Sökning: "IFRS 16"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden IFRS 16.

 1. 1. The Effect of Capitalizing Operating Leases on Company Propensity to Lease: A quantitative study on the effects of IFRS 16 on Swedish firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robert Lilja; Gustaw Siedlarski; [2022]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; Economic Consequences; Capitalization;

  Sammanfattning : This study investigates whether firm propensity to lease has decreased after the implementation of IFRS 16. To answer this question, we use three cross-sectional regression models on data gathered from 90 Swedish firms in two-year intervals during 2015-2021. The firms were all listed on OMX Stockholm with their headquarters located in Sweden. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 inverkan på nordiska transportbolag : En kvantitativ studie på 55 transportbolag i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Hjorth; Victor Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. IASB:s hänsynstagande till intressentgruppers åsikter : En studie om normbildningsprocessen för IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Grundén; Cornelia Ritzler; [2022]
  Nyckelord :IASB; IFRS 16; IAS 17; Legitimacy; Legitimacy Theory; Due Process; Stakeholder groups; Comment Letter; Capture Theory; Leasing; IASB; IFRS 16; IAS 17; Legitimitet; Legitimitetsteorin; Normbildningsprocess; Intressentgrupper; Comment Letter; Remissvar; Capture Theory; Leasing;

  Sammanfattning : Redovisningsstandarden IFRS 16 trädde i kraft för redovisningsperioder från den 1:a januari 2019 efter det att intressenter getts möjlighet att uttrycka sina åsikter på ett reviderat utkast. Att låta intressenter uttrycka sina åsikter inför implementering av standarder är en central del av IASB:s normbildningsprocess som gör att de bibehåller sin legitimitet och neutralitet. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 Leases: A shift in Earnings Management? : A study of the implementation of IFRS 16 Leases’ effect on Scandinaviancompanies’ use of Earnings Management

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mattias Hedqvist; Hanna Lennerskog; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Accruals Earnings management; Discretionary accruals; IFRS 16 Leases; Operating Lease; Capitalized Lease;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to explain how the implementation of IFRS 16 Leaseshas affected how publicly listed firms on the Scandinavian stock exchange markets useearnings management activities. Methodology: This thesis has used a quantitative method using a deductive approach with ageneral positivistic philosophy. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av leasing : En studie om den svenska aktiemarknadens reaktion på införandet av IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Sundlöf; Filip Trivic; [2022]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing; Operationell leasing; IAS 17; Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Leasing har länge varit ett alternativt sätt att finansiera sin verksamhet på, men har tidigare givit företag möjligheten att redovisa tillgångar utanför balansräkningen vilket kunde ge en gynnsammare bild över företagets verksamhet. För att motverka detta infördes en ny redovisningsstandard vid namn IFRS 16, där man tog bort möjligheten att redovisa leasingavtal utanför balansräkningen. LÄS MER