Sökning: "IFRS 16"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden IFRS 16.

 1. 1. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 2. 2. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16: A Necessity For Efficient Market Values? An Ex-Post Study On The Valuation Effects Of Recognized Operating Leases

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Lucas Aras; Georges Chalami; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; Operating Leases; Value Relevance; Misvaluation; Residual Income Valuation Model;

  Sammanfattning : This study examines if the adoption of IFRS 16 has resulted in a lower disparity between market values and their intrinsic (true) values in an ex-post setting. With financial statements being an important source of information for the investment decisions of investors, we aim to understand whether the uniform treatment of previously off-balance sheet operating leases following IFRS 16 has facilitated share price information. LÄS MER

 4. 4. Förstår alla förändringen? : En kvantitativ studie om hur införandet av IFRS 16 och ASC 842 har påverkat företagsvärderingen.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hampus Eriksson; Oskar Nordquist; [2021]
  Nyckelord :Aktiekurs; IFRS 16; ASC 842; EMH;

  Sammanfattning : Titel: Förstår alla förändringen? – En kvantitativ studie om hur införandet av IFRS 16 och ASC 842 har påverkat företagsvärderingen Författare: Oskar Nordquist och Hampus Eriksson Handledare: Torbjörn Tagesson Bakgrund: Implementeringen av nya redovisningsstandarder påverkar den finansiella informationen som investerade använder som beslutsunderlag på aktiemarknaden. Införandet av de nya leasingstandarderna IFRS 16 och ASC 842 påverkar bland annat nyckeltal som beskriver företagens räntabilitet och skuldsättning, vilket ofta används när man värderar bolag. LÄS MER

 5. 5. Regulated Booked Values or Macroeconomics?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikolaos Karabelas; Tim Vindehall; Simon Wallin; [2021]
  Nyckelord :Value Relevance; IFRS; OMXS30; Booked Values; Ohlson model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Regulated Booked Values or Macroeconomics? Seminar date: 02/06/2021 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credits Points (UPC) Authors: Nikolaos Karabelas, Tim Vindehall, Simon Wallin Supervisor: Karin Jonnergård Key words: Value Relevance, IFRS, OMXS30, Booked Values, Ohlson model Research question: Which factors had an effect on the market value of companies listed on the OMX Stockholm 30 Index during the period of 2005-2020? Purpose: The purpose of this study is to investigate the potential effects of IFRS implementations on the value relevance of booked values over time, and furthermore study if macroeconomic factors are better than booked values in predicting stock market values, on the OMXS30. Methodology: Quantitative Research based on 432 annual reports as well as financial and macroeconomic data. LÄS MER