Sökning: "corporate branding"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden corporate branding.

 1. 1. Is a Brand Light, Flexible, and Disposable? A Closer Look at Ingka Centres in the Face of Change – An Exploratory Case Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tess Meyer; Emily Brown; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Employee Engagement; Corporate Restructuring; Organizational Change; Subsidiary Organization; Ingka Centres; IKEA; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the interrelation of employer branding and employee engagement in the context of corporate restructuring and organizational change. Our research follows an interpretative and abductive approach. We have conducted a qualitative case study with Ingka Centres as our case company. LÄS MER

 2. 2. Intern employer branding i revisionsföretag : En kvalitativ flerfallsstudie om hur Big Four företagen kan minska sin personalomsättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Carl Öberg; Mikaela Carlsson; [2020]
  Nyckelord :employer brand; employer branding; internal employer branding; employee turnover; audit firms; employer brand; employer branding; intern employer branding; personalomsättning; revisionsföretag;

  Sammanfattning : Att lyckas behålla anställda har blivit en alltmer vanlig fråga för arbetsgivare i och med en förändrad arbetsmarknad med hög konkurrens, och en för hög omsättning av personal kan få stora konsekvenser för ett företag. En bransch som länge präglats av hög personalomsättning är revisionsbranschen, och trots att tidigare studier har gjorts för att hitta anledningar till detta är det fortfarande ett omtalat problem, och revisionsbyråerna arbetar ständigt med att få sina anställda att stanna kvar på företagen, inte minst Big Four företagen. LÄS MER

 3. 3. CSR som en del av employer branding : En studie kring framtidens arbetskraft och deras värderingar gällande hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegrahn; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit; Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit;

  Sammanfattning : SYFTE: För att bidra med vidare förståelse kring vad som attraherar framtida arbetskraft på en konkurrensutsatt arbetsmarknad är syftet med uppsatsen att utreda hur Corporate social responsibility påverkar arbetsgivarvarumärket och således attraktionskraften hos företag. TEORI: Corporate social responsibility (CSR) har tidigare visat sig vara en starkt bidragande faktor till attraktivitet hos företag. LÄS MER

 4. 4. Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån tre aspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kajsa N. Lysén; Isabelle Vildbaek; [2020]
  Nyckelord :Företags attraktivitet; Generation Z; extern Employer Branding; tre aspekter av CSR;

  Sammanfattning : Den rådande klimatdebatten har resulterat i att människor ställer högre krav på företag i att inte enbart vara vinstdrivande utan även fokusera på vad företag kan göra för att bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt som det ställs högre krav på företagen i att agera hållbart, existerar även en utmaning för företag i Sverige att attrahera framtida arbetskraft, som nu utgörs av Generation Z. LÄS MER

 5. 5. Under Pressure - Tensions in the acquiring firms' corporate brand identity

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Maria Ostermann; Emma Impeciati; [2020]
  Nyckelord :Corporate Brand Identity; Merger and Acquisition; Integration; B2B Branding; Tensions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose is to explore post-acquisition tensions in a B2B firm's corporate brand identity to better understand why tensions emerge, what effect those tensions have, and lastly, how these tensions may be dealt with, if at all. Methodology: A qualitative multiple case study based on four companies with a constructionist and inductive approach has been executed in this thesis. LÄS MER