Sökning: "IFRS 16"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden IFRS 16.

 1. 1. IFRS 16 - Implementeringens effekter på publika flygbolags kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Johansson; Jonathan Praetorius; [2020-07-09]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; flygbolag; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.; IFRS 16; IAS 17; leasing; airlines; capital structure; debt-to-equity ratio;

  Sammanfattning : Background: Leasing has proven to be a common financing alternative in capital-intensive industries. Studies also indicate that operating leases, which according to IAS 17 are to be excluded from the balance sheet, constitute the majority of existing leasing agreements. LÄS MER

 2. 2. THE POLITICAL PROCESS OF STANDARD-SETTING AND ITS IMPLICATIONS FOR THE FINAL STANDARD - An examination of stakeholder influence in the due process of IFRS 16 Leases

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lotten Svensson; Catharina von Nordenskjöld; [2020-07-01]
  Nyckelord :Influence; IFRS 16; Accounting regulation; Accounting standard; IFRS; IASB; CIG;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Implications of Accounting Standard Changes for Financial Reports: An Exploratory Study of the Transition to IFRS 16

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victoria Quach; Lisa Tu; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; operating leases; financial statement analysis; accounting standard; accounting quality; disclosure;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 - So far so good? A post-implementation review of the new leasing standard of listed firms in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Johansson; Sofie Sjöberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing incentives; Off-balance sheet financing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 påverkan på olika branschers kapitalstruktur – En kartläggning på dess nettoeffekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Johansson; Melvin Nilsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Redovisning av leasing; IFRS-regelverk; skillnader mellan branscher; IFRS 16; IAS 17;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av leasing har länge varit omtalat och ifrågasatt då mantidigare kunnat klassificera leasing på två olika sätt. Genom denna uppdelning har företag intebehövt redovisa all leasing i balansräkningen. LÄS MER