Sökning: "SME"

Visar resultat 1 - 5 av 998 uppsatser innehållade ordet SME.

 1. 1. Influencer marketing i praktiken : En tvärsnittsstudie kring hur små företag framgångsrikt kan bedriva influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olle Carlsson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Marketing implementation; Influencers; Social Media; Small enterprises; SME:s; Influencer marketing; Marknadsförings implementation; Influencers; Social Media; Små företag; SME:s;

  Sammanfattning : Marknadsföring med influencers, så kallad influencer marketing, är inte enkelt och kan leda till negativa effekter om det utförs på fel sätt. Vidare begränsas små företag i större utsträckning än stora företag av resurserna budget, tid och personal och måste därmed vara selektiva och noga i sin utformning av strategi. LÄS MER

 2. 2. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Thea Lempiäinen; Carolina Witell; [2022]
  Nyckelord :hållbarhet; styrverktyg; SME; resursbaserad teori; begränsade resurser;

  Sammanfattning : Att arbeta hållbart inom SME ses oftast som ett problem på grund av begränsade resurser. SME är i behov av en tydligare vägledning kring hur de kan arbeta med sina resurser på ett effektivt sätt. Tidigare forskning har fokuserat på antingen styrverktyg eller utvecklingen av hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av värdeflödet på ett producerande SME-företag

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Albin Nyström; William Randahl; [2022]
  Nyckelord :Lean production; Värdeflöde; Värdeflödesanalys; Cykeltid; Ställtid; Ledtid; Slöserier; SMED; 5S; SME-företag;

  Sammanfattning : Producerande företag har utvecklats enormt de senaste decennierna. Det har gåttfrån att vara ett lokalt sågverk till att använda högteknologiska robotar.Globaliseringen har gjort att konkurrenssituationen blivit allt mer komplex ochsträng. LÄS MER

 4. 4. Challenges of Power Dominance in the GMRR: The Perspective of Pakistan’s Small Garment Manufacturers

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rufus Yaw Gyamfi; Sharmin Jahan; Bernard Nguatem; Fungai Vhondo; [2022]
  Nyckelord :Garment Manufacturer and Retailer Relationship GMRR ; Power Dominance; Manufacturing; Manufacturer; Supplier; Retailer; Customer; Pakistan; Garments Industry; Garments Manufacturer; Garments Retailer; Garments Suppliers; SME; Interorganizational Relationship IOR ; Buyer-Supplier Relationship; Boundary Systems;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify the challenges that small garments manufacturers in Pakistan face in an IOR with large retailers regarding power dominance. The paper also seeks to examine how those garment manufacturers can use the Boundary Control Systems as a strategic response to power dominance. LÄS MER

 5. 5. Reducering av kapitalbindning hos producerande SME:s

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Marcus Lindström; Anton Makushenko; [2022]
  Nyckelord :Make to order MTO ; Make to stock MTS ; Small medium enterprises SME ; Kapitalbindning.;

  Sammanfattning : Introduktion: Små till medelstora företag (SME) innefattar 99.9% av alla aktiva verksamheter i Sverige. SME:s är företag som har begränsade ekonomiska resurser. Begränsade resurser kan leda till att verksamheter producerar produkter till lager i rädslan om att gå miste om leveranser, vilket skapar ett uppbundet kapital i färdigvarulagret. LÄS MER