Sökning: "D- svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 919 uppsatser innehållade orden D- svenska.

 1. 1. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 2. 2. Jurisdiktionens gränser för hållbar bolagsstyrning : Om företags tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet i globala värdekedjor samt svenska rättssystemets möjlighet till utövande av extraterritoriell jurisdiktion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jensen; [2021]
  Nyckelord :Jurisdiktion; hållbar bolagsstyrning; EU; forum av nödvändighet; mänskliga rättigheter; EKMR;

  Sammanfattning : De globala försörjningskedjorna för transnationella företag är komplexa och invol-verar ofta många produktionsnivåer som sträcker sig över flera jurisdiktioner. Flera av europeiska företag köper leveranser från entiteter baserade i tredje länder med svagare kapacitet att tillförsäkra de sociala, mänskliga rättigheterna eller miljönor-mer där identifiering och begränsning av relaterade risker och påverkan är svag. LÄS MER

 3. 3. Att kunna trots allt : en kvalitativ intervjustudie om skrivundervisning i svenskämnet för flickor med ADHD

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anna Mathisen; [2021]
  Nyckelord :flickor med ADHD; skrivundervisning; anpassningar; lärarpraxis; ADHD i skolan; ADHD; cirkelmodellen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how teachers of Swedish work with teaching writing in general and specifically to support girls with ADHD. The data collection took place during the autumn of 2020 through semi structured qualitative interviews conducted over Zoom. LÄS MER

 4. 4. Vindkraftens möjligheter på stödtjänstmarknaden : Teststudier för en befintlig vindkraftpark

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alva Wästerby; [2021]
  Nyckelord :stödtjänster; elnätet; vindkraft; frekvensreglering; FFR; FCR-N; FCR-D; aFRR; mFRR;

  Sammanfattning : I takt med att Sveriges elsystem byggs ut och allt större andel elenergi kommer från förnybar och väderberoende elproduktion såsom vind, så ökar även behovet av stödtjänster som kan balansera frekvensen i elsystemet. Frekvensen i elsystemet fungerar som en indikator på om elsystemet är i balans och för att elsystemet ska vara i balans krävs att elproduktionen hela tiden motsvarar elanvändningen. LÄS MER

 5. 5. The potential of wind power on the Swedish ancillary service markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannes Wiklund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasing proportion of variable renewable energy in the Swedish power system is leading to greater needs of system flexibility. A key aspect of handling this is frequency flexibility where actors can either increase or decrease their production or consumption when required. LÄS MER