Sökning: "external environment in marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden external environment in marketing.

 1. 1. Riskhantering inom strategisk marknadsföring : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag uppfattar och hanterar risker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Adrian Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk management; risk management process; risk perception; strategic marketing; e-commerce; clothing industry; the coronavirus pandemic; Risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; riskuppfattning; strategisk marknadsföring; marknadsföringsstrategier; e-handel; klädbranschen; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskhantering handlar om att förebygga att risker uppstår inom ett företag. På grund av den föränderliga miljö som företag befinner sig i krävs en effektiv och integrerad riskhantering, varpå detta blivit särskilt avgörande vid hantering av kriser. LÄS MER

 2. 2. Key success factors for turning a high technology startup into a commercial success: A case study of a semiconductor startup

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Christensen; Alexander Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :High-technology; startups; market focus; technology focus; technological capabilities; commercialization; semiconductor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : While there have been numerous research papers defining and discussing high technology startup success, there is a lack of unity what the recipe for success is. Due to lack of market orientation being one of the most common reasons for startup failure, combined with the essentiality of having a strong technology base in a high technology environment, there is an interest to study their intersection also due to confine previous research in this area. LÄS MER

 3. 3. Is social media the new drug that generates impulse buying? : A quantitative study on social media´s effect on impulse buying regarding fashion products and if it differs between men and women in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Lina Lennartsson; Adelina Zeka; [2021]
  Nyckelord :Impulse buying; Online impulse buying; Social media; Influencer marketing; Gender; Internal and external stimulus; Fashion products;

  Sammanfattning : Social media is a phenomenon that is successively developing, and the usage is rising each day, which in turn has an impact on consumer behaviour. Hence, the new attributes that social media provides, both for businesses and individuals, are affecting the way people are acting when making a purchase. LÄS MER

 4. 4. THE INFLUENCE OF ONLINE COMMUNITIES, eWOM & UGC - A NON-PROFESSIONAL INVESTOR PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Regfeldt; Isabelle Pallin; [2021]
  Nyckelord :Online communities; eWOM; UGC; behavioural finance;

  Sammanfattning : During 2020, online brokers experienced an increase in people who began to invest their money on the stock market. This, because covid-19 made people realize that they needed an economic buffer in difficult times. Moreover, the stock market declined in the beginning of 2020 due to the pandemic which made people see the chance to make profits. LÄS MER

 5. 5. The naked truth? : En kritisk diskursanalys om fast fashion-företaget NA-KD:s externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Ådahl; My Brännström; [2021]
  Nyckelord :NA-KD; fast fashion; fashion industry; sustainability; company profile; external communication; marketing communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase the understanding of how the Swedish fast fashion company NA-KD expressed its profile and how it could be linked to sustainability. The fashion industry is known for having big sustainability problems, and that is why the main focus of this study was the paradox between fast fashion and sustainability due to its conflict nature. LÄS MER