Sökning: "D- svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 958 uppsatser innehållade orden D- svenska.

 1. 1. Löjtnant Julio – Från UBV till ERP : En mikrohistorisk inblick i den värld som formade en biståndsarbetare till gerillasoldat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tobias Monsler; [2023]
  Nyckelord :Svante Grände; svenska frivilligsoldater; Latinamerika; 11 september; 1960-talsradikalisering; socialisering; vänsterrörelse;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to let Svante Grände’s letters from his time in Latin-American act as keyhole from which the political situation in Chile and Argentina is viewed. By grounding Grände as part of the left-wing radicalization process that was prominent in Sweden, in the third world, but also in large parts of the industrialized Western World, during the 1960’s and early 1970’s, an agent and structure model is used to examine how an aid worker, the son of a Swedish priest, ended up as a guerilla fighter in Northern Argentina, who was killed in battle in 1975. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lantto; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; transspråkande; kodväxling;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att finna ett kunskapsunderlag för vikten av att alla lärare utvecklar sin ämnesundervisning genom att systematiskt arbeta med att integrera språk- och ämnesundervisning för flerspråkiga elever, d.v.s. att arbeta med språkinriktad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Skrivutveckling vid läs- och skrivsvårigheter : Svensklärares skriftliga återkoppling på textproduktion av gymnasieelever i läs- och skrivsvårigheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Örtenberg; [2022]
  Nyckelord :Skrivutveckling; läs- och skrivsvårigheter; texttriangel; skrivmodell; återkoppling;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur gymnasielärare i svenska på högskoleförberedande program kommenterar texter som är producerad av elever i läs- och skrivsvårigheter. Syftet är att studera såväl skrivuppgifter som textkommentarer skrivna av lärare med fokus på att hitta skrivstödjande strukturer i de båda textformerna. LÄS MER

 4. 4. The code is more what you´d call guidelines than actual rules… : En kvalitetsgranskning och jämförelse av lokala kliniska riktlinjer gällande ventilatorassocierad pneumoni. En kvantitativ metod.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Emmie Jarlekrans; Victoria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :VAP-prevention; intensive care unit; patient safety; quality appraisal; Clinical Guideline; VAP-förebyggande åtgärder; intensivvårdsavdelning; patientsäkerhet; kvalitetsgranska; kliniska riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ventilatorassocierad pneumoni, VAP, är en vårdrelaterad infektion inom intensivvården som ökar mortaliteten och vårdkostnaden. För att förebygga VAP finns olika åtgärder som beskrivs i kliniska riktlinjer. Dessa finns som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal för att öka patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. ”Hållbarhet är inte en utmaning, det är ett måste” : En kvalitativ fallstudie av Östersund om inställningen och förutsättningarna till en hållbar destinationsutveckling genom hållbara verktyg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Philip Brodin Kibsgård; Joanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :hållbar destinationsutveckling; hållbara verktyg; samverkan; destinationscertifiering; hållbar standard; indikatorer; destinationskriterier; GSTC-D; Östersund;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling är en viktig del för att skapa en stark och konkurrenskraftig turistdestination. Allt fler destinationer arbetar med hållbara projekt och för att mäta utvecklingen används olika typer av indikatorer. LÄS MER