Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 2. 2. Är adalimumab en bra behandling mot reumatoid artrit i jämförelse med andra biologiska läkemedel?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Salim Awell Yasin; [2021]
  Nyckelord :RA; Adalimumab; DAS-28; ACR respons;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease, which causes joint inflammation. Different environmental and genetic factors such as smoking, anti-citrullinated protein antibody, rheumatoid factor, and certain MHC-alleles cause RA. It affects mostly women and it is characterised by joint swelling, pain, tiredness, and stiffness. LÄS MER

 3. 3. S-Kalcidiol : En metodjämförelse mellan IDS-iSYS och Cobas E801 vid analys av S-Kalcidiol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Kalcidiol; imprecisionsstudie; korrelationsstudie; Cobas E801; IDS-iSYS;

  Sammanfattning : Vitamin D är den sammanlagda koncentrationen för metaboliterna vitamin D2 och vitamin D3 och är en tillförlitlig indikator gällande vitamin D-statusen i kroppen. Den huvudsakliga källan till vitamin D är bildandet av metaboliten vitamin D3 i huden med hjälp av ultraviolett B-ljus och vitaminet har bland annat en viktig roll för skelettets utveckling. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av kloratutsläpp i samband med växlingar mellan TCF- och ECF-blekning – En studie vid SCA Östrands massafabrik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linn Granbom; [2021]
  Nyckelord :ECF; TCF; Klorat; Klordioxid; Reduktionsgrad;

  Sammanfattning : SCA Massa, Östrands massafabrik har två produktionslinjer, fiberlinjen som tillverkar NBSK (blekt barrsulfatmassa) och CTMP-linjen som tillverkar CTMP (kemisk termomekanisk massa). Massaindustrin har trotts övergången från klorblekning till klordioxidblekning fortfarande en påtaglig miljöpåverkan, då tillverkningsprocessen medför både restavfall och förorenade utsläpp. LÄS MER

 5. 5. Synthesis and characterization of novel hybrid organic-inorganic materials

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Emil Blomdahl; [2021]
  Nyckelord :Hybrid organic-inorganic material; perovskite; X-Ray diffraction; thermal gravimetric analysis; differential scanning calorimetry; Hybrida organiska-ooorganiska material; perovskit; röntgendiffraktion; thermal gravimetric analysis; differential scanning calorimetry;

  Sammanfattning : Efterfrågan på bättre och mer hållbart material ökar. Mer effektivt material kommer att behövas för att möta den ökande, globala efterfrågan. LÄS MER