Sökning: "Avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 1715 uppsatser innehållade ordet Avtal.

 1. 1. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 2. Är medborgarna delaktiga i planeringen? : En studie om de sydöstra stadsdelarnas deltagandeprocess i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pontus Skantz; [2022]
  Nyckelord :deltagandeplanering; stadsplanering; Uppsala kommun; Föreningen Sydöstra Uppsala; delaktighet;

  Sammanfattning : Planeringen av de sydöstra stadsdelarna har de senare åren blivit en alltmer viktig politisk fråga till följd av ett avtal som slöts mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun 2017. Enligt lag måste kommunen hålla i samråd när nya bostadsområden planeras, där medborgarna har möjlighet att delta och yttra sina synpunkter. LÄS MER

 3. 3. Kan AI vara fullmäktig eller bud vid slutande av avtal?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Elgström; [2022]
  Nyckelord :Artificiell intelligens fullmakt bud avtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen diskuterar området Artificiell intelligens(AI), fullmakt och bud för att kunna faställa om AI kan klassificeras som fullmäktig eller bud vid slutande av avtal. Avtalsslut via internet har blivit allt vanligare i vårt sammahälle, då artificiell intelligens har blivit ett allt mer använt område. LÄS MER

 4. 4. Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Toresson; [2022]
  Nyckelord :Handelsbolag; resultatfördelning; obehörig resultatfördelning; vinstfördelning handelsbolag; civilrättsliga reglering; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. LÄS MER

 5. 5. Dominerande ställning på digitala marknader - Missbruk av dominerande ställning av språkundervisande företag verksamma via internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Laura Abubakarova; [2022]
  Nyckelord :Missbruk av dominerande ställning; digitala marknader; språkundervisning; nätverkseffekter; relevanta marknaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to digitalization, society has been hit by the fact that many companies offer their services via the internet. There are many companies that offer language learning services through the internet. Like companies operating offline, online companies are experiencing competitive difficulties. LÄS MER