Sökning: "resilience"

Visar resultat 1 - 5 av 662 uppsatser innehållade ordet resilience.

 1. 1. Bodies out/in Place? Unmapping Trans People’s Experience in Outdoor Activities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Bart Bloem Herraiz; [2019-08-26]
  Nyckelord :Trans; Outdoor; Body Experience; Counter-geographies; Queering Methodology;

  Sammanfattning : Scrutiny over trans people's bodies in urban contexts is continuous. This thesis develops theidea that the outdoors offers a less-gendered space for trans people, enabling and empowering them to escape self-surveillance processes and to feel freer in their genderexpression/identity. LÄS MER

 2. 2. Resilience and Adaptivity of EU Pesticides Law - Assessing Theory and Legal Capacity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Jansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :pesticides; agriculture; resilience; EU law; adaptive law;

  Sammanfattning : The utilisation of pesticides within agriculture may contribute to a transgression of the ecological boundaries of the Earth. However, pesticides play an essential role in sustaining human welfare by providing food security. LÄS MER

 3. 3. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 4. 4. Hur litteraturen bidrar till språkutvecklingen i förskolan : Några förskollärares syn på arbetet kring litteratur och språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alexandra Bjurek Johansson; Marie Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :Language development; children s literature; resilience; storytelling.; Språkutveckling; barnlitteratur; läsvila; berättande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Resilience from within or without? : An ethnographic study of resilience mechanisms in southern Colombia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Amigues; [2019]
  Nyckelord :Resilience; recovery processes; peacebuilding; post-conflict; post-disaster reconstruction; Colombia;

  Sammanfattning : The emergence of resilience in the peacebuilding field shows an important change of paradigm and turn to the local context. So far few ethnographic research has been done to understand how resilience works locally and what are the mechanisms helping individuals to cope and recover from a crisis. LÄS MER