Sökning: "etiskt dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden etiskt dilemma.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av barns delaktighet i sin vård inom barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Sjövall; Katey Bark Hellsten; [2021]
  Nyckelord :Children; child and adolecent psychiatry; experience; nurses; outpatient; participation; Barn; barn och ungdomspsykiatrin; delaktighet; erfarenheter; sjuksköterskor; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns delaktighet i sin vård uppmuntras i flera lagar. Forskning visar att sjuksköterskor upplever det som viktigt att barnet är delaktig i sin vård och att delaktigheten måste anpassas efter barnets mognad. Inom psykiatrin har forskning visat att barns delaktighet är svårare att tillgodose. LÄS MER

 2. 2. Sharenting, ett etiskt dilemma : En studie av familjer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jessica Sjöholm; Jenny Lidenalv; [2021]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; YouTube; mediekultur; parents och sharing;

  Sammanfattning :  A picture tells more than a thousand words. When our parents grew up they had a camera with a film roll that they elicited to put in a frame on our walls with a purpose to show to friends and families that visited our home. Kids of today are on social media in front of hundreds of spectators before they are even born. LÄS MER

 3. 3. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 4. 4. Nudging vid rekrytering

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Marie Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :nudging; nudge; beslutsanalys; rekrytering; system 1; system 2; etiska dilemman;

  Sammanfattning : Nudging är ett verktyg som används inom fler och fler områden. Så även inom re- kryteringsområdet där nudging bland annat nyttjas för att hjälpa rekryterande chefer att undvika vanliga fallgropar vid urvalsbedömningar och beslut. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans och patientens upplevelse och erfarenhet vid smärta och läkemedelsberoende inom sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Michelle Rydin; Loke Claesson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Opioids; Pain; Patient; Substance Use Disorder; Läkemedelsberoende; Opioider; Patienter; Sjuksköterskan; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och den vanligaste orsaken till att människor uppsöker sjukvården. Att leva med långvarig smärta påverkar människans livskvalitet. Missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och är idag ett globalt folkhälsoproblem. LÄS MER