Sökning: "Hemlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Hemlöshet.

 1. 1. “För att kunna orka jobba med sina svårigheter måste man ha en trygg bas” En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Debora Widholm; [2023-03-23]
  Nyckelord :unga; hemlöshet; substansbruk; hinder; insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk. Denna studie genomförs eftersom denna grupp unga har ett stort behov av hjälp men som samtidigt anser sig klara mycket på egen hand. Dessa unga samtycker sällan till de insatser som socialtjänsten erbjuder. LÄS MER

 2. 2. Människor i hemlöshet och deras upplevelser av palliativ vård och livets slut : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Kontis; Sanna Larsson; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; Hemlöshet; Vård i livets slut; En god död;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlöshet är både ett socialt och vårdrelaterat problem. Personer som lever i hemlöshet löper större risk för att drabbas av allvarlig sjukdom och har en kortare förväntad livslängd än den övriga befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Människor i hemlöshet och deras upplevelser av palliativ vård och livet slut : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Kontis; Sanna Larsson; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; Hemlöshet; Vård i livets slut; En god död;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlöshet är både ett socialt och vårdrelaterat problem. Personer som lever i hemlöshet löper större risk för att drabbas av allvarlig sjukdom och har en kortare förväntad livslängd än den övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Hemlösa personers upplevelse av hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Haldin; Tobias Svensson; [2023]
  Nyckelord :Discrimination; Homelessness; Nurse-patient relationship; Patients’ experiences; Bemötande; Diskriminering; Hemlöshet; Patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Uppskattningsvis 100 miljoner människor världen över lever i hemlöshet och orsakerna ärindividuella, komplexa och multifaktoriella. Att vara hemlös förknippas med ett försämrathälsotillstånd, såväl psykiskt som fysiskt, och likaså en överdödlighet i jämförelse medövriga befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens sekundära bostadsmarknad : Nuvarande situation, effekter och hur ser framtiden ut?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mikael Viiask; Andrée Tufvesson; [2023]
  Nyckelord :Housing Policy; Social Services; Homelessness; Social Housing; Universal Housing Market; Bostads politik; Socialtjänst; Hemlöshet; Sociala kontrakt; Social Housing; universella bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur socialtjänstens roll på bostadsmarknaden har förändrats de senaste åren fram tills idag. Vad blir effekterna av det och vilken roll kommer socialtjänsten att ha på bostadsmarknaden i framtiden. Studien består av en kvalitativ metod baserad på intervjuer av olika socialtjänster i Skåne. LÄS MER