Sökning: "spread risk"

Visar resultat 1 - 5 av 844 uppsatser innehållade orden spread risk.

 1. 1. The Relationship Between Beta and Arbitrage Spread in M&A Deals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Granat; William Fredriksson; [2023-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Risk arbitrage is an event-driven investment strategy where the risk arbitrageur aims to capture the arbitrage spread between the target’s stock price and the bid price by the acquiring firm in a merger and acquisition (M&A) deal. Previous research suggests that specific risks connected to the deal as completion or duration risks, as well as firm and bid characteristics, influence the arbitrage spread. LÄS MER

 2. 2. Do you want to swap? A study of the liquidity risk in the SEK interest rate swap market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Edberg; Carl Hjelmqvist; [2023-06-29]
  Nyckelord :Bao; Pan; Wang indicator; Determinants; Dimensions of liquidity; Forward Rate Agreement; Fundamental Review of the Trading Book; Generalized least squares; Interest Rate Derivative; Interest Rate Swap; Liquidity horizon; Liquidity risk premium; Market liquidity; SVEN spread; Swap Spread; Swedish Government benchmark bond; Treasury-Eurodollar; Turnover ratio; Turnover-per-day; Volume-adjusted intraday volatility;

  Sammanfattning : Interest rate swaps are one of the world’s most essential interest rate derivatives. It is therefore important to understand the pricing of these agreements, and how the market is functioning. LÄS MER

 3. 3. Svensk fröodling och bevarandet av kuIturarvsväxter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Betty Granqvist; [2023-05-03]
  Nyckelord :seed cultivation; cultural heritage plants; sustainability;

  Sammanfattning : In Sweden, we currently import the majority of all the seeds that are grown here. But there are various companies that are working to bring back a Swedish seed cultivation and at the same time spread Swedish cultural heritage plants. LÄS MER

 4. 4. Can ancient pathogens emerging from glaciers and permafrost reach Europe by aerosolization?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Anna Bruhn; [2023]
  Nyckelord :Ancient pathogens; Greenland; Aerosolized pathogens; Aerosol transport; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Glaciers and permafrost capture bacteria and viruses when they form, which can be suspended for millennia. This includes long since extinct pathogens which are functionally novel. As polar regions get warmer these pathogens will emerge and spread through the local ecosystem, potentially altering it. LÄS MER

 5. 5. Biomassatillväxt och koldioxidinlagring med mineralnäring och bionäring i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :David Berglund; [2023]
  Nyckelord :organiskt gödsel; kolbildning; norrbotten;

  Sammanfattning : Denna studie är en uppföljning på ett mastersarbete som är del av ett större projekt som heter ”Kolsänkor Norrbotten”. Projektet handlar om att jämföra bionäring (avloppsslam) och mineralnäring på 22 skogsbestånd utspridda i Norrbotten. Dessa bestånd gödslades mellan 2006 och 2008. LÄS MER