Sökning: "Kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 16226 uppsatser innehållade ordet Kultur.

 1. 1. BARNS FRIA LEK I UTOMHUSMILJÖN : En kvalitativ studie om hur förskollärare är närvarande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Lindgren; Emma Englund; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; fri lek; utomhusmiljön; lekresponsiv teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare är närvarande i barns fria lek i utomhusmiljön och hur det ger förutsättningar för att skapa undervisningstillfällen. Det är en kvalitativ observationsstudie av fyra förskollärares förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Grundskolans finansiering – Effekterna av skolpengssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Wickman; Alice Carlsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Koloniala monument, vandalism och avkolonialisering : En fallstudie i Joiri Minayas arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nikita Glasnovic; [2023]
  Nyckelord :koloniala monument; joiri minaya; avkolonialisering; vandalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats är grundad i en fallstudie av den multidisciplinära konstnären Joiri Minayas arbete och den konstnärliga interventionen ”Ecubrimiento” av Columbusstatyn på Columbustorget i Santo Domingo, som genomfördes i januari 2021. Uppsatsen undersöker frågor om koloniala monument och deras närvaro i samtida postkoloniala stadsmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning : En kvalitativ studie om platsens betydelse för lärandet i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liz Yazirlioglu; Sharbel Abdulahad; [2023]
  Nyckelord :Platsbaserat lärande; utomhuspedagogik; förstahandserfarenheter; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares användning av platsbaserat lärande i undervisning inom SO-ämnet i skolans tidiga år (F-3). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Fröken, måste jag tro på gud? : En kvalitativ studie om F-3 lärares religionsundervisning i skolan utifrån lärares uppfattning om elevers livsfrågor och religion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Ed; Angelika Pelise; [2023]
  Nyckelord :livsfrågor; religionsundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka hur F-3 lärare tillämpar läroplanen för sin undervisning i religion och på vilket sätt de inkluderar elevers livsfrågor i undervisningen. Genom intervjuer med lärare för årskurs F-3 har vi samlat in material för vår studie. Resultatet visar att elever har frågor gällande livet och religion. LÄS MER