Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 2. 2. Är adalimumab en bra behandling mot reumatoid artrit i jämförelse med andra biologiska läkemedel?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Salim Awell Yasin; [2021]
  Nyckelord :RA; Adalimumab; DAS-28; ACR respons;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease, which causes joint inflammation. Different environmental and genetic factors such as smoking, anti-citrullinated protein antibody, rheumatoid factor, and certain MHC-alleles cause RA. It affects mostly women and it is characterised by joint swelling, pain, tiredness, and stiffness. LÄS MER

 3. 3. S-Kalcidiol : En metodjämförelse mellan IDS-iSYS och Cobas E801 vid analys av S-Kalcidiol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Kalcidiol; imprecisionsstudie; korrelationsstudie; Cobas E801; IDS-iSYS;

  Sammanfattning : Vitamin D är den sammanlagda koncentrationen för metaboliterna vitamin D2 och vitamin D3 och är en tillförlitlig indikator gällande vitamin D-statusen i kroppen. Den huvudsakliga källan till vitamin D är bildandet av metaboliten vitamin D3 i huden med hjälp av ultraviolett B-ljus och vitaminet har bland annat en viktig roll för skelettets utveckling. LÄS MER

 4. 4. Bestämning och jämförelse av helblodspåsars leukocyt-innehåll : vid tre olika vilotider efter blodgivning, analyserat med flödescytometri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Leo Svahn; [2021]
  Nyckelord :Transfusion Medicine; Blood Component Preparation; Leukocytes; Flow Cytometry; LPK; Hematology; Transfusionsmedicin; Komponentberedning; Leukocyter; Flödescytometri; LPK; Hematologi;

  Sammanfattning : Vid blodgivning donerar blodgivare blod frivilligt. Blodet kan sedan användas inom sjukvården för exempelvis blodtransfusion, vilket kräver blodprodukter kompatibla med patienten. Förekomst av leukocyter i blodprodukter medför en ökad risk för febrila transfusionsreaktioner hos transfunderade patienter. LÄS MER

 5. 5. Opioidbehandling vid narkotikamissbruk : En jämförelse mellan buprenorfin och metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Metadon; Buprenorfin; Opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av opioider är substanser med morfinliknande effekter har ökat i hela världen men framförallt i USA och senaste åren även i Europa. År 2016 var det 11,8 miljoner amerikanare som var 12 år eller äldre och som missbrukade farmaceutiska opioider (92%), kombination av opioider och heroin (5,4%) eller endast heroin (2,6%). LÄS MER