Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. Managing Strategy Risks through Balanced Scorecard (BSC) : A Survey Study in the Iranian Petroleum Equipment Industry

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elnaz Azizi Shalbaf; Nabira Ashfaq Mian; Muhammad Numair Sohaib; [2021]
  Nyckelord :Risk management; Balanced Scorecard; Strategy risks; Petroleum Industry; Petroleum equipment Industry; Linear regression analysis; Quantitative method;

  Sammanfattning : Purpose- This thesis aims to identify the role of the Balanced Scorecard (BSC) for managing strategy risks as well as the types of strategy risks that can be managed using four perspectives of the BSC in the Iranian Petroleum Industry Equipment Manufacturers (IPIEM). Design/ approach/ methodology- In this thesis cross-sectional design and the deduction approach are used. LÄS MER

 2. 2. Vibrationsmätningar : Uppföljning av negativa trender

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Lars Vikström; [2021]
  Nyckelord :vibration measurements; visual basic for applications; scripting; vibrationsmätningar; visual basic for applications; scripting;

  Sammanfattning : In this study, data on vibration measurements from Forsmark - Vattenfall AB's database has been studied, the goal has been to see how it can be reworked so that it becomes easier to interpret and more transparent for more people in maintenance.The idea has been to use all the data available to create graphs or graphs over a longer period to look for trends in systems that are similar to each other. LÄS MER

 3. 3. Balanserat styrkort i kommunal skolsektor - Ett användbart verktyg? : Vilka aspekter är viktiga för en framgångsrik användning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fanny Björendahl; Svea Gomez Gomez; Johanna Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Public school sector; Public sector; Balanced scorecard; Management control; Use; Important aspects.; Kommunal skolverksamhet; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Verksamhetsstyrning; Användning; Viktiga faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning utgör en fundamental aspekt för utvecklingen av skolverksamheten. Ofta benämns behovet av en flerdimensionell styrning, där det balanserade styrkortet förespråkas som ett bra alternativ. LÄS MER

 4. 4. A Balanced Scorecard Approach for Measuring a R&D Organization - A case study in collaboration with the R&D intensive company Swegon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Berggren; Max Sundgren; [2020-07-22]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Measure R D; Obstacles in measuring R D; Performance Measurement; Key Performance Indicators; R D Performance;

  Sammanfattning : In today’s rapidly and ever-changing competitive landscape, companies are racing to develop and commercialize innovative products and services. Successful organizations have realized that Research & Development (R&D) can be leveraged to achieve sustainable competitive advantage. LÄS MER

 5. 5. Det balanserade styrkortet i en process : En fallstudie gjord i säkerhetskontrollen vid Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Nathalie Nordström; Ella Säfström; [2020]
  Nyckelord :Balanced scorecard; airport management; security checkpoint; Balanserat styrkort; Airport management; säkerhetskontroll;

  Sammanfattning : Förhöjd säkerhetsprocess och den ökade resenärs trafiken i kombination med processorientering av verksamheten, har bidragit till att säkerhetskontrollen behöver nya och uppdaterade beslutsprocesser för att kunna utvärdera och förbättra processen för säkerhetskontrollen. Genom det balanserade styrkortet och tidigare forskning analyseras lämpligheten för ett balanserat styrkort för delprocessen “Möjliggöra säkerhetskontroll” på Stockholm Arlanda Airport. LÄS MER