Sökning: "representation"

Visar resultat 1 - 5 av 5443 uppsatser innehållade ordet representation.

 1. 1. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER

 2. 2. Promises, promises Mr. President : A study of commissive speech act usage in 21st century American presidential inaugural addresses.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Erik Marklund; [2023]
  Nyckelord :President of the United States of America; Inauguration speech; Speech act theory; Commissive speech act; Promises; Pragmatics; Political discourse analysis.;

  Sammanfattning : Abstract The American president’s serving period always begin with an iconic inaugural address. It is a function wherein the president can unify the audience, ratify the ceremony, and present his political and administrative direction for his term. LÄS MER

 3. 3. Från barnamörderska till omtyckt kejsarinna : En analys om Wu Zetian i media riktad till barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannah Brohlén; [2023]
  Nyckelord :Wu Zetian; Wu Zhao; Empress Wu; children´s literature; children´s media; Wu Zetian; Wu Zhao; Kejsarinna Wu; barnböcker; barnmedia;

  Sammanfattning : This thesis investigates and analyzes how Wu Zetian is portrayed in media directed at children. This thesis also plan to investigate how the portrayal of Wu Zetian in children´s media relates to academic literature. LÄS MER

 4. 4. Var Sveriges feministiska utrikespolitik verkligen feministisk? : En jämförandestudie mellan Sverige & Danmark

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lisa Carles; [2023]
  Nyckelord :feminism; feministisk IR; utrikespolitik; representation; rättigheter; resurser; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about feminist foreign policy that will take a closer look at Sweden and Denmark's foreign policy. The purpose of the study is to see if there are elements of feminism in documents regarding developmemnt and aid work as a reflection of foreign policy. LÄS MER

 5. 5. Vad är att värna om kvinnors självbestämmande? : En analys av riksdagspartiernas representation av problemet i debatten om altruistisk surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Helander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER