Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. A Balanced Scorecard Approach for Measuring a R&D Organization - A case study in collaboration with the R&D intensive company Swegon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Berggren; Max Sundgren; [2020-07-22]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Measure R D; Obstacles in measuring R D; Performance Measurement; Key Performance Indicators; R D Performance;

  Sammanfattning : In today’s rapidly and ever-changing competitive landscape, companies are racing to develop and commercialize innovative products and services. Successful organizations have realized that Research & Development (R&D) can be leveraged to achieve sustainable competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Det balanserade styrkortet i en process : En fallstudie gjord i säkerhetskontrollen vid Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Nathalie Nordström; Ella Säfström; [2020]
  Nyckelord :Balanced scorecard; airport management; security checkpoint; Balanserat styrkort; Airport management; säkerhetskontroll;

  Sammanfattning : Förhöjd säkerhetsprocess och den ökade resenärs trafiken i kombination med processorientering av verksamheten, har bidragit till att säkerhetskontrollen behöver nya och uppdaterade beslutsprocesser för att kunna utvärdera och förbättra processen för säkerhetskontrollen. Genom det balanserade styrkortet och tidigare forskning analyseras lämpligheten för ett balanserat styrkort för delprocessen “Möjliggöra säkerhetskontroll” på Stockholm Arlanda Airport. LÄS MER

 3. 3. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Measuring and Visualizing Business Performance Indicators in Corporate Accelerators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Forsberg; Marika Daleke; [2020]
  Nyckelord :Corporate Accelerator; Business Performance Measurements; Business Performance Measurement Frameworks; Balanced Scorecard; Dashboard.;

  Sammanfattning : The corporate accelerator Ericsson ONE, at the multinational networking and telecommunications company Ericsson headquartered in Sweden, is subject to this master thesis research. Within the organization, there was a need for a new business performance measurement system for indicating the performance and success of Ericsson ONE. LÄS MER

 5. 5. Kommunal resultatstyrning : En studie om resultatstyrningens utformning i svenska medelstora kommuner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carl Annerberg; Kristoffer Mattsson; [2020]
  Nyckelord :kommun; ekonomistyrning; resultatstyrning; styrmedel;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to research how the results control is constructed within Swedish intermediate sized municipalities regarding what formal control means are primarily employed and the reasoning behind why these control means are in use within the results control system. Since municipalities carry a complex function and an important role within the society, they are found to be of interest to research closer. LÄS MER