Sökning: "social isolation."

Visar resultat 1 - 5 av 642 uppsatser innehållade orden social isolation..

 1. 1. Exploring Parasocial Relationships Formed in Isolation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gabriela Kamenova; [2024]
  Nyckelord :Parasocial interaction; parasocial relationship; isolation; Covid-19; Coronavirus; loneliness; parasocial breakup; parasocial romance; parasocial monetization; attachment theory; parasocial attachment; Bulgaria;

  Sammanfattning : A few years ago Covid-19 locked people down at their homes, effectively limiting their social connections and pushing the communicative outlet of the online realm in the forefront. If one wanted to socialize or seek entertainment, there was almost no other choice but to do so via turning to popular or social media. LÄS MER

 2. 2. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Influencers in Confinement : Measuring Covid-19’s Impact on Leadership in Pro- Eating Disorder Twitter Communities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutet för analytisk sociologi, IAS

  Författare :Jacquelynn Ennis; [2024]
  Nyckelord :Social Network Analysis; Twitter; Pro-eating Disorder; Eating Disorders; Covid-19; Topic Modelling; Online Communities;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic presented unprecedented challenges, with global lockdowns impacting individuals on a profound scale. Many took to social media to cope with feelings of anxiety and isolation. LÄS MER

 4. 4. Att ständigt vara tillgänglig - En kvalitativ intervjustudie om ungas uppfattning kring hur användandet av mobiler påverkar relationerna i en familj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabell Kristensson; Nora Thudén; [2024]
  Nyckelord :mobilephone use; communication; family relationships; adolescent; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobile devices have expanded and increased flexibility in communication, but at the same time, they can disrupt presence and create distance and isolation between people. With the help of a qualitative interview study, the purpose of this study is to examine how mobile devices can impact communication and relationships within a family in various ways, based on the perspectives and experiences of young individuals. LÄS MER

 5. 5. “Det viktiga går att ha kvar.” Existentiella perspektiv på klimatkrisen : en kvalitativ religionspsykologisk fallstudie på individ-, grupp- och samhällsnivå

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Vildhammar Okker; [2024]
  Nyckelord :climate worry; existential concerns; existential health; resilience; psychology of religion; klimatkänslor; klimatångest; klimatoro; existentiell hälsa; yttersta frågorna; resiliens; religionspsykologi; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Climate change is perceived as one of the most serious threats to humanity. Overthe last decade self-reported anxiety has increased in the Swedish population,especially among children and young adults. LÄS MER