Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. Processeffektivisering med indikatorerför röntgenavdelning : En fallstudie på Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Onur Temiz; [2021]
  Nyckelord :efficiency; process mapping; production plan; radiology department; effektivisering; processkartläggning; produktionsplan; röntgenavdelning;

  Sammanfattning : Radiology nurse is a profession which holds identification fromthe National Board of Health and Welfare and contains bothhightech elements and nursing competence. Based on interviews with thebusiness's unit manager, there is no mapping of the business'sprocesses, which leads to difficulties in streamlining andidentifying possible improvements. LÄS MER

 2. 2. Beyond Budgeting, en framgångsfaktor? : En studie på om BeyondBudgeting utmärker sig som en framgångsfaktor när det kommer till lönsamhet bland de 30 största bolagen på stockholmsbörsen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kim Kärki; Robin Rasanayagam; [2021]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Rolling Budgets; Rolling forecast; Traditional Budgeting; Budgeting Process; OMX30 Stockholm; Stockholm stock exchange.; Budgetlös styrning; Rullande budgetar; Rullande prognoser; Traditionell Budgetering; Budgeteringsprocess; OMX30 Stockholm; Stockholmsbörsen. 3;

  Sammanfattning : Förmågan att kunna anpassa sig efter rådande omständigheter har aldrig varit mer påtagligt än idag. När Coronapandemin lamslog hela världen 2020 var det mycket i det vardagliga livet som förändrades. Det gick inte att gå ut och äta, träffa sina nära och kära eller planera nästa semester på samma sätt som tidigare. LÄS MER

 3. 3. Strategiimplementering hos ett "leading the pack"-företag : Avgörande framgångsfaktorer vid implementering av miljöstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Kamryd; Tessa Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Environmental perspective; social contract; strategy implementation; stakeholders; legitimacy; “leading the pack”-company; implementation of an environmental strategy; Miljöperspektiv; socialt kontrakt; strategiimplementering; intressenter; legitimitet; “leading the pack”-företag; implementering av miljöstrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka ett företags implementering av miljöstrategier. Det undersökta företaget är OKQ8. Miljö och hållbarhet är aktuella ämnen inom organisationen och dagens samhälle. LÄS MER

 4. 4. Managing Strategy Risks through Balanced Scorecard (BSC) : A Survey Study in the Iranian Petroleum Equipment Industry

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elnaz Azizi Shalbaf; Nabira Ashfaq Mian; Muhammad Numair Sohaib; [2021]
  Nyckelord :Risk management; Balanced Scorecard; Strategy risks; Petroleum Industry; Petroleum equipment Industry; Linear regression analysis; Quantitative method;

  Sammanfattning : Purpose- This thesis aims to identify the role of the Balanced Scorecard (BSC) for managing strategy risks as well as the types of strategy risks that can be managed using four perspectives of the BSC in the Iranian Petroleum Industry Equipment Manufacturers (IPIEM). Design/ approach/ methodology- In this thesis cross-sectional design and the deduction approach are used. LÄS MER

 5. 5. Vibrationsmätningar : Uppföljning av negativa trender

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Lars Vikström; [2021]
  Nyckelord :vibration measurements; visual basic for applications; scripting; vibrationsmätningar; visual basic for applications; scripting;

  Sammanfattning : In this study, data on vibration measurements from Forsmark - Vattenfall AB's database has been studied, the goal has been to see how it can be reworked so that it becomes easier to interpret and more transparent for more people in maintenance.The idea has been to use all the data available to create graphs or graphs over a longer period to look for trends in systems that are similar to each other. LÄS MER