Sökning: "4 4 2"

Visar resultat 1 - 5 av 6390 uppsatser innehållade orden 4 4 2.

 1. 1. Dynamic streams in a pre-alpine catchment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andreas Sølberg; [2021-07-12]
  Nyckelord :Temporary streams; Streamflow; Stream mapping; Pre-Alpine catchment; Stream dynamics; Topographic wetness index; Upslope accumulated area;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the factors controlling the dynamics of temporary streams, i.e.,streams that do not flow throughout the year. Temporary stream hydrology is a relativeunexplored scientific field. LÄS MER

 2. 2. Innovation in Swedish and Norwegian Manufacturing Business Units - A qualitative cross-sectional study on barriers to innovation in business units

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2021-07-07]
  Nyckelord :Business Unit; Innovation Barrier; Innovation Enabler; Organizational; Innovation Methodology; Innovation Funnel; Innovation Management;

  Sammanfattning : Practitioners have highlighted an untapped potential for innovations within business units of organizations. However, despite the large potential for innovation with business units, one central issue is that only a few ideas outside of R&D and innovation departments tend to be selected and implemented within organizations. LÄS MER

 3. 3. Mitigating Uncertainty by Including the Customer in the Fuzzy Front-End of Innovation - A comparative multiple-case study of Polestar and On to identify successful customer collaboration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linnéa Fröström; Oscar Söderlund; [2021-07-06]
  Nyckelord :customer co-creation; uncertainty reduction; fuzzy front-end; open innovation; customer characteristics; incremental and radical innovation;

  Sammanfattning : The fuzzy front-end (FFE) is the first phase of new product development which is associatedwith high levels of uncertainty. Mitigating uncertainty is a key factor to enable successfulinnovation. LÄS MER

 4. 4. ”Nu kan till och med en idiot se att jag är dålig”. En kvalitativ studie av att kommunicera om egen svår sjukdom.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotta Öhrling; [2021-07-01]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikationsnormer; Kroppens fenomenologi; Privat information; Kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Kommunikation är starkt betonad inom palliativ vård och genomsyrar styrdokument och kliniskt arbete. Frustration kan ibland uppstå i det professionella vårdteamet över patienters och närståendes kommunikation om sjukdom. Syftet med studien var att öka förståelsen för den sjukes erfarenheter av att kommunicera om egen svår sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa i samband med cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Köhlin; Helena Saeb; [2021-06-28]
  Nyckelord :Cancer; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en omtalad sjukdom som ofta förknippas med döden. Sjukdomen är enpåfrestande sjukdom som kan förändra människan både fysiskt och psykiskt. Cancerpatienterupplever oftast ett starkt lidande tillsammans med sjukdomen inför och efter de olikabehandlingarna mot cancern. LÄS MER