Sökning: "Clara Kårelind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clara Kårelind.

 1. 1. Att utveckla läsmotivation i undervisningen : En empirisk studie som undersöker hur en grupp svensklärare arbetar med läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Elin Amilon Rogerstam; Clara Kårelind; [2024]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; läsförmåga; skönlitteratur; högstadiet; svenskämnesdidaktik; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Den senaste PISA-mätningen uppvisade de lägsta siffrorna sedan mätningens start år 2000 när det kommer till läsförståelse. Läsmotivation är en viktig del i att få barn och ungdomar att läsa litteratur och således utveckla läsförmågan, läsförståelse innefattat, och är därmed relevant inom svenskdidaktik. LÄS MER

 2. 2. Att skapa läsmotivation hos elever : En litteraturstudie om läsmotivation hos elever i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Elin Amilon Rogerstam; Clara Kårelind; [2023]
  Nyckelord :Läsmotivation; läsning; läslust; läsintresse; läsfrämjande; läsundervisning; läsförståelse; grundskola;

  Sammanfattning : Under ett antal år tillbaka har läsmotivationen, och läsförståelsen, bland svenska barn och ungdomar sjunkit drastiskt. En god läsförmåga där bland annat läsförståelse ingår kräver att eleverna känner läsmotivation och läser, vilket understryker vikten av läsmotivation. LÄS MER