Sökning: "Avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 1783 uppsatser innehållade ordet Avtal.

 1. 1. "Väsentlighetsrekvisitet vid hävning av kommersiella avtal. Särskilt om Hovrättsdomen T 872-19 och väsentlighetsrekvisitets innebörd i entreprenadrätt och allmän kontraktsrätt"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Söderberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I januari 2021 meddelades domen T 872-19 av Svea Hovrätt i fråga om hävning av entreprenadavtal på grund av dröjsmål. Hovrätten konstaterar att det inte finns något särskilt entreprenadrättsligt väsentlighetsrekvisit, och att bedömningen således skall vara densamma som vid avtal i allmänhet. LÄS MER

 2. 2. Emissionsgarantier - En historisk jämförelse och klargörande av förutsättningar för rättslig bundenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Unger; [2023-02-15]
  Nyckelord :Emissionsgarantier; Aktiemarknadsrätt; Aktiemarknad; Börsrätt; M A; Nyemission; Formkrav; Formkrav för aktieteckning; NJA 2016 s. 107;

  Sammanfattning : Trots ett långvarigt bruk av emissionsgarantier och att garantierna kommit att ses som nödvändiga för aktiemarknadsbolagens möjlighet till kapitalanskaffning, genom nyemission, har avtalens rättsliga bundenhet ständigt varit en källa för osäkerhet. Inte förrän år 2016, genom NJA 2016 s. LÄS MER

 3. 3. Copyright and Non-Fungible Tokens : This Is Not an NFT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Kjellberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between NFTs and copyright. The discussion is centred around the three themes of protection, infringement, and agreements. LÄS MER

 4. 4. Franchisetagares frihet att bedriva näringsverksamhet : Ett avtalsrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linn Stahre Friberg; [2023]
  Nyckelord :Freedom to conduct a business; freedom of contract; franchisee; franchisor; Franchise; franchising; näringsfrihet; avtalsfrihet; marknadstillträde;

  Sammanfattning : Franchisetagares underlägsna ställning gentemot franchisegivare är ett ämne som varit föremål för diskussion under de senaste decennierna. Franchising är en affärsmodell som förenklat kan beskrivas som en samarbetsform mellan näringsidkare där franchisetagare, mot ersättning, får nyttja ett av franchisegivaren etablerat och beprövat affärskoncept. LÄS MER

 5. 5. Third-party risks in industrial control systems: : A case study in the wind power sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Abdullahi Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Supply chain security; Wind power; Risk management; Third-party risk management; SCADA-system; Säkerhetshantering för försörjningskedjan; Vindkraft; Riskhantering; Tredjeparts riskhantering; SCADA-system;

  Sammanfattning : This report investigates third-party risk for SCADA systems, using Swedish wind power as an empirical case study. Supervisory, Control, and Data Acquisition (SCADA) systems are used in the wind power industry to monitor and control the operational process. The paper also proposed potential strategies for reducing third-party risks and exposures. LÄS MER