Sökning: "Omnichannel"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Omnichannel.

 1. 1. MAKING SENSE OF THE CUSTOMER JOURNEY: THE MOBILE DEVICES ROLE IN CONSUMERS’ SHOPPING EXPERIENCES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fanny Kuusisto; Olivia Lagergren; [2021-07-02]
  Nyckelord :Customer journeys; Impulse purchases; Mobile shopping; Omnichannel retail;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Resilient Retailing: The effects of sustainability and omnichannel practices on resilience for retailers in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Moa Udén; Lina Andersson; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. The Role of the Physical Store in an Omnichannel Strategy : A qualitative study of Generation Z in the Swedish fashion industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Axel Wedebrand; Charlotta Ödling; [2021]
  Nyckelord :Generation Z; Omnichannel; Physical Store; Customer Journey; Customer Experience; Shopping Behavior; Fashion; Retail; Webrooming; Showrooming; Cross- Channel Freeriding; E-Commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : The modern retail landscape is experiencing a continuous change due to digitalization. With the growing number of available channels, consumers' consequent behavior within the fashion retail environment are becoming ever more complex. LÄS MER

 4. 4. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 5. 5. Embrace the Experience : A multiple case study of customer experience strategies within the Swedish retail market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linus Eriksson; Emmy Rosander; [2021]
  Nyckelord :Customer Experience; Customer Journey; Touchpoints; Service-dominant Logic; Omnichannel;

  Sammanfattning : The concept of customer experience has an increasing interest among organizations today since customers have become picky and demands for an experience are an existing fact. In the early 2000s, a paradigm shift was found, where focus from a goods-dominant logic was moved to a service-dominant logic which came to have a great impact on how to manage customer experiences today. LÄS MER