Sökning: "Johan Edström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Johan Edström.

 1. 1. Kreativa matematiska resonemang : En kvalitativ textanalys av läromedel för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (2023-)

  Författare :Samantha Edström; Johan Falck; [2023]
  Nyckelord :imitativt resonemang; matematikuppgifter; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Matematiken är av tradition ett läromedelsbundet ämne och undervisningen sker till stor del genom elevernas enskilda arbete med uppgifter. Vilka kunskaper som eleverna utvecklar kommer därför att ha direkt koppling till läromedlens innehåll och om vissa kunskapsområden får ett begränsat utrymme i dessa så uppstår en risk att relaterade matematiska förmågor inte utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Inferring Dataset Relations using Knowledge Graph Metadata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :August Edström; Johan Isaksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The web site dataportalen.se aims to increase the availability of Swedish open datasets. This is achieved by collecting metadata about the open datasets provided by Swedish organizations. At the time of writing, metadata from more than two thousand datasets reside in the portal, and this number is set to increase. LÄS MER

 3. 3. Audit rotation, does it matter? : A study on audit rotations relationship to audit quality and its contingencies.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Karl-Johan Edström; David Frisk; [2020]
  Nyckelord :Audit quality; audit rotation; audit firm rotation; audit parnter rotation; firm visiblity; auditor indpendence;

  Sammanfattning : Poor audit quality has historically led to huge consequences for the society. A low audit quality is often related to a low auditor independence, which can be caused by the auditor's incentive to maximize personal gain. LÄS MER

 4. 4. Ta inte för dig mer än du orkar äta upp : En studie av arbetet för minskat matsvinn i kommunala skolkök

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Johan Granberg; Jacob Edström; [2019]
  Nyckelord :Matsvinn; Kommunala tillagningskök; Svinnreducerande åtgärder;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka tillagningskök i kommunala skolor och hur dessa praktiskt tillämpar arbetssätt för att minimera matsvinn. I bakgrunden behandlas ämnets ökande nutida relevans, tidigare forskning kring olika typer av interventioner och deras effektivitet samt den aktuella kommunens tidigare åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Impact of Anomalies in Simulated Crowds

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Edström Kawaji; Johan Ribom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual simulations of crowds are useful for many different fields of research and entertainment, such as simulations of evacuation scenarios or in video games that use large amounts of moving agents. This study examines if the noticeability of movement anomalies are dependent on their location on the screen and the density of the virtual crowd. LÄS MER