Sökning: "external environment in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden external environment in marketing.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. CSR is more than PR - Consumer perception of digital sustainability communication from fast fashion brands

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Hafström; Antonella Shahin; [2020-06-23]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; brand credibility; digital communication; sustainability; fast fashion brands;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 4. 4. An empirical study of the co-branding partner selection strategy : A perception from the negative perspective combing with consumer psychology

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Tongda Lu; Jiawen Ji; Jingming Zhang; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; cross-branding; brand identity; consumer psychology.;

  Sammanfattning : In recent years, the fashion industry has set off a trend of co-branding, and co-branding has become a unique marketing strategy for major brands to obtain benefits. However, there are potential risks when brands are selecting joint partners. LÄS MER

 5. 5. Community-Based Social Marketing: an investigation of sustainable behavioral change strategies at the municipality level in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Connor Allen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; Carbon dioxide emissions; Household consumption; International Panel on Climate Change; Practices;

  Sammanfattning : The new Special Report on Global Warming of 1.5 °C by the International Panel on Climate Change presents the drastic need to reduce greenhouse gas emissions for the security and sustainable development of human kind. LÄS MER