Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Identification of Trypsin Digested Transferrin using HPLC and MALDI-MS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Weyni Ghebreamlak; [2019]
  Nyckelord :Transferrin; Glycopeptides; Digestion; HPLC; MALDI-MS;

  Sammanfattning : In this project, separation of trypsin digested transferrin (Tf) has been studied, using a RP HPLC- UV system equipped with a C18 column. 0.1% TFA/MQ-water and 90% MeOH were used as mobile phase A and mobile phase B, respectively. LÄS MER

 2. 2. Transfer Printing and Cellulose Based substrates for modern Textile Printing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Mona Mrad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital printing technology is a technique that has been growing since the 1990s and has a high growth potential when it comes to using different ink types and transfer printing techniques. In comparison to screen printing, digital transfer printing techniques have shown to consume less ink and water and are therefore considered to be a more environmentally friendly alternative for textile printing. LÄS MER

 3. 3. Synthesis and Characterization of some Photo-CORM and Photosensitizers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Joachim Björklund; [2019]
  Nyckelord :Inorganic Chemistry; Bioinorganic Chemistry; CORM; Photo-CORM; Photosensitizers; Synthesis; Characterization; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : It is well known that Carbon monoxide is a toxic and hazardous gas, but during recent years it has been proven that using a controlled concentration, carbon monoxide can in fact be used as a therapeutic agent, and can contribute to decrease malaria, treat cardiovascular and lung diseases and potentially even treat cancer, among other things. The main problem in using carbon monoxide directly is the fact that it is not trivial to control the volume of gas inhaled, compromising its use as a therapeutic agent. LÄS MER

 4. 4. Effekter av probiotika vid hypolaktasi och laktosintolerans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Edyta Arczykowska; [2019]
  Nyckelord :Probiotika; Hypolaktasi; Laktosintolerans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Laktos maldigestion är ett vanligt förekommande tillstånd hos mer än 75 procent av den vuxna befolkningen runt om i världen. Hypolaktasi innebär en minskad laktosnedbrytning på grund av en otillräcklig mängd av enzymet laktas. Laktosintolerans känneteckas av gastrointestinala symtom efter intag av laktosinnehållande produkt. LÄS MER

 5. 5. Har D-vitamintillskott effekt vid behandling av Systemisk Lupus Erythematosus? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Gracious Omoike; [2019]
  Nyckelord :Systemisk Lupus Erythematosus; SLE; D-vitamin; kolekalciferol:25 OH D;

  Sammanfattning : Introduktion: Systemisk Lupus Erythematosus är en prototypisk autoimmun sjukdom som gör att immunförsvarets antikroppar angriper kroppens egna vävnader, vilket leder till kronisk inflammation i kroppens organsystem. Idag finns ingen verksam behandling för Systemisk Lupus Erythematosus. LÄS MER