Sökning: "Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 17651 uppsatser innehållade ordet Malmö.

 1. 1. Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Payam Hayatpour Niki; Yones Kargar Fard; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogikens betydelse för undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michaela Winther; [2020]
  Nyckelord :Cirkelmodellen; Explicit undervisning; Genrebaserad undervisning; Genrepedagogik; Språk- och kunskapsutveckling; Systemisk-funktionell lingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Gothenburg congestion tax and air quality-A difference-in-difference analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Antonsson; Caroline Gård; [2019-10-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Implementation of Category Management in Procurement within Public Sectors - The Case of the City of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Natalia Ugriumova; Mathias Skoglund; [2019-07-02]
  Nyckelord :Category Management; Implementation; Public Procurement; EU Procurement Directives;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER