Sökning: "Hemlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Hemlöshet.

 1. 1. Bilden av socialtjänsten i hemlöshetsdebatten: en analys av socialtjänstens förekomst i 43 debattartiklar gällande hemlöshet mellan år 2016 t.o.m. år 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alexander Bakir; [2019]
  Nyckelord :Social services; Homelessness; homelessness debate; media impact; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the presence of social services in debate articles that were part of the homelessness debate. This has been done by analyzing the content of 43 debate articles in the area of homelessness published during the period 2016-2018. LÄS MER

 2. 2. "Jag trillade nog mellan stolarna" - Kvalitativ studie om vägarna in i och ut ur hemlöshet samt insatserna på vägen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Magnus Jonsson; [2019]
  Nyckelord :homelessness; power; capital; interventions; life stories; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this explorative study was to analyse five people’s life stories – in a city in the southern part of Sweden – regarding their own experiences of the way into homelessness and their views and experiences of support, assistance and treatment measures from social services, medical service and NGOs. The aim has also been to find out what kind of support and treatment measures the respondents were missing according to themselves. LÄS MER

 3. 3. Hungrig, hemlös och hållplats himlen : Barriärer och strategier för att uppnå en god palliativ omvårdnad för hemlösa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mathilda Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :End-of-life care; homelessness; palliative care; person centered care; Hemlöshet; palliativ omvårdnad; personcentrerad vård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hemlöshet resulterar ofta i en signifikant påverkan såväl på livskvalité som förväntad livslängd. Samtidigt är gruppens tillgång till hälso- och sjukvård inkluderat palliativ vård, begränsad. LÄS MER

 4. 4. Handlingsutrymme – Barnfamiljer i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Roberto Morales; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Barnperspektivet; Barnkonventionen; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Hemlöshet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares upplevelse gällande barnperspektivet i socialt arbete i Malmö stad och deras handlingsutrymme med barnperspektivets implementering. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. LÄS MER

 5. 5. Framställningar av hemlöshet på internetforum : ett genusperspektiv på internetdiskussioner om hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Elmarsson Proos Michelle Gotvik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER