Sökning: "investor in"

Visar resultat 1 - 5 av 1092 uppsatser innehållade orden investor in.

 1. 1. Coverage initiations : an exploratory casestudy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Ek; Maria Karlsson Osipova; [2023]
  Nyckelord :Commissioned equity research; Initiation report; Event study; Abnormal return; Trading volume; Uppdragsanalys; Initieringsrapport; Eventstudie; Abnormal avkastning; Handelsvolym;

  Sammanfattning : This master thesis is exploring the influence of coverage initiation reports issued by commissioned equity research analysts on stock prices and trading volumes. Equity research actors, with their expertise and skill, are providing the market with valuable information and filling the knowledge gaps that investors may have. LÄS MER

 2. 2. A Transformer-Based Scoring Approach for Startup Success Prediction : Utilizing Deep Learning Architectures and Multivariate Time Series Classification to Predict Successful Companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustaf Halvardsson; [2023]
  Nyckelord :Machine learning; Time Series Classification; Transformers; Gated Recurrent Unit; Venture Capital; Maskininlärning; tidsseriesklassifiering; Transformer; Gated Recurrent Unit; riskkapital;

  Sammanfattning : The Transformer, an attention-based deep learning architecture, has shown promising capabilities in both Natural Language Processing and Computer Vision. Recently, it has also been applied to time series classification, which has traditionally used statistical methods or the Gated Recurrent Unit (GRU). LÄS MER

 3. 3. The First Date: an Investor Pitch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Johansson; Hanna Nilsson; Olle Stigenius; [2023]
  Nyckelord :Key words: Investment criteria; Pitch assessment; Venture capital firms; Venture capitalist decision-making; Pitch; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: What investment criteria in a pitch do managers of venture capital firms assess and how does the information presented in the pitch affect their decision-making? Purpose: To examine and contextualize what investment criteria venture capitalists assess in the different levels of a pitch and analyze the effect of the information presented in the pitch on their decision-making. Methodology: A qualitative multiple case study with specific sampling. LÄS MER

 4. 4. Aktiebolag eller kooperativ? : en komparativ fallstudie på kooperativ respektive aktiebolag med fokus på krisresiliens

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Ansin; Lukas Karlsson; [2023]
  Nyckelord :kooperativ; aktiebolag; resiliens; krishantering; spannmålshandel;

  Sammanfattning : Idag står Sverige inför en rad utmaningar och lantbrukssektorn har under de senaste åren genomgått stora och påfrestande prövningar. Torka och extremvärme drabbade Sverige 2018 vilket innebar stora konsekvenser för lantbrukssektorn. LÄS MER

 5. 5. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jessica Hägg; Anette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Kooperativ; agrar marknad; beslut; Swedish Meats; beslutsteori; transaktionskostnadsteori; köttindustrin; aktiebolag;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktion i Sverige har aldrig varit så aktuell som nu. Samtida kriser ökar medvetenheten om sårbarheten i den svenska livsmedelskedjan. Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi för att öka den svenska livsmedelsproduktion. LÄS MER