Sökning: "Finland"

Visar resultat 1 - 5 av 1700 uppsatser innehållade ordet Finland.

 1. 1. DIFFERENCES ON THE IMPACTS AND ORIGINS OF POLLEN IN FOUR MAJOR SWEDISH CITIES BETWEEN 2014 AND 2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Jean-Patrick Ridet-Lagorce; [2024-02-12]
  Nyckelord :Pollen; Allergy; Antihistaminic; Airborne transport; Geographical origins;

  Sammanfattning : Allergies are widespread in the world and coming from various sources, one of the causes being airborne allergens and especially, pollen. The negative impact of pollen is enhanced by pollution and climate change which are some of the biggest issue humankind is facing today. LÄS MER

 2. 2. Hur mycket ska en euro kosta? : Reala jämviktsväxelkurser och inflationsutfall vid eurons införande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Albert Bergman; [2024]
  Nyckelord :real exchange rate misalignment; equilibrium exchange rates; euro; inflation; real jämviktsväxelkurs; euro; inflation;

  Sammanfattning : This study has analysed the misalignment of the real exchange rates of the eleven original euro members at the introduction of the euro, and their consequences for inflation in the first five and ten years of the monetary union. Using four separate models of real equilibrium exchange rates, the largest overvaluations are found for Portugal and Germany, and the largest undervaluations are found for Ireland and Finland. LÄS MER

 3. 3. Finland som underrättelsemål eller vän : C-byråns underrättelseverksamhet i Finland under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lukas Boman; [2024]
  Nyckelord :Intelligence; intelligence gathering; intelligence cooperation; Swedish-Finnish relations; C-byrån; Underrättelse; Underrättelseinhämtning; Underrättelsesamarbete; Svenskfinska relationer;

  Sammanfattning : Intelligence organizations and their operations are by their nature secretive and wantto continue as such. This problematizes research around them and especiallyintelligence cooperation with other countries can be considered among the most secretparts of an intelligence organization. LÄS MER

 4. 4. NATO and their gold card holders : An entanglement analysis of Sweden and Finland's decision to apply for membership in NATO

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emelie Moregård; [2024]
  Nyckelord :Strategic culture; Sweden; Finland; NATO; entanglement analysis; strategic behaviour; security policy; foreign policy;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to gain a greater understanding of the meaning-making process behind Finland and Sweden’s decision to join NATO in 2022, and by so, deviate from their long-standing tradition of military non-alignment. Instead of solely pointing to the Russian invasion of Ukraine as the official reason for NATO membership this paper suggests that the concept of strategic culture can provide one with a greater understanding of their decision to join NATO. LÄS MER

 5. 5. Tvångslikvidation vid kritisk kapitalbrist : Ett förlegat regelverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Philip Krantz Andersson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en granskning av den reform som SOU 2023:34 föreslår för bestämmelserna vid kapitalbrist i aktiebolag. Det nuvarande regelverket är mycket gammalt och har funnits i svensk rätt i någon form i över 100 år, reglerna tycks ha levt vidare då de har ansetts utgöra ett borgenärsskydd. LÄS MER