Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Transfer Printing and Cellulose Based substrates for modern Textile Printing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Mona Mrad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital printing technology is a technique that has been growing since the 1990s and has a high growth potential when it comes to using different ink types and transfer printing techniques. In comparison to screen printing, digital transfer printing techniques have shown to consume less ink and water and are therefore considered to be a more environmentally friendly alternative for textile printing. LÄS MER

 2. 2. Effekter av probiotika vid hypolaktasi och laktosintolerans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Edyta Arczykowska; [2019]
  Nyckelord :Probiotika; Hypolaktasi; Laktosintolerans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Laktos maldigestion är ett vanligt förekommande tillstånd hos mer än 75 procent av den vuxna befolkningen runt om i världen. Hypolaktasi innebär en minskad laktosnedbrytning på grund av en otillräcklig mängd av enzymet laktas. Laktosintolerans känneteckas av gastrointestinala symtom efter intag av laktosinnehållande produkt. LÄS MER

 3. 3. Har D-vitamintillskott effekt vid behandling av Systemisk Lupus Erythematosus? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Gracious Omoike; [2019]
  Nyckelord :Systemisk Lupus Erythematosus; SLE; D-vitamin; kolekalciferol:25 OH D;

  Sammanfattning : Introduktion: Systemisk Lupus Erythematosus är en prototypisk autoimmun sjukdom som gör att immunförsvarets antikroppar angriper kroppens egna vävnader, vilket leder till kronisk inflammation i kroppens organsystem. Idag finns ingen verksam behandling för Systemisk Lupus Erythematosus. LÄS MER

 4. 4. Vilken effekt har olika typer av immunsuppressiv behandling vid de autoimmuna hudsjukdomarna alopecia areata och vitiligo? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Eleonor Johnsson; [2019]
  Nyckelord :alopecia areata; vitiligo; autoimmun hudsjukdom; immunsuppressiv läkemedelsbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans försvar mot omvärlden och patogena mikrober består av ett väl utvecklat immunsystem innehållande det medfödda immunsystemet, innate, som inte förändras nämnbart över tid samt det adaptiva immunsystemet som skapar minnesceller efter immunrespons på peptidantigen. Det medfödda immunsystemets receptorer binder främmande strukturer och agerar snabbt genom att skapa inflammatorisk respons. LÄS MER

 5. 5. Deformable 3D Brain MRI Registration with Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Louis Joos; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Image Registration;

  Sammanfattning : Traditional deformable registration methods have achieved impressive performances but are computationally time-consuming since they have to optimize an objective function for each new pair of images. Very recently some learning-based approaches have been proposed to enable fast registration by learning to estimate the spatial transformation parameters directly from the input images. LÄS MER