Sökning: "skydd för"

Visar resultat 1 - 5 av 3032 uppsatser innehållade orden skydd för.

 1. 1. Att Komma Undan Atlantis: En undersökning av möjligheten för klimatmigranter att beviljas internationellt skydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lazar Cvetkovic; [2023-03-31]
  Nyckelord :Internationell rätt; Klimatförändringar; Migrationsrätt; Mänskliga rättigheter; Klimatmigranter;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att effekterna av klimatförändringarna kontinuerligt intensifieras tvingas människor att migrera som en följd av antropogena effekter. Förväntningarna är att migrationen mestadels kommer att vara intern, men i vissa fall kommer de utsatta människor anse det vara nödvändigt att korsa internationella gränser för att kunna söka skydd. LÄS MER

 2. 2. Talet om hot och våld i skolan : En diskursanalytisk studie av tidningen Läraren

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Korsell; [2023]
  Nyckelord :Hot och våld i skolan; lärare; kompetens; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att synliggöra hur diskursen om hot och våld i skolan konstrueras genom diskursiva sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan förstås i relation till kompetens inom ramen för läraryrket. Syftet delades in i två forskningsfrågor, där den andra frågeställningen utgick från resultatet av den första: 1. LÄS MER

 3. 3. Barnfridsbrott - ett stärkt skydd eller inte? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av utredningsarbetet med barn som bevittnat våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mikaela Carlström; Maja Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :barnfridsbrott; barn som bevittnat våld i nära relation; utredningsarbete; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning lagändringen om barnfridsbrott har påverkat socialsekreterares utredningsarbete av barn och unga, hur socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme med barn som bevittnat våld i nära relation samt om socialsekreterarna upplever några förbättringsmöjligheter inom arbetet. Fyra socialsekreterare verksamma inom utredning av barn och unga intervjuades. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 5. 5. Skadereduktion vid sprututbyten : Erfarenheter från personer som injicerar droger

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Julia Nordin; Louise Johansson; [2023]
  Nyckelord :intravenous drug use; needle exchange programs; experience; harm reduction; intravenöst drogbruk; sprututbytesverksamhet; upplevelse; skadereduktion;

  Sammanfattning : Background: Drug use is a public health problem associated with increased mortality, morbidity and lack of contact with healthcare. Stigmatization and discrimination surround drug use. Harm reduction aims to improve health without coercive measures to become drug-free in collaboration with people who inject drugs. LÄS MER