Sökning: "Johan Edström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johan Edström.

 1. 1. Impact of Anomalies in Simulated Crowds

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Edström Kawaji; Johan Ribom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual simulations of crowds are useful for many different fields of research and entertainment, such as simulations of evacuation scenarios or in video games that use large amounts of moving agents. This study examines if the noticeability of movement anomalies are dependent on their location on the screen and the density of the virtual crowd. LÄS MER

 2. 2. “If we zigzag in the middle, it’s OK” : En fältstudie som undersöker turismens påverkan på balinesisk religion och kultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johan Eriksson; Maria Stenbäck Edström; [2014]
  Nyckelord :Balinese Hinduism; religion; globalization; tourism; subsystem theory; capitalism;

  Sammanfattning : [“If we zigzag in the middle, it’s OK”] The purpose of the following study is to examine the relationship between tourism and religion in a Balinese context. We look specifically at changes in religious practice, culture and mentality, as well as how religious philosophy is used as a tool for limiting the negative impact of tourism. LÄS MER

 3. 3. Mäktiga myndigheter och deras fall på DN Debatt 2002-2010

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Edström; Madeleine Hammarström; Carl Johan Hjerpe; [2013-04-26]
  Nyckelord :Mäktiga myndigheter och deras fall;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar. Debatten om myndigheters roll och det faktum att den borgerliga alliansen gjorde frågan om myndigheters opinionsbildande till en valfråga 2006 gör att man kan ana att det har skett en förändring sedan dess. Eller har det det? Det är vad vår studie syftar till att utreda.. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld mot personal inom den slutna vården : En litteraturöversikt om förekomst, prevention och effekter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pontus Edström; Johan Rydham; [2008]
  Nyckelord :Arbetsplats; Förebyggande; Sjukhus; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Hot och våld förekommer, inte bara ute i samhället, utan även på våra arbetsplatser. Personal inom hälso- och sjukvård tillhör de mest utsatta yrkeskategorier när det gäller arbetsrelaterade hot- och våldssituationer. LÄS MER

 5. 5. Slöjdundervisning utomhus : fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Johan Edström; [2007]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhuspedagogik; sammanhang; lärande;

  Sammanfattning : Jag har i detta examensarbete fördjupat mig i hur slöjdundervisning kan ske utomhus. Vilka fördelar och nackdelar som finns med att bedriva undervisningen utomhus och i vilka former det kan ske. Jag har själv ett stort intresse av att vistas utomhus i naturen och att använda mig av naturens former i mitt slöjdande. LÄS MER