Sökning: "yttre"

Visar resultat 1 - 5 av 4001 uppsatser innehållade ordet yttre.

 1. 1. Polisers upplevelser av balans : Hindrande stressorer och främjande strategier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jasmine Kristensen; Ebba Rönje; [2024]
  Nyckelord :work-life balance; stress; strategies; police;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kopplat till poliser i yttre tjänst visar att yrket är stressfyllt, där det fanns utmaningar kring hanteringen av yrket och vardagen. Syftet var att undersöka polisers upplevelse av stressorer som kan hindra balansen mellan arbete och fritid samt strategier för att uppnå balans. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av förlossning över tid VAS-skattning från BB och 6-8 veckor post partum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annelie Andersson; Helena Kayondo; [2024]
  Nyckelord :Förlossning; Förlossningsupplevelse; Förstföderska; Induktion; Omföderska; Spontanstart; VAS-skattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Kvinnors upplevelse av förlossning har betydelse både för framtida familjeplanering och anknytningen till barnet samt relationen till partnern. Tidigare forskning visar att det kan vara för tidigt att mäta kvinnors upplevelse direkt efter förlossningen. LÄS MER

 3. 3. "Vi kan inte packa in allt i bubbelplast" : En studie om förskollärares syn på riskfylld lek i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frida Nygren; Olivia Möberg; [2024]
  Nyckelord :ECEC; outdoor environment; risky play; scaffolding; Förskola; riskfylld lek; stöttning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : From previous experiences, different perceptions of risky play have been noticed. This study therefore aims to shed light on the early childhood education center (ECEC) teachers’ approach to and perceptions of risky play in ECEC outdoor environment. LÄS MER

 4. 4. Resiliens hos elever med ADHD : En undersökning av stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Maria Wiking; Tove Ekström; [2024]
  Nyckelord :ADHD; Resiliens; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Stress; Högstadiet; Specialpedagogik; Elever; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Ekström, Tove och Wiking, Maria (2023). Resiliens hos elever med ADHD – med fokus på stress, risk- och skyddsfaktorer på högstadiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Upplevd direkt effekt av koffein på energinivå och ansträngning under träning hos unga, friska, träningsvana kvinnor : Single Subject Experimental Design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Alva Eriksson; Elisa Inguscio; [2024]
  Nyckelord :Caffeine; energy drink; exercise; menstrual cycle; women.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier är överens om att koffeinet har positiv inverkan på prestation under träning. Emellertid är kvinnor underrepresenterade i forskningsområdet, i synnerhet när det kommer till den hormonella påverkan som menstruationscykeln (MC) kan ha på träningen och de upplevda energi- och ansträngningsnivåerna. LÄS MER