Sökning: "framhåller"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet framhåller.

 1. 1. Lärarledd stöttning vid problemlösningsuppgifter inom matematik : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Fransson; Catharina Sidoli; [2021]
  Nyckelord :Matematik; problemlösningsuppgifter; stöttning; problemlösning; strategier;

  Sammanfattning : Flera elever upplever problemlösning som ett svårt område inom matematiken. Problemlösning är en stor del av vår skolgång och vardag. Den upplevs både i sociala och teoretiska sammanhang som vi utsätts för och lär oss hantera redan i tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juhlia Thylin Rescic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att lyfta fram olika faktorer som kan inverka på varför digitala verktyg inte har ett större utrymme på bildlektioner, framförallt i form av bildframställning. I detta arbete har åtta artiklar sammanställts över både svensk och internationell forskning om vilka olika faktorer som påverkar att digital implementering i bildämnet inte har fått ett större genomslag. LÄS MER

 4. 4. "Ja, jag är tjock. Och?" : En kvalitativ undersökning av kvinnors upplevelser av att vara tjock i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Martina Franzén; [2021]
  Nyckelord :Kvinnokroppen; tjock; queer fenomenologi; livslinjer; orientering; estetiska koncept; offentliga rummet; hälsa.;

  Sammanfattning : Hälsodiskursen i dagens Sverige kretsar till stor del kring kroppsligt utseende, där en smal kropp är det normativa. Ansvaret för kroppen läggs på individen och de personer som inte följer normen kommer märka av detta på olika sätt i sitt liv. LÄS MER

 5. 5. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer i triathlon : En analys av vad specialidrottslärarna på landets triathlongymnasier anser kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rasmus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer; Triathlon; Idrottsgymnasium;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad som kännetecknar goda idrottsliga utvecklingsmiljöer enligt specialidrottslärarna på landets triathlongymnasier. Fahlström, Glemne och Linnér (2016) och deras beskrivning av goda idrottsliga utvecklingsmiljöer användes som teoretiskt ramverk och insamlingen av empiri gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med samtliga fyra specialidrottslärare på landets triathlongymnasier. LÄS MER