seekers; Social Integration; Intersectionality; Georgia; European Union.;

  Sammanfattning : Georgia is among the top 10 nationalities who seek asylum in the EU. Despite not existing the official statistics, LGBTQ+ individuals, too, flee from Georgia due to persecution and discrimination based on sexual orientation and gender identity. LÄS MER

 4. 4. Kritiska ord- en interventionsstudie i kritiskt textarbete med grammatik som resurs

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hedvig Dillner; [2023-09-27]
  Nyckelord :kritiskt textarbete; critical literacy; grammatik; didaktik;

  Sammanfattning : Flera forskare diskuterar risken med att skolans kunskapsuppdrag kan överskugga skolans demokratiuppdrag. Gymnasieskolan, enligt Lgy11, ska utveckla elevers kritiska förhållningssätt. Elever ska kunna granska och ta ställning till information som de möter i samhället. LÄS MER

 5. 5. ’Fader vår’ och ’Vår fader’ En komparativ analys av Herrens bön i svenska översättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Vilhelm Karinsdotter Yngvesson; [2023-08-31]
  Nyckelord :översättningsteori; Herrens bön; Fader vår; Matteusevangeliet; ἐπιούσιος; πειρασμός; Lord’s prayer; bön; peirasmos; epiousios; Pater noster; Bergspredikan; Bibelöversättning;

  Sammanfattning : The Lord’s prayer (Mt. 9b–13) may be one of the most cited paragraphs of the New Testament, appearing as a common prayer since the earliest Christians. LÄS MER