Sökning: "spread risk"

Visar resultat 1 - 5 av 642 uppsatser innehållade orden spread risk.

 1. 1. Remote Sensing Based Pre-Season Yellow Rust Early Warning in Oromia, Ethiopia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Chinatsu Endo; [2021]
  Nyckelord :yellow rust; modeling; prediction; early warning; remote sensing; geography; geographical information systems; GIS; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Yellow rust (Puccinia striiformis f. sp. Tritici) is a crop disease caused by a fungus that regularly infects wheat and causes yield loss in Ethiopia. The disease has a significant impact on the country’s crop production, food security, health, and socioeconomic well-being. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Karlsson; Magnus Königsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; nurse anesthetist; qualitative content analysis; work enviroment; mental health; Covid-19; anestesisjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; mental hälsa;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva Abstrakt Bakgrund: I december 2019 kom nyheten från Kina om Covid-19 viruset. Ett smittsamt virus som spred sigt över världen och skapade en ny pandemi. Covid-19 kan ge mycket allvarliga luftvägssymtom som kräver avancerad intensivsjukvård. LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 4. 4. “Jag stänger av TV:n om det kommer om corona och gör något roligare på iPaden i stället” : En kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre under coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Olsson; Victoria Tjäder; [2021]
  Nyckelord :communication; digital exclusion; social exclusion; isolation; elderly; corona pandemic; kommunikation; digitalt utanförskap; socialt utanförskap; internetanvändning; isolering; äldre; coronapandemin;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre och om det har förändrats i och med isoleringen som blev en följd av coronapandemin. Tidigare forskning visar att den äldre generationen i Sverige är de som använder internet minst och att de ofta behöver hjälp från familj eller vänner för att kunna utföra nya uppgifter på internet. LÄS MER

 5. 5. Non-state crime prevention methods : Preventing youth crime

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hampus Forss Norstedt; Jasmine Effie Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Non-state actors; crime prevention; youth crime; vulnerable areas;

  Sammanfattning : The purpose for this qualitative study is to examine the crime prevention strategies against youth crime within non-state actors' work. As well as obtaining views of successes and challenges of this work in practice. LÄS MER