Sökning: "Plastic"

Visar resultat 1 - 5 av 1580 uppsatser innehållade ordet Plastic.

 1. 1. Barbie TM. Från Plastic Fantastic till Empowerment Chic: En Semiotisk Resa genom Barbies Reklamuniversum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Dandanell; Maja Jansson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Barbie; Barbie commercials; Barbie Semiotics; Feminism; Uppfostran Genus; Semiotik; Genussystemet;

  Sammanfattning : Exectutive summary Barbie is more than just a toy, she is a phenomenon. Consumers love her as much as others hate her. It has been argued that the doll is damaging young childrens views of themselves and setting them up for a future of striving to achieve impossible beauty standards. LÄS MER

 2. 2. PLASTHANTERINGEN I SVERIGE En kvalitativ studie om storstadskommunernas plasthantering utifrån EU:s Plastdirektiv (EU) 2019/904

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Holberg; [2024-02-15]
  Nyckelord :Plastic; plastic recycling; environmental politics; environment; Multi-level Governence; MLG;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the handling of plastic waste on a local level in the three municipalities of Gothenburg, Malmö and Stockholm. This is achieved with the help of guidance within the theory of Multi-level Governance. LÄS MER

 3. 3. Fossilfri plast i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Viktor Wahldén; [2024]
  Nyckelord :Plast; plastanvändning; kol; grönt kol; fossilfri; cirkularitet; kolkällor; avfallsektorn; skogsindustrin; energi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den fossilfria omställningen var målet med detta arbete att undersöka hur stort behovet av kol till svensk plastanvändning 2050 är samt att jämföra kolbehovet med mängden tillgängligt fossilfritt kol. För att svara på detta utformades tre scenarier på plastanvändningen. LÄS MER

 4. 4. Rock Wedge Stability Assessment : A Comparative Analysis of Limit Equilibrium and Discrete Element Methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Vilma Nordh; [2024]
  Nyckelord :Numerical modelling; wedge stability; 3DEC; UnWedge;

  Sammanfattning : Rock wedge stability is a common concern in underground excavations. Since the wedge stability influences the support design, it is important to use a wedge stability analysis method that can capture factors like excavation geometry, joint parameters and properties, rock mass properties, rock cover, and stress field as accurately as possible. LÄS MER

 5. 5. Microbial production of chemical building blocks from lignin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Kevin Bertilsson; [2024]
  Nyckelord :Lignin; Green plastic; Vanillin; Microbial production; Applied microbiology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Plastics, derived from fossil fuels, have raised considerable environmental concerns. This has prompted the search for sustainable and safer plastic precursors alternatives. One alternative explored in the present study is vanillin, a phenolic compound derived from lignin, an abundant and renewable natural polymer. LÄS MER