Sökning: "Kemi B"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Kemi B.

 1. 1. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Josefine Sundgren; [2020]
  Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

 2. 2. Using bioaugmentation to enhance the denitrification process in a treatment plant for landfill leachate

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Oscar Skirfors; [2020]
  Nyckelord :Bioaugmentation; Landfill leachate; Wastewater treatment; Biological nitrogen removal; Denitrification; Waste management; Bioaugmentation; Deponilakvatten; Vattenrening; Biologisk kväverening; Denitrification; Avfallshantering;

  Sammanfattning : It has been illegal to deposit household waste in Swedish landfills since 2005. The large amount of waste deposited prior to this does however continue to pose an environmental concern, mainly in the form of leachate water. This study focused on enhancing the denitrification process in a leachate water treatment plant through bioaugmentation. LÄS MER

 3. 3. Investigation and Application of Safety Parameters for Lithium-ion Battery Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Axel Relefors; [2020]
  Nyckelord :Lithium-ion battery; thermal runaway; accelerating rate calorimetry; electrochemical impedance spectroscopy; thermal management; Litiumjonbatteri; termisk rusning; kalorimeter; elektrokemisk impedansspektroskopi; värmereglering;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces are investigating high-risk applications where lithium-ion batteries (LIB) can replace traditional lead-acid batteries. Understanding the potential safety risks and evaluating a battery's instability is crucial for military applications. LÄS MER

 4. 4. Mineralogisk-mineralkemisk karakterisering av Nb-Ta-förande associationer från Kolsvapegmatiten, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andreas Viitamäki; [2020]
  Nyckelord :Columbite; samarskite; Kolsva; granitic pegmatite; NYF-type; Y; REE; U; Th - Nb; Ta; Ti -oxides; SEM-EDS; XRD; Kolumbit; samarskit; Kolsva; granitpegmatiter; NYF-typ; Y; REE; U; Th - Nb; Ta; Ti -oxider; SEM-EDS; XRD;

  Sammanfattning : De två kemiskt nära besläktade metallerna niob (Nb) och tantal (Ta) räknas av Europakommissionen som kritiska råmaterial. Detta på grund av en kraftigt ökad efterfrågan och en geografiskt koncentrerad global produktion av dem. LÄS MER

 5. 5. Energy Decomposition Analysis of Neutral and Anionic Hydrogen Bonded Dimers Using a Point-Charge Approach

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :André Nyberg Borrfors; [2020]
  Nyckelord :computational chemistry; density functional theory; chemical interactions; energy decomposition analysis; hydrogen bond; beräkningskemi; täthetsfunktionalteori; kemiska interaktioner; energiuppdelningsanalys; vätebindning;

  Sammanfattning : En stor samling dimolekylära vätebindningar med formen A – H … B, där AH är en alkyn, alkohol eller tiol och B = [Br–, Cl–, NH3, HCN] beräknas och utvärderas med Kohn-Sham täthetsfunktionalteori tillsammans med bassetet m062x/6-311+g(2df.2p). LÄS MER