Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Hur effektivt är kombinationsterapi med adefovir och lamivudin jämfört med monoterapi med adefovir hos personer med kronisk hepatit B

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emilia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Hepatit B virus; kronisk hepatit B; adefovir; lamivudin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hepatit B virus (HBV) tillhör familjen hepadnavirus och kronisk HBV finns hos ungefär 257 miljoner människor. Kronisk HBV kan orsaka levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och andra svåra leversjukdomar vilket leder till 887,000 dödsfall per år. Symptomen för HBV är illamående, gulsot och mörkfärgat urin. LÄS MER

 2. 2. Implementation of Super-Resolution Ultrasound Imaging for in Vitro Experiments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kani Yara; [2022]
  Nyckelord :B-mode; Localization; Microbubbles; Poly-Vinyl-Alcohol; Tracking; Verasonics; B-mode; Localisering; Mikrobubblor; Poly-Vinyl-Alcohol; Spårning; Verasonics;

  Sammanfattning : Ultrasound imaging systems are a safe and affordable imaging modality with the disadvantage of low spatial resolution, especially for assessing smaller vessels. However, with the implementation of super-resolution ultrasound imaging techniques, studies have shown promising results in achieving a resolution below the diffraction limit. LÄS MER

 3. 3. Antikroppsnivåer efter insjuknande i Covid-19: Hur länge har man antikroppar och minnes-celler efter en avklarad Covid-19-infektion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rula Hedar; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; specifika antikroppar; Spike-protein; N-protein; IgG; IgM; B-lymfocyte; T-lymfocyte; CD4 T-cell; CD8 T-cell; minnesceller.;

  Sammanfattning : IntroductionSars-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) is an RNA virus that causes Covid-19 disease. This disease started in the city of Wuhan in China. LÄS MER

 4. 4. Har enterovirus-infektioner en roll för utvecklandet av typ 1 diabetes?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Larsson; [2022]
  Nyckelord :autoimmunitet; diabetes; T1D; infektion; virus;

  Sammanfattning : Typ 1 diabetes (T1D) är en kronisk autoimmun sjukdom där insulinproduktionen försämrats på grund av selektiv destruktion av de insulinproducerande β-cellerna i pankreas. Etiologin är komplicerad, incidensen är högre vintertid vilket tyder på inblandning av miljöfaktorer, men genetisk predisposition har en betydande roll. LÄS MER

 5. 5. Analytical Methods for High Molecular Weight UV Stabilizers

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Elin Ljungström; [2022]
  Nyckelord :hindered amine light stabilizers; light stabilizers; polyolefins; LC-MS; HPLC; hindrade aminljusstabilisatorer; ljusstabilisatorer; polyolefiner; LC-MS; HPLC;

  Sammanfattning : Utomhusprodukter gjorda i plast är sårbara för nedbrytning på grund av UV-energi från solljus. För att stoppa denna fotonedbrytning används UV-stabilisatorer i plastmaterial; en av huvudkategorierna är hindrade aminljusstabilisatorer (HALS, hindered amine light stabilizers). LÄS MER