Sökning: "SME"

Visar resultat 1 - 5 av 1104 uppsatser innehållade ordet SME.

 1. 1. Utilization of digital technologies in internationalization processes. A case study of high-tech SMEs in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Funck; Marcus Schöneman; [2024-02-13]
  Nyckelord :Digitalization; Internationalization; SME;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of digitalization in the internationalization process of Swedish Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). In today's global economy, digitalization has become increasingly important for firms to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi som ett beslut : En kvalitativ studie om hur soptunnemodellen förklarar implementeringen av cirkulär ekonomi i små och medelstora svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Jonsgården; Sakke Pellikka; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; SME; Decision making; garbage can model; Sweden; Cirkulär ekonomi; SME; Beslutstagande; Soptunnemodellen; Sverige;

  Sammanfattning : Titel: Cirkulär ekonomi som ett beslut: En kvalitativ studie om hur soptunnemodellen förklarar implementeringen av cirkulär ekonomi inom små och medelstora företag Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Jonsgården och Sakke Pellikka Handledare: Jean Mutiganda Datum: 2024 – januari Syfte: Flera studier visar på svårigheter och hinder för införandet av cirkulär ekonomi. Syftet med denna studie är att undersöka hur implementeringsbeslutet ser ut och därmed varför företag trots hinder väljer att implementera cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Användning av prestationsmätning inom IT Service Management hos fem små och medelstora företag : En kvalitativ studie om upplevda fördelar, utmaningar och risker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Strandberg; [2024]
  Nyckelord :ITSM; IT Service Management; ITIL; SME; it-tjänstehantering; små och medelstora företag; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Att leverera IT-relaterade tjänster är utmanande för många företag och verksamheter. För att underlätta för leverantörer av IT-tjänster har processtöd tagits fram som går under namnet IT Service Management där det ledande ramverket ITIL tillhandahåller riktlinjer för bland annat processer i form av incident- och problemhantering. LÄS MER

 5. 5. Immateriella tillgångar och konkursprediktion : Undersökning av en justerad Skogsviks Modell för svenska SMEs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Holst; Ebba Bossen; [2024]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; konkursprediktion; Skogsviks modell; Små och medelstora företag SME ; IFRS; Probit regression; ROC och CAP.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att anpassa Skogsviks konkursprediktionsmodell från 1987 för svenska små och medelstora företag (SMEs). Studien fokuserar även på hur nya redovisningsstandarder för immateriella tillgångar påverkar modellen. LÄS MER