Sökning: "etiskt dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden etiskt dilemma.

 1. 1. ”Vi vill göra vårt jobb och göra det rätt, men vi vill ju inte att någon ska dö på grund av det”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tekla Lundin Makungu; [2019]
  Nyckelord :den nya gymnasielagen; implementering; etiskt dilemma; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The “nya gymnasielagen” brought with it a risk that teacher’s marks and attendance rate reports can be a basis for whether or not newly arrived immigrant students can have a continued residence permit. Many teachers who have criticized the law have had worries for the power given to them concerning individual student’s possibilities to obtain residence permits. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av copingstrategier vid moralisk stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Gligoric; Ida Johnson; [2019]
  Nyckelord :copingstrategi; etiskt klimat; moraliskt dilemma; moralisk stress; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först myntades av Andrew Jameton. Hans definition av moralisk stress är när en person vet den korrekta moraliska handlingen i en viss situation, men inte kan agera utefter denna på grund av olika organisatoriska begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Turismens mörka platser : En studie om motiven bakom resan till mörka och tragiska platser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Kenneth Ssemakula; Fredrik Wikman; [2019]
  Nyckelord :Dark tourism; Ethics; Motives behind dark tourism; Mörk turism; Etik; Motiv bakom mörk turism;

  Sammanfattning : Mörk turism är ett växande fenomen som ger turisten möjligheten till mer annorlunda resor, där död, olyckor och det makabra är i fokus. Som dödliga varelser kan man argumentera att det alltid finns ett visst intresse för döden, både sin egen död och andras (Stone 2006). Mörk turism är heller inget nytt fenomen. LÄS MER

 4. 4. Skolans demokratiska uppdrag samt elevinflytande: Hur lärare ställs inför olika utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Jönsson; Maria Andersson; [2019]
  Nyckelord :deliberativ kommunikation; demokrati; demokratifostran; demokratimodeller; elevinflytande; läroplan; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att beröra problemområdet inom skolans verksamhet gällande hur skolans demokratiska uppdrag samt elevinflytande kommer till uttryck i praktiken. Syftet med studien är att, utifrån ett lärarperspektiv, undersöka hur sju lärare väljer att arbeta kring skolans demokratiska uppdrag samt med elevinflytande. LÄS MER

 5. 5. Tvungen att använda tvång : Det var inte mitt beslut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Arvidsson Emma; Högström Carolina; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri; Tvångsvård; Fastspänning; Sjuksköterskors upplevelser; Etik; Ansvar; Tvungen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett nationellt projekt pågår i Sverige för att minska användandet av tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den tvångsvårdslagstiftning som finns för vuxna gäller även för barn och under 2016 vårdades 257 barn enligt denna lag i Sverige. LÄS MER