Sökning: "lina"

Visar resultat 1 - 5 av 3191 uppsatser innehållade ordet lina.

 1. 1. Barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av emotionellt amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Thinggaard; Josefin Brettmar; [2022]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssköterska; barnhälsovård; amning; emotionellt amningsstöd; fokusgrupp; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots hälsofördelar hos både mamma och barn sjunker amningsfrekvensen. Tidigare forskning har visat att trots intentionen var att helamma, så minskade amningen eller avslutades helt innan barnets sexmånadersdag p g a att föräldrar saknar stöd från barnhälsovården och att det emotionella amningsstödet ansetts otillräckligt. LÄS MER

 2. 2. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter de två första åren : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Björklund; Marie Svensson; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; nyexaminerad sjuksköterska; sjuksköterskerollen; upplevelser;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans roll i vårdandet innebär att leda omvårdnadsarbetet kring patienten samt att ha en ledande roll i arbetsteamet. Detta kan kännas skrämmande för en nyexaminerad sjuksköterska att axla denna roll. En hög arbetsbelastning och personalbortfall kan ställa höga krav på den nya sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Talibaner, Sharia och kvinnors rättigheter : En studie om talibanernas förståelse av Sharia och deras kvinnosyn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Mälberg; [2022]
  Nyckelord :Taliban; Sharia; women’s rights; Afghanistan; Qur’an; human rights; interpretation;

  Sammanfattning : On August 15, 2021, the Taliban entered the Afghan capital, Kabul, and a new period in Afghanhistory began. Fear of return to the former Taliban regime in the 1990s spread. However, the Taliban promised that women's rights would be respected. Their rights would be respected within the framework of the Islamic Sharia law. LÄS MER

 4. 4. ”Från välvilja till våld”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Gunnarsson; Linda Säll; [2022]
  Nyckelord :Ageism; dementia; domestic violence; elderly; social work; Demenssjukdom; socialt arbete; våld i nära relationer; ålderism; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom yrkesverksammas upplevelser undersöka hur våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom kan yttra sig och vilka möjliga orsaker som kan finnas. Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Inkludering i hem- och konsumentkunskap : Upplevelser av undervisningen bland elever med födoämnesöverkänslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Lina Norberg; [2022]
  Nyckelord :Födoämnesöverkäsnlighet; inkludering; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background There are both psychosocial and physical aspects that strengthen thefeeling of exclusion for students with food hypersensitivity, which in turn can affectlearning negatively. Students have the right to receive the support they need in school todevelop knowledge, regardless of needs and conditions. LÄS MER