Att hantera smärta - Mindfulness som del i omvårdnaden av patienter med långvarig ryggsmärta - En litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Sofia Ekeberg; Catrin Kazikowski; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)