Sökning: "lands"

Visar resultat 1 - 5 av 796 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 1. Comparative study of albedo and Ndvi. : Based on a vertical Agrivoltaic system and a reference control plot.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Prasamsa Aryal; [2024]
  Nyckelord :Agrivoltaics; Albedo; NDVI; Linear correlation; Linear regression;

  Sammanfattning : Agrivoltaic system combines solar energy and agriculture which is an effective way to utilize the lands full potential. Crops can be grown between vertical panels or under tilted panels among other designs. Combining solar panels and agriculture leads to optimization of space. LÄS MER

 2. 2. Hantering av deponier i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Filip Lilja; [2024]
  Nyckelord :Deponier; äldre nedlagda deponier; efterbehandling; förorenade områden; MIFO; giftfri miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Avfallshanteringen har genom tiderna bestått av mycket deponering där allt avfall som uppstod slängdes i naturen utan adekvata skyddsåtgärder, vilket idag utgör förorenade områden. Ett förorenat område kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa och miljö. LÄS MER

 3. 3. Non-native plants in mountain ecosystems. An exploration of plant diversity and its response to road disturbance and alien invasion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Anderberg Lina; [2023-10-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Understanding patterns of invasive plants becomes ever more important as anthropogenic presence continues to facilitate their spread. In mountainous landscapes, cases of establishment by nonnative species have become frequent, despite the environmentally unfavorable conditions for plants less adapted to the harsh climate. LÄS MER

 4. 4. TRADITIONAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN AGRICULTURE FOR ADAPTATION/ RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE: HIGH MOUNTAIN ASIA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Dulani Lavanya Samarasekara Witharana; [2023-06-22]
  Nyckelord :climate change adaptation; resilient agroecosystems; Hindu Kush Himalaya; indigenous knowledge; traditional farming; traditional ecological knowledge;

  Sammanfattning : Mountain agricultural systems in the Hindu Kush Himalaya (HKH) are in a unique position to contribute to promoting nature-based solutions in adaptation and resilience to climate change since they are least impacted by the influence of commercial high-production agriculture. This study aims to explore currently available literature for evidence of Traditional Ecological Knowledge (TEK) based agriculture in the HKH region and analyse their contribution to region and location specific climate change adaptation. LÄS MER

 5. 5. Indigenous peoples rights under International Law: Comparative political analysis with the case of Sweden and Finland

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sonja Reetta Aurora Parkkisenniemi; [2023]
  Nyckelord :Indigenous peoples; Rights; Land; Finland; Sweden; Self-determination;

  Sammanfattning : Indigenous peoples have special relation to the land, and they might seek to gain landrights based on their historical acknowledgment within a nation state in the modern days. The acknowledgment for the rights of these lands is based on their ethnic identity, historical and colonial roots and by the concept of self-determination. LÄS MER