Sökning: "4 4 2"

Visar resultat 1 - 5 av 7822 uppsatser innehållade orden 4 4 2.

 1. 1. "Vem vinner i Arbetsdomstolen?  En empirisk undersökning av fördelningen av rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med fokus på arbetstvister om ogiltiga avsked och uppsägningar"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tyra von Mentzer; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av den kritik som riktades mot Arbetsdomstolen för ett antal år sedan avseende bristande förutsebarhet i domstolens fördelning av rättegångskostnader uttalade den dåvarande ordföranden för Arbetsdomstolen att en omfattande genomgång av domstolens domskäl behövde genomföras för att besvara kritiken. Syftet med denna uppsats har varit att genomföra en del av den omfattande genomgång som den dåvarande ordföranden efterfrågade och därigenom undersöka hur Arbetsdomstolen tillämpar 18 kap. LÄS MER

 2. 2. Nyhetsmedias framställning av brott: effekter på attribuering av ansvar och straff till förövare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ella Bryngelsson; Isabelle Löfqvist; [2024-02-07]
  Nyckelord :crime; news media; attribution; responsibility; sentencing; straff; brott. nyhetsmedia; attribuering; förövare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida nyhetsrapportering påverkar attribuering av ansvar till förövare samt om detta har ett samband med hur långt straff personer anser vara rimligt för ett brott. Detta testades genom en experimentell enkät, med priming och framing av nyhetsartiklar på 266 deltagare. LÄS MER

 3. 3. TRANSPARENS. Att bli bemött som transperson inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Patimat Aslakhanova; [2024-01-30]
  Nyckelord :Bemötande; omvårdnad; sjukvårdspersonal; transpersoner; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en samhällsgrupp som rapporterar högre grad av diskriminering inom sjukvårdssystemet än cispersoner, något som grundar sig i cisnormativiteten som råder i världen och i vårdsystemet. Transpersoners hälsobehov är mångfacetterade och kan innefatta både könsbekräftande vård samt generell sjukvård. LÄS MER

 4. 4. FÖRSTA TIDEN SOM NYEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA. EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Dahllöf; Alice Höglund; [2024-01-26]
  Nyckelord :Benner; Från Novis till Expert; kliniskt basår; transitionsprogram; nyexaminerade sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar. Som sjuksköterska ska man besitta många kunskaper och ansvara för den egna kompetensutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. ”Om en aktivitet uppfattas som att man dödar tid så kan man göra det på sitt eget sätt.” - En kvalitativ studie om personalens upplevelse av vården inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Karakas; [2024-01-25]
  Nyckelord :rättspsykiatri; tvångsvård; lagen om rättspsykiatrisk vård LRV ; rättspsykiatrisk utredning RPU ; psykiskt störda lagöverträdare PSL ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka personalens syn på vården inom rättspsykiatrin, med avgränsning till kuratorers och mentalskötares uppfattningar. Empirin byggde på kvalitativ data insamlad från 2 olika sjukhus från 6 personer varav två var kuratorer och 4 mentalskötare. LÄS MER