Sökning: "external environment in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden external environment in marketing.

 1. 1. Platform Thinking: Considerations for establishing third-party developer-centric ecosystems

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sylvia Karanja; Björn Arvesen; [2018]
  Nyckelord :platform business models; boundary resources; third-party developers; platform governance; developer marketing; external innovators; lean communication; complementors; integrators; organizational identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : There has been a dramatic growth in organizations aiming to leverage the power of platform business models and capture the vast amounts of value stemming from external innovation. Thus, actors are required to open up their innovation processes to third-party developers, and make sure these external resources are incentivized to both enter and remain in the ecosystem. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Business for ABB Motors and Generators

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Axel Kullander; Johan Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Industrial Marketing; Network Identity; Focal Startup; Network Context; Network Horizon; Sales Channels; Baseload Power; Geothermal Power; Smart Grids; Grid Stabilization; Electrical Machines; Wind Power;

  Sammanfattning : The market for large motors and generators has experienced a decreased demand during the last couple of years following the drop in oil prices in 2014. This follows significant investment in the sector by different actors in 2005-2014, which has resulted in an oversupply of large motors and generators on the market. LÄS MER

 3. 3. Men inte till vilket pris som helst! : En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Sjöö; [2018]
  Nyckelord :External Environmental Communication; Profiling; Visual Communication; Rhetoric; Critical Rhetorical Analysis; Extern Miljökommunikation; Profilering; Visuell Kommunikation; Retorik; Kritisk Retorikanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. LÄS MER

 4. 4. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Marketing Mix Modelling from the multiple regression perspective

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ecaterina Mhitarean; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal allocation of the marketing budget has become a difficult issue that each company is facing. With the appearance of new marketing techniques, such as online advertising and social media advertising, the complexity of data has increased, making this problem even more challenging. LÄS MER