Sökning: "yttre"

Visar resultat 6 - 10 av 3670 uppsatser innehållade ordet yttre.

 1. 6. Vuxna personers upplevelse av vilka faktorer som påverkar genomförande och efterlevnad av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ-2. : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasra Mohamud; Aisha Jamba; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en global folksjukdom. Typ 2-diabetes kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer för människor. Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, goda matvanor, rökningstopp, mindre intag av alkohol, minskad stress och viktminskning är viktiga för patienterna. LÄS MER

 2. 7. Ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Waldén; Josefin Ljungkvist; [2023]
  Nyckelord :Ambulans; Beslutsfattande; Hjärtstopp; Ambulanssjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vid ett prehospitalt hjärtstopp där ambulans har tillkallats beslutar ambulanssjuksköterskan om att påbörja, avstå eller avsluta hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetet i ambulanssjukvården ställer höga krav på att ambulanssjuksköterskan ska ha förmågan att fatta etiskt svåra beslut i komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 3. 8. Förskollärares planeringsarbete av aktiviteter som inkluderar barn i behov av särskilt stöd : En intervjustudie av verksamma förskollärares inställning till inkluderingsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Miranda Eriksson; Mathilda Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; inclusion; preschool; preschool teachers; planning work; sociocultural perspective; Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; förskola; förskollärare; planeringsarbete; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap för hur förskollärare planerar aktiviteter som inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Vi har undersökt hur förskollärarens inställning och attityd till inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt hur yttre faktorer påverkar planeringsarbetet av inkluderande aktiviteter. LÄS MER

 4. 9. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
  Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER

 5. 10. I hjärtat av samtiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ebba Odeskog; [2023]
  Nyckelord :Prekaritet; individualitet; modernitet; samtida relationer; kärlek; kommodifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Senmoderniteten förändras med en faslig fart och uppvisar otaliga skillnader i jämförelse med den förmoderna eran gällande flertalet olika livsaspekter. Syftet med denna uppsats är att få bättre förståelse kring livet i den senmoderna eran med huvudfokus på prekaritet gällande ekonomi, identitet och relationer. LÄS MER