Sökning: "IFRS 16"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden IFRS 16.

 1. 1. Förändras värderelevansen till följd av effekter från IFRS 16? –En studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Anderberg; Hanna Johnsson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring den kommande standarden IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christpher Backis; Erik Hultqvist; [2019-06-20]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; IAS 8; IFRS 16; Nordic Large Cap; Leasing;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS 16 är en ny standard angående redovisning av leasingavtal somtillämpas från och med räkenskapsår 2019. Standarden medför att leasingavtal ska redovisas påbalansräkningen, och därmed kan leasingavgiften ej längre kostnadsföras direkt. LÄS MER

 3. 3. Marknadseffekter vid implementering av IFRS 16 på brittiska noterade företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Manne Sirén Florén; Robin Svedberg; [2019-06-19]
  Nyckelord :IFRS 16; Value relevance; Institutionella investerare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lease or Lend? : An analysis of how operating leases effect cost of debt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Thran; Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; Operating lease; Financial lease; Debt; Capital structure;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the change in disclosure of operating leases due to the mandated IFRS 16 standard will influence entities cost of debt. Therefore, this paper investigate whether an increase in operating leases has an equal effect on the cost of debt as a corresponding increase in debt. LÄS MER

 5. 5. Övergången till IFRS 16 : En studie av detaljhandelsföretag och flygbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adna Dahir Ali Elmi; Gorgees Yalda; [2019]
  Nyckelord :Leasing; operating lease; IAS 17; IFRS 16; the constructive capitalization model; Leasing; operationell leasing; IAS 17; IFRS 16; konstruktiva kapitaliseringsmodellen;

  Sammanfattning : Leasingstandarden IAS 17 har motstått en del kritik eftersom företag har kunnat ta del av fördelarna av operationell leasing då både leasade tillgångar och motsvarande skulder har effektivt hållits utanför balansräkningen med endast not-upplysningar om framtida leasing skyldigheter. Under 2005 uttrycktes oro över brist på öppenhet och information gällande leasingförpliktelser av US Securities and Exchange Commission (SEC), något som redan bekymrade investerare och andra intressenter. LÄS MER