Sökning: "flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 2796 uppsatser innehållade ordet flexibilitet.

 1. 1. UNGA VUXNA PÅ ARBETSMARKNADEN - En kvantitativ studie om vad som motiverar unga vuxna till arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alicia Helgesson; Susanne Jakobsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; motivation; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad unga vuxna mellan 20-26 år motiveras av på arbetsmarknaden idag. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och för att lyckas attrahera rätt medarbetare samt fortsätta vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att vara medveten om vad tilltänkta medarbetare efterfrågar. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter kopplade till sammadagsleveranser i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Christerson; Endrit Morina; Joni Gashi; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistiken står inför en föränderlig tid i och med digitaliseringens påverkan på samhället. Det påverkar kundbeteenden, krav på produktion, leveranser och kundservice. LÄS MER

 3. 3. In-house vs. outsourcing: En undersökning av organisationsprocesser inom den svenska fastighetsbranschen under en tid av ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Provén; Elias Söderström; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och förstå hur fastighetsägare väljer att strukturera sina organisationsprocesser, specifikt beslutsprocesserna kring att behålla operationer in-house eller att outsourca dem, under en tid av ekonomisk osäkerhet. Faktorer som kostnadsbesparingar, specialiserad kompetens och flexibilitet påverkar valet mellan att strukturera organisationsprocesserna in-house eller genom outsourcing. LÄS MER

 4. 4. Från idé till handling: En kvalitativ studie kring medarbetares och chefers upplevelse av implementeringen av förändringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annette Daugaard; Wilma Maxe; [2023-07-04]
  Nyckelord :Förändringsprojekt; ledarskap; medarbetare; kommunikation;

  Sammanfattning : I ett ständigt föränderligt samhälle behöver organisationer kontinuerligt utveckla sin verksamhet, men trots det blir majoriteten av planerade förändringsprojekt inte implementerade i verksamheten (Jacobsen 2019; Smith, 2002). Studiens syfte är därav att få en ökad förståelse kring implementering av förändringsprojekt, genom att undersöka om medarbetarnas samt chefernas upplevelse av förändringsprocessen skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Att mäta eller inte mäta - det är frågan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Denisson; Gustav Widman; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Arbetsplatsflexibilitet; Organisatoriska förutsättningar; samhällets normer; medarbetardelaktighet;

  Sammanfattning : Studien har undersökt sambandet mellan prestationsmått och flexibilitet. Genom strukturell ekvationsmodellering har vi undersökt vilka faktorer som influerar medarbetarens flexibilitet samt hur detta påverkas av prestationsmätningar och medbestämmande. LÄS MER