Sökning: "prestationsmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet prestationsmätning.

 1. 1. Användning av prestationsmätning inom IT Service Management hos fem små och medelstora företag : En kvalitativ studie om upplevda fördelar, utmaningar och risker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Strandberg; [2024]
  Nyckelord :ITSM; IT Service Management; ITIL; SME; it-tjänstehantering; små och medelstora företag; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Att leverera IT-relaterade tjänster är utmanande för många företag och verksamheter. För att underlätta för leverantörer av IT-tjänster har processtöd tagits fram som går under namnet IT Service Management där det ledande ramverket ITIL tillhandahåller riktlinjer för bland annat processer i form av incident- och problemhantering. LÄS MER

 2. 2. Att mäta och bedöma prestation inom rättsväsendet. En fallstudie om Polismyndigheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Göransson; Zagros Hama; [2023-07-04]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Komplexa Miljöer; Individuell Resultatbedömning; Polismyndigheten; Polis; Rättsväsende; Offentlig Sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att mäta eller inte mäta - det är frågan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Denisson; Gustav Widman; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Arbetsplatsflexibilitet; Organisatoriska förutsättningar; samhällets normer; medarbetardelaktighet;

  Sammanfattning : Studien har undersökt sambandet mellan prestationsmått och flexibilitet. Genom strukturell ekvationsmodellering har vi undersökt vilka faktorer som influerar medarbetarens flexibilitet samt hur detta påverkas av prestationsmätningar och medbestämmande. LÄS MER

 4. 4. KEY PERFORMANCE INDICATORS TO INCREASE LOGISTICS PERFORMANCE IN THE DAIRY INDUSTRY : A CASE STUDY IN THE DAIRY INDUSTRY

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tor Shimamura Fagle; [2023]
  Nyckelord :Supply Chain; Supply Chain Management; Logistics Performance; Inventory Management; Performance Measure; Performance Measurement System; Key Performance Indicator; MICMAC; Self-Structured Interaction Matrix; Food Supply Chains; Dairy Industry.; Försörjningskedja; Försörjningskedjehantering; Logistikprestanda; Lagerhantering; Prestationsmått; Prestationsmätningssystem; Nyckelprestandaindikator; MICMAC; Självstrukturerad interaktionsmatris; Livsmedelskedja; Mejeriindustri.;

  Sammanfattning : The dairy industry is a complex system that involves many stakeholders and processes, from production to distribution. To measure and improve the performance of this system, a comprehensive and reliable Performance Measurement System (PMS) is needed. A PMS is a tool that helps to evaluate the efficiency and effectiveness of supply chain operations. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsklubbar i en kommersialiserad värld : En kvalitativ studie om hur semi-kommersiella elitfotbollsklubbar bedrivs sportsligt och ekonomiskt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erik Palm; Yazan Shihbi; [2023]
  Nyckelord :Football; Management control; Professionalization; Commercialization; Fotboll; Ekonomistyrning; Professionalisering; Kommersialisering;

  Sammanfattning : Allt fler fotbollsklubbar har börjat genomgå en professionaliseringsprocess, där dessa i större utsträckning börjar efterlikna vanliga företag. Detta har resulterat i ett ökat fokus på kommersialisering, och en ökad betydelse av ekonomi inom fotbollsklubbar. LÄS MER