Sökning: "HUMAN"

Visar resultat 1 - 5 av 10953 uppsatser innehållade ordet HUMAN.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av Compassion fatigue : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Pavelsen; Hanna Frisk; [2019]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Nurse; Experiences.; Compassion fatigue; Sjuksköterskor; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans arbete ingår det att stödja och vårda patienter i olika skeden i livet. Många sjuksköterskor arbetar med patienter och närstående i svåra situationer. Compassion fatigue är något som drabbar sjuksköterskor och innebär att sjuksköterskan tar på sig sina patienters smärta och lidande. LÄS MER

 2. 2. Mikroskräp i urban miljö : Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lovisa Renberg; [2019]
  Nyckelord :Microplastics; Fibres; Atmospheric deposition; Urban impact; Mikroskräp; Fibrer; Atmosfärisk deposition; Urban påverkan;

  Sammanfattning : Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där många vetenskapliga studier har gjorts. LÄS MER

 3. 3. En studie om ungdomars sömnvanor i relation till användandet av digitala medier ur skolsköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Amberntsson; Hanna Landsten; [2018-11-29]
  Nyckelord :digitala medier; skolsköterska; sömnvanor; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: For humans’ sleep is a basic need. In today’s society digital media has become an integral part of many adolescent lives. Previous studies have shown that digital media has a strong impact on human sleep habit. LÄS MER

 4. 4. pXRF analys utförd på förhistorisk keramik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michael Plogell; [2018-11-13]
  Nyckelord :arkeologi; pXRF; Angered; keramik; grundämnen; bronsålder; järnålder; analys grundämnen; analys keramik;

  Sammanfattning : This thesis analyses finds of pottery from the late Bronze and early Iron ages found in Gothenburg. The pottery chosen are from the locations Angered 5, Angered 20 and Angered 59. The thesis presents how different parts of pottery have been analyzed with pXRF. LÄS MER

 5. 5. EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS A Quantitative Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vladimir Obradovic; [2018-10-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental risks are one of the top three threats to human population, according to WorldEconomic Forum. It is known that human activities are important contributor to environmental disasters, and for decades policy makers have tried to address this problem. One of the instruments for protecting the environment are international agreements. LÄS MER