Sökning: "lina"

Visar resultat 1 - 5 av 3427 uppsatser innehållade ordet lina.

 1. 1. Icke-vetande, men hur? En mikroanalys av icke-vetande position i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Abrahamsson; Björn Lönnberg; [2023-11-28]
  Nyckelord :Icke-vetande position; socialkonstruktionism; psykoterapi; co-speech gestures; microanalysis in face-to face dialogues; mikroanalys;

  Sammanfattning : Den icke-vetande positionen inom psykoterapin har väckt många diskussioner och förbryllat många terapistudenter och terapeuter. Delar av den familje- och systemteoretiska psykoterapin bygger på en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. LÄS MER

 2. 2. ÖPPNA MYNDIGHETSDATA I SVERIGE En studie om barriärer och innovationsmotstånd

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Kalin Winkler; Lina Andersson; Li Sjölund; [2023-11-16]
  Nyckelord :öppna data; öppna myndighetsdata; innovation resistance theory; barriärer; innovationsmotstånd;

  Sammanfattning : Öppna data innebär att göra offentlig datainformation tillgänglig i format som möj-liggör gratis användning, spridning och utnyttjande av allmänheten, vilket ökar ut-maningarna för de aktörer som måste dela sin data. Detta gäller särskilt för myn-digheter, vilka tillhör de största producenterna och insamlarna av data och vars pot-ential och nyttor förväntas gynna allmänheten. LÄS MER

 3. 3. Non-native plants in mountain ecosystems. An exploration of plant diversity and its response to road disturbance and alien invasion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Anderberg Lina; [2023-10-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Understanding patterns of invasive plants becomes ever more important as anthropogenic presence continues to facilitate their spread. In mountainous landscapes, cases of establishment by nonnative species have become frequent, despite the environmentally unfavorable conditions for plants less adapted to the harsh climate. LÄS MER

 4. 4. “I need the sea because it teaches me” A qualitative case study on the current integration of ocean literacy in surf education and what actors and factors can influence surf instructors in Lisbon, Portugal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lina Dahl; [2023-10-18]
  Nyckelord :Ocean literacy; ocean sustainability; blue space activity; surfing; theory of social connection; Penta Helix model;

  Sammanfattning : Ocean sustainability is more prevalent than ever. With our oceans degrading at rapid speeds many states and organizations turn to increasing ocean literacy in populations as a way of ensuring sustainable behaviors. LÄS MER

 5. 5. TATUERARES SYN PÅ SIN PROFFESION: En studie om ett levande kulturarv, gemenskap och stigma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lina Ymsjö; [2023-10-12]
  Nyckelord :Tatuering; kulturarv; stigma; samhörighet; massmedia;

  Sammanfattning : Tatueringar är ett fenomen som varit en del av olika kulturer i tusentals år men som också kopplas till stigmatisering. Det har skett en snabb utveckling när det kommer till hur samhället ser på tatueringar men fenomenet får en mycket liten plats i dagens forskning. LÄS MER