Sökning: "external environment in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden external environment in marketing.

 1. 1. Sustainability Reporting and the developing role of the ESG/Sustainability Controller : A qualitative study among Swedish medium and large sized companies

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Stefan Schaumberger; Vijitha Dasayanaka; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Reporting; Sustainability Reporting Frameworks; Sustainability Reporting Unification; GRI; CSRD; ESG Controller; Sustainability Controller;

  Sammanfattning : Sustainability is a universal topic that has gained in significance during the last decade due to the increased risks for society as well as the environment itself. Therefore, a lot more attention is given to how companies disclose upon their impact on environment, society and governance. LÄS MER

 2. 2. Lost in the Weeds : Understanding the Firm's Perspective of Regulations on Marketing Communications in the Canadian Cannabis Industry

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Benjamin Farnworth; Edward Williams; [2023]
  Nyckelord :External Regulation; Marketing Communication; Institutional Theory; Institutional Pressures; Isomorphic Pressure; Canadian Cannabis Industry;

  Sammanfattning : Background: Marketing communication is the process of communicating with the customer, this is all communicative materials that are produced by the firm in order to influence the consumer. Regulations are all the rules, instructions, memos issued by a market authority that dictate the ways a firm may present their brand. LÄS MER

 3. 3. Corporate Involvement in Charitable Engagements : Exploring the Dynamics of Corporate-Charity Collaborators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikaela Jansson; Katarina Ölander Gür; [2023]
  Nyckelord :CSR; corporate-charity collaborations; sustainability reporting; charitable engagements;

  Sammanfattning : In today's business environment, organizations are expected to engage in Corporate Social Responsibility (CSR), which involves balancing their economic success with positive social and environmental impact. Collaborating with charitable organizations can be a way for companies to engage in socially responsible activities and given the increasing focus on CSR, there is a potential for an enhanced interaction between companies and charitable organizations. LÄS MER

 4. 4. Employer branding : Konsten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Joussef Elias; Robin Sandgren; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; human resource outsource; internal marketing; employer branding mix; recruiting; Employer branding; human resource outsource; internal marketing; employer branding mixen; rekrytering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna överleva på en modern konkurrensutsatt marknad som små och medelstora företag måste de ha kompetent och talangfull personal. Genom att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke så blir det lättare att bibehålla den kompetenta personalen men även för att rekrytera nya. LÄS MER

 5. 5. CSR EMBEDDED IN THE CORPORATE DNA : A QUALITATIVE CASE STUDY OF CSR-BRANDING AND SUSTAINABILITY REPORTING WITHIN A NORDIC MULTI-BRAND ORGANIZATION IN THE BEAUTY INDUSTRY

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Rantatalo; Linda Jonsson; [2023]
  Nyckelord :corporate social responsibility; corporate branding; CSR- branding; sustainability reporting; stakeholders;

  Sammanfattning : CSR-branding has gained recognition and promotes organizations to incorporate CSRinitiatives into their branding strategies. Conversely, executing an effective CSR-brandingstrategy presents challenges such as aligning relevant initiatives with the corporate brand,assessing internal resources, and engaging external stakeholders. LÄS MER