Sökning: "återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 1677 uppsatser innehållade ordet återhämtning.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSER AV VAD SOM LINDRAR PREOPERATIV ORO ELLER ÅNGEST. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Olofsson; Behnaz Sarian; [2024-01-30]
  Nyckelord :Generell anestesi; Patienters upplevelse; Personcentrerad vård; Preoperativ oro ångest; Preoperativ utbildning;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter och leder till lidande. Det är något som ger längre vårdtider, sämre återhämtning och kräver mer av sjukvårdens resurser. Preoperativ oro påverkar också mängden anestesi som behövs och mängden smärta patienter upplever efter operation. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i förskolan i spänningsfältet mellan policy och praktik : En kvalitativ studie om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rania Abdelatif; [2024]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplansteori; pedagoger och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som de upplever i sitt arbete med högläsning. Denna studie har sin utgångspunkt i läroplansteorin för att förstå hur pedagoger i förskolan uppfattar och implementerar läroplanens mål om högläsning och vilka faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter i sitt arbete med högläsning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter genomförd mastektomi vid bröstcancer : En kvalitativ litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Klara Jönsson; Alva Gunnarsson; [2024]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ; kvinnor; mastektomi; upplevelser; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och globalt. Det finns olika behandlingsmetoder beroende på typ av bröstcancer och andra faktorer. För vissa drabbade kan en mastektomi vara aktuell. LÄS MER

 4. 4. Svälj- och röstfunktion samt nutritionsstatus efter strålbehandlad larynxcancer : En långtidsuppföljning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Josefina Agrest; [2024]
  Nyckelord :laryngeal cancer; radiotherapy; swallowing function; voice function; nutritional status; larynxcancer; strålbehandling; sväljförmåga; röstpåverkan; nutritionsstatus;

  Sammanfattning : Larynxcancer är den tredje vanligaste formen av huvud- och halscancer och drabbar cirka 175 personer årligen i Sverige. En vanlig behandlingsmetod vid larynxcancer är strålbehandling. LÄS MER

 5. 5. ATT STÖDJA PATIENTERS ÅTERHÄMTNING : En litteraturöversikt utifrån Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madelein Lazo; Nour Nano; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER