Sökning: "RBV"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet RBV.

 1. 1. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER

 2. 2. Employee Motivation in the Professional Services Industry

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Evilevitch; Valentina Wignell; Julia Cassel; [2018]
  Nyckelord :Incentives; Motivation; Agency Theory; Resource-based View RBV ; Professional Services Industry PSF ; Management Consulting; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand interest alignment and potentially competitive advantage within management consulting firms, as a consequence of the firm’s ability to incentivize and motivate its employees. In doing this, the authors examined various interest-aligning incentive mechanisms and their linkage to a specific firm’s competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna : Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeanette Elbe; Ludvig Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Outsourcing; Accounting; Logic of cost; Strategic logic; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; The role of the accounting function; Outsourcing; Ekonomisk administration; Kostnadslogiken; Strategiska logiken; Transaction Cost Economics; TCE; Resource-based View; RBV; Ekonomifunktionens roll;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2018. Författare: Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson Handledare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Titel: Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna - Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen? Sökord: Outsourcing, Ekonomisk administration, Kostnadslogiken, Strategiska logiken, Transaction Cost Economics, TCE, Resource-based View, RBV, Ekonomifunktionens roll   Bakgrund: Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration är ett växande fenomen och outsourcing av ekonomiska företagsprocesser är högaktuellt att förstå sig på. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmål inom 3PL : Prestationsmålens påverkan på en ekonomisk och social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Hannes Bertilsson; Patric Freijd; [2018]
  Nyckelord :Performance targets; third-party logistics; 3PL; economic sustainability; social sustainability; sustainable development.; Prestationsmål; tredjepartslogistik; 3PL; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is To investigate performance targets within a 3PLcompany and the effect they have on financial and social sustainability. To fulfil the purpose of the study two research questions has been conducted: How does a 3PL-company use performance targets to increase the company’s financial value? How are the employees affected by the present performance targets? Method – To fulfil the purpose of the study a case study has been conducted at a 3PL-company were performance targets to measure individual performance is used. LÄS MER

 5. 5. Impact of resource management on MNCs for survival and growth in a dynamic/consolidating market: Case studies on Telecom Multinational corporation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Muhammad Babur Khan Durrani; Rahen Islam; [2018]
  Nyckelord :Resource Base View; Resource Management process; emerging market; Telecom Industry;

  Sammanfattning : International emerging markets, being a matter of interest for Multinational Corporations (MNCs), is regularly researched by scholars for better future understanding. In this regard Resource Base View (RBV) and Resource Management theories are regularly matched and further developed. LÄS MER