Sökning: "Football"

Visar resultat 1 - 5 av 835 uppsatser innehållade ordet Football.

 1. 1. Automating Feature-Extraction for Camera Calibration Through Machine Learning and Computer Vision

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Elias Åkeborg; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Computer vision; Feature-extraction; Classification; Camera Calibration; DeepLab; U-Net; Ridge Detection; Sub-pixel optimization; Artificial Intelligence; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Machine learning as a field has expanded in an explosive manner, with more companies interested in using the technology. One of these companies, Spiideo, uses Machine learning to automatically stream and record sports, highlighting key events - all automatically without a cameraman. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan interna och externabelastningsvariabler för kvinnliga professionella fotbollsspelare.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pontus Ekblom; [2021]
  Nyckelord :Professionell damfotboll; sRPE; TRIMP; football movement profile;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Electronic Performance And Tracking Systems (EPTS) : Perceptions, Benefits and Challenges of Professional Football Athletes and Training Staff

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pavlos Bitilis; [2021]
  Nyckelord :Information Systems; Personal Informatics PI ; Wearables; Electronic Performance Tracking Systems EPTS ; Football; Football Technology; Football Athletes; Football Training Staff; Sensemaking; Qualitative Research; Ethnography; Greece;

  Sammanfattning : Personal Informatics (PI) are information systems that allow people to process activities with the usage of information technology, aiming to produce informational products (data) either for themselves or for others. Technologies that enable PI are becoming increasingly popular, assisting people in collecting personally relevant information about their body and their behaviour. LÄS MER

 5. 5. Konsumentköplagens anpassning för hästköp – Vägen mot en ny lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a horse for several hundred thousand swedish crowns the purchase is covered by the samt law as when the consumer buys a toaster for a few hundred swedish crowns. The swedish consumer legislation aims to strengthen the consumer's status and achieve a more equal relationship between the parties to the purchase. LÄS MER