Sökning: "lands"

Visar resultat 1 - 5 av 741 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 1. Urbana dödsfällor? - En jämförande demografisk studie av stad/landsbygd i Sverige år 1750–1800 med hänsyn till teorin ”urban graveyard”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tommy Andersson; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förindustriella städer var under tidigmodern tid ofta smutsiga, osanitära, trångbodda platser där sjukdomar lätt kunde härja med hög dödlighet som resultat. Trots detta fanns en attraktionskraft i städerna. LÄS MER

 2. 2. Utmarken - envisioning Skåne's new edible landscapes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Hugo Settergren; [2022]
  Nyckelord :Food Urbanism; Agroforestry; Urban Planning; Permaculture; Edible landscapes; Urban Agriculture; Resillience; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Planet earth is getting hotter and regional climates are becoming increasingly unpredictable across the globe. Cities and communities on all continents are already impacted by the changing climate, but also by two other crises – the fossil-energy decent and the 6th mass extinction event. LÄS MER

 3. 3. A Web Application for Wildfire Spread Prediction and Visualisation in Sweden Using Geospatial Data and Technology

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Micael Makenzius; Jonas Bylerius; [2022]
  Nyckelord :Prometheus; wildfire progression; real-time; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; web-application; Prometheus; skogsbrands simulering; realtid; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; webbapplikation;

  Sammanfattning : Skogsbränder är kraftfulla naturfenomen kapabla att åstakomma omfattande skada över stora ytor och medföra omfattande kostnader för sammhället både humanitärt, ekonomiskt och miljömässigt. Det finns därför ett starkt incitament att övervaka och förutspå skogsbränders utveckling och spridning. LÄS MER

 4. 4. Medlemskap i EMU- flipp eller flopp? : En tidsserieanalys över hur Estlands ekonomiska tillväxt påverkats av anslutningen till EMU

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Nordell; Ebba Myhrman; [2022]
  Nyckelord :EMU; economic growth; monetary union; time series analysis; Estonia; ARDL; EMU; ekonomisk tillväxt; valutaunion; tidserieanalys; Estland; ARDL;

  Sammanfattning : År 2011 uppfyllde Estland Maastrichtkriterierna, kraven för att ingå i den Europeiska Monetära Unionen (EMU) och kunde därför ansluta sig till valutaunionen. Enligt teori och tidigare forskning förväntas ett lands ekonomiska tillväxt påverkas positivt av ett medlemskap i en valutaunion. LÄS MER

 5. 5. Intermediate Community Use during Brownfield Remediation Phytoremediation’s Applicability Analysis in the Post-Industrial City of Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rie Chimura; [2022]
  Nyckelord :applicability analysis of phytoremediation; brownfield remediation; intermediate community use; landscape architecture; post-industrial city of Malmö;

  Sammanfattning : The general understanding of brownfield is a contaminated site often due to former industrial occupation. Brownfields are the environmental issue and redevelopment target in post-industrial cities, and the situation of Malmö, a former industrial city, is no exception. LÄS MER