Sökning: "Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 24871 uppsatser innehållade ordet Malmö.

 1. 1. ”JAG KAN INTE HELLER SPELA FOTBOLL MEN JAG LÅTER BLI”. En kvantitativ innehållsanalys på fans kommentarer på fotbollslags Instagram-inlägg vid en förlust.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emil Ackre; [2024-03-01]
  Nyckelord :Fotboll; Instagram; Supportrar; Fans; Kommentarer; Affekt;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is an analyze on football fans behaviors on social media in affect after a loss, specifically on Instagram. It is then specifically on three Swedish football teams Instagram that has been analyzed, and the teams chosen are Malmö FF, IFK Göteborg and AIK. LÄS MER

 2. 2. PLASTHANTERINGEN I SVERIGE En kvalitativ studie om storstadskommunernas plasthantering utifrån EU:s Plastdirektiv (EU) 2019/904

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Holberg; [2024-02-15]
  Nyckelord :Plastic; plastic recycling; environmental politics; environment; Multi-level Governence; MLG;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the handling of plastic waste on a local level in the three municipalities of Gothenburg, Malmö and Stockholm. This is achieved with the help of guidance within the theory of Multi-level Governance. LÄS MER

 3. 3. DIFFERENCES ON THE IMPACTS AND ORIGINS OF POLLEN IN FOUR MAJOR SWEDISH CITIES BETWEEN 2014 AND 2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Jean-Patrick Ridet-Lagorce; [2024-02-12]
  Nyckelord :Pollen; Allergy; Antihistaminic; Airborne transport; Geographical origins;

  Sammanfattning : Allergies are widespread in the world and coming from various sources, one of the causes being airborne allergens and especially, pollen. The negative impact of pollen is enhanced by pollution and climate change which are some of the biggest issue humankind is facing today. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Implementering av olika digitala verktyg i matematikundervisning och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jonathan Dickman; Ludwig Lenz; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER