Sökning: "Balanced Scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden Balanced Scorecard.

 1. 1. Balanserade styrkort i små och medelstora företag : Styrkor, svagheter, fallgropar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Edit Svensson; Frida Winter; [2022]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; BSC; Small and medium-sized enterprises; SME; Management Accounting; Business Management; Performance Measurement; Strategy Implementation; Balanserat styrkort; BSC; Små och medelstora företag; SME; Ekonomistyrning; Verksamhetsstyrning; Prestationsmätning; Strategiimplementering;

  Sammanfattning : Titel: Balanserade styrkort i små och medelstora företag - Styrkor, svagheter, fallgropar och framgångsfaktorer Forskningsfrågor:  - Hur kan balanserade styrkort tillämpas i små och medelstora företagi Sverige? - Vilka är det balanserade styrkortets främsta styrkor och svagheter i små och medelstora företag? - Vilka faktorer kan vara avgörande för det balanserade styrkortets framgång i små och medelstora företag? Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur balanserade styrkort framgångsrikt kan tillämpas i små och medelstora företag i Sverige. Metod: Studien har genomförts med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 2. 2. Management control systems : An Empirical study of work performance

  Master-uppsats,

  Författare :Olivia Borgström; [2022]
  Nyckelord :Management control systems; performance measurements; insurance industry; balanced scorecard; work-performance; home-office;

  Sammanfattning : Working from the office was not a plausible choice for many organizations due to the COVID-19 pandemic that started in 2020. The insurance industry was one of the industries in Sweden that had to start working from home. LÄS MER

 3. 3. Visualizing Strategic Value in CVC - an Impossibility or Solely a Consequence of Inadequate Practices?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Filippa Dunér; Melvin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Corporate venture capital; Performance measurement; Strategic value; Key performance indicators; Automotive industry;

  Sammanfattning : This paper presents empirical findings from a multiple case study inspired by a transactional design on strategic value within the field of corporate venture capital (CVC), motivated by its increasingly prominent role in enhancing the strategy of large corporations. Steered by an identified lack of knowledge about how to concretize and measure the strategic value created by CVC firms, the paper contributes with a conceptual framework primarily directed to the automotive industry. LÄS MER

 4. 4. Processeffektivisering med indikatorerför röntgenavdelning : En fallstudie på Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Onur Temiz; [2021]
  Nyckelord :efficiency; process mapping; production plan; radiology department; effektivisering; processkartläggning; produktionsplan; röntgenavdelning;

  Sammanfattning : Radiology nurse is a profession which holds identification fromthe National Board of Health and Welfare and contains bothhightech elements and nursing competence. Based on interviews with thebusiness's unit manager, there is no mapping of the business'sprocesses, which leads to difficulties in streamlining andidentifying possible improvements. LÄS MER

 5. 5. Beyond Budgeting, en framgångsfaktor? : En studie på om BeyondBudgeting utmärker sig som en framgångsfaktor när det kommer till lönsamhet bland de 30 största bolagen på stockholmsbörsen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kim Kärki; Robin Rasanayagam; [2021]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Rolling Budgets; Rolling forecast; Traditional Budgeting; Budgeting Process; OMX30 Stockholm; Stockholm stock exchange.; Budgetlös styrning; Rullande budgetar; Rullande prognoser; Traditionell Budgetering; Budgeteringsprocess; OMX30 Stockholm; Stockholmsbörsen. 3;

  Sammanfattning : Förmågan att kunna anpassa sig efter rådande omständigheter har aldrig varit mer påtagligt än idag. När Coronapandemin lamslog hela världen 2020 var det mycket i det vardagliga livet som förändrades. Det gick inte att gå ut och äta, träffa sina nära och kära eller planera nästa semester på samma sätt som tidigare. LÄS MER