Sökning: "natur"

Visar resultat 1 - 5 av 5378 uppsatser innehållade ordet natur.

 1. 1. Spårning av konfliktmineraler i fordonstillverkarnas försörjningskedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Svensson; Erik Gustavsson; Jacob Wiktorsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konfliktmineraler är mineraler som utvinns under undermåliga arbetsförhållanden samt bidrar till finansiering av konflikter. Tantal, tenn, volfram (tungsten) och guld (ofta förkortade till 3TG) utgör begreppet konfliktmineraler som idag omfattas av särskild lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Lokal utveckling av naturvård. En analys av kommuner och LONA-projekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Emilia Clar; [2023-08-08]
  Nyckelord :kommunal naturvård; lokala naturvårdsatsningen; kommunbiolog; naturvårdspro-gram;

  Sammanfattning : Lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som Länsstyrelsen sedan 2004 kan bevilja kommuner som ansöker om naturvårdsarbete inom miljö- och friluftslivsmålen. Här testar jag hypotesen att kommuner som tidigt (2001) hade en kommunbiolog anställd, eller hade ett naturvårdsprogram, lyckas att utföra fler LONA-projekt än kommuner som inte hade dessa. LÄS MER

 3. 3. El Camino de Santiago. En Religiös eller Sekulär pilgrimsresa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roy Svantesson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Pilgrim; El Camino de Santiago; El Camino Francés; Credencial; Compostela; Santiago de Compostela och Sarria;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka motiv och bakomliggande motivationsfaktorer för pilgrimer som vandrar till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien och genomför EL Camino de Santiago, både över tid och i en religiös och sekulär kontext. Genom att använda en riktad kvantitativ enkätundersökning analyseras pilgrimens sociodemografiska profil, de faktorer som påverkar deras val och skillnaderna mellan internationella och svenska pilgrimer. LÄS MER

 4. 4. Gro tillsammans. En kvantitativ studie om stadsodling & lokalt engagemang i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elin Ginstrup; Sissel Rosengren; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Stadsodling”; “Stadsnära Odling”; “Odlarförening”; “Gemenskapsodling”; “Lokalt engagemang”; “Stewardship”; “Platsanknytning”; “Platsidentitet”; “Social anknytning”;

  Sammanfattning : Stadsodling används alltmer som en strategi för att främja hållbar utveckling inom städer. Det kan även ses som en form av engagemang där specifika odlingsplatser ger upphov till starkare platsanknytning, som i sin tur kan leda till ökat lokalt engagemang och ‘stewardship’ för platsen och närområdet. LÄS MER

 5. 5. Från tidigt engagemang till långsiktig naturvård. En studie om kommuners fortsatta naturvårdsutveckling.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Linnea Erikson; [2023-06-16]
  Nyckelord :kommunal naturvård; formellt skydd; naturreservat; kommunbiolog; naturvårdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om kommuner som i ett tidigt skede engagerat sig i naturvård också fortsätter att aktivt utveckla och satsa på den. Detta jämförs med kommuner som visat lägre naturvårdsengagemang. LÄS MER