Sökning: "framhåller"

Visar resultat 1 - 5 av 990 uppsatser innehållade ordet framhåller.

 1. 1. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 2. 2. Från diagnos till farväl: Att leva med den dödliga obotliga sjukdomen ALS : - En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Thea Thomasson Olsson; Klara Andersson; [2024]
  Nyckelord :ALS; Amyotrofisk lateralskleros; kvalitativ metod; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt (Sammanfattning) Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och sällsynt motorneuronsjukdom där 220-250 personer årligen insjuknar i Sverige. De karaktäristiska dragen för ALS är en progressiv försämring av motoriska nervbanor, vilket leder till att nervceller successivt förtvinas och dör. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla läsmotivation i undervisningen : En empirisk studie som undersöker hur en grupp svensklärare arbetar med läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Elin Amilon Rogerstam; Clara Kårelind; [2024]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; läsförmåga; skönlitteratur; högstadiet; svenskämnesdidaktik; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Den senaste PISA-mätningen uppvisade de lägsta siffrorna sedan mätningens start år 2000 när det kommer till läsförståelse. Läsmotivation är en viktig del i att få barn och ungdomar att läsa litteratur och således utveckla läsförmågan, läsförståelse innefattat, och är därmed relevant inom svenskdidaktik. LÄS MER

 4. 4. Vad tror du på? : En läromedelsstudie om religionskunskapsundervisning som främjar religioners olika uttryck och praktiker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gina Makdesi; Tora Evinger; [2024]
  Nyckelord :pedagogik; didaktik; religion; läroböcker; läromedelsbruk; jämförande religionskunskapsundervisni;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida läroböcker, dess tillhörande lärarhandledning samt läroplanen främjar synliggörandet av religioners olika uttryck och praktiker. Vidare avser studien undersöka på vilka sätt lärarhandledningar uppmanar till att genomföra en mer jämförande och tematisk religionskunskapsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Det sitter i värderingarna, eller? : En kvalitativ studie om värderingsstyrning inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Hellkvist Karlsson; Rebecca Whinberg; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; IT-konsutbranschen;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv kännetecknas av kunskapsarbete inom organisationer där medlemmar sammanförs. Under 1980-talet innebar teknikens framsteg att nya former av styrning blev nödvändiga för att kontrollera ett svårövervakat arbete. Inslag av mjuk styrning genom värderingar och organisationskultur blev vanligare. LÄS MER