Hur beter du dig egentligen? : En studie om kopplingen mellan hemsidebeteende och efterföljande köp i fysisk butik

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Dagens teknologi tillåter inte att göra kopplingar i konsumentdata mellan hemsida och den  fysiska butiken. Det innebär att företag går miste om värdefull kunskap om sina kunders beteende och effekten av deras marknadsföringsåtgärder. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket hemsidebeteende som föregår köp i fysisk butik och hur beteendet skiljer sig jämfört med köp online. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur hemsidebeteendet påv​erkar fysiska butikers ​konsumenters köpstorlek samt hur ​konsumenters köpsituation påverkar hemsidebeteendet. Studien gjordes i samarbete med ett möbel- och heminredningsföretag, och datainsamling skedde genom en enkätundersökning i butik, Google Analytics samt observationsstudie i samband med enkätundersökningen. Resultaten visar påtagliga skillnader i hemsidebeteende beroende på köpkanal och att konsumenter spenderar mer i fysisk butik om hemsidan besökts inför köp. Studien visar även att det är mer troligt att otåliga och engagerade konsumenter besöker hemsidan inför köp jämfört med konsumenter som värderar shoppingupplevelsen i sig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)