Sökning: "external environment in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden external environment in marketing.

 1. 1. Community-Based Social Marketing: an investigation of sustainable behavioral change strategies at the municipality level in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Connor Allen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; Carbon dioxide emissions; Household consumption; International Panel on Climate Change; Practices;

  Sammanfattning : The new Special Report on Global Warming of 1.5 °C by the International Panel on Climate Change presents the drastic need to reduce greenhouse gas emissions for the security and sustainable development of human kind. LÄS MER

 2. 2. Men inte till vilket pris som helst! : En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Sjöö; [2018]
  Nyckelord :External Environmental Communication; Profiling; Visual Communication; Rhetoric; Critical Rhetorical Analysis; Extern Miljökommunikation; Profilering; Visuell Kommunikation; Retorik; Kritisk Retorikanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. LÄS MER

 3. 3. Marketing Mix Modelling from the multiple regression perspective

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ecaterina Mhitarean; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal allocation of the marketing budget has become a difficult issue that each company is facing. With the appearance of new marketing techniques, such as online advertising and social media advertising, the complexity of data has increased, making this problem even more challenging. LÄS MER

 4. 4. Is doing good ever good enough? : A study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Borg; Emma Hattenhauer; [2017]
  Nyckelord :Green Marketing; Consumers Perception; Green Consumerism; Trust Marketing; Green Terminology; Normative Language; Communication Channels; Transparency; Ecological Transparency; Muted Greening; Lean Green;

  Sammanfattning : Abstract  Bachelor´s thesis, Enterprising and Business Development, Linnaeus University School of Business and Economics, 2EB01E, VT 2017  Authors: Malin Borg and Emma Hattenhauer Tutor: Dan Halvarsson  Title: ”Is doing good ever good enough?” - a study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing. Background: More now than ever are people interested in how they themselves affect the environment and how the companies work green. LÄS MER

 5. 5. Kan återbruk inom den kommunala avfallshanteringen öka på lång sikt? : En jämförelsestudie mellan insamlingsmetoder hos tre olika kommunala avfallsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Bill Thernström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med stort inflytande på världsmarknaden och ett land med en konsumtionsgrad långt över världssnittet. En konsekvens av den höga konsumtionsgraden är de stora mängder avfall som bildas då exempelvis industrirester, konsumtionsvaror, förpackningar och livsmedel förbrukas. LÄS MER