Sökning: "leasing"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet leasing.

 1. 1. Residual value risk in car leasing - A case study on residual value measurements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Karlsson; William Regnstrand; [2021-06-24]
  Nyckelord :Residual value risk; Car leasing; Fair value measurement; Automotive industry; Operational perspective;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Circular- and Performance Economy in the Telecommunications sector - A study investigating Reuse, Recycling & Leasing of mobile phones

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Ingvarson; Brynzér Evelina; [2021-06-11]
  Nyckelord :Telecommunication; Circular Economy; Performance Economy; Supply Chain; Reverse logistics; Leasing; Reuse; Recycling; Customer preference; Environmental Sustainability and Environmental Cost;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 4. 4. How Short-term Leasing Can Mitigate Vacancies in Retail Stores : Implementing Short-term Leasing in the Retail Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Öhman; Knut Benson; [2021]
  Nyckelord :Pop-up Store; Short-term Leasing; Property Owners; Commercial Real Estate; Retail; Pop-up butik; Korttidsuthyrning; Fastighetsägare; Kommersiella fastigheter; Detaljhandel;

  Sammanfattning : Retail is changing. E-commerce is increasing its percentage of total sales while physical storesare closing. This affects how real estate companies work with retail spaces to minimizevacancies, and short-term leasing, also called pop-up stores, is one way to do so. Pop-ups haveexisted in different forms for a very long time. LÄS MER

 5. 5. Har kapitalstrukturen i svenska företag förändrats i och med införandet av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felipe Alvarado; Ludvig Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; redovisningsstandard; kapitalstruktur; soliditet; trade-off; pecking order;

  Sammanfattning : Den första januari 2019 implementerades en ny redovisningsstandard gällande leasing, IFRS 16. Förändringen resulterade i att leasingavtal endast ska redovisas som finansiell leasing, något som enligt tidigare forskning förväntas förändra företagens kapitalstruktur. LÄS MER