Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. Investeringsprocesser i små till medelstora familjeföretag : En kvalitativ flerfallsstudie av fyra familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nicholas Eliasson; Jonatan Ericsson; Jonathan Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats inom Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet VT20 Författare: Jonatan Ericsson, Jonathan Salomonsson och Nicholas Eliasson Handledare: Christoffer Lokatt Titel: Investeringsprocesser i små till medelstora familjeföretag Bakgrund: Investeringar är en vital del för alla företag oavsett storlek, struktur eller ägarförhållande. Investeringar görs utefter företags vinst- och tillväxtambitioner. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar lönsamheten hos banker med skilda ägarstrukturer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Lundberg; Viktoria Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Profitability; Ownership structure; Banks; Bank profitability; Bank ownership structure; Swiss banks; Swedish banks; Key figures; Lönsamhet; Ägarstruktur; Banker; Banks lönsamhet; Banks ägarstruktur; Schweiziska banker; Svenska banker; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Banker är katalysatorn i det finansiella systemet och har en viktig roll för ekonomins tillväxt och för att människors välfärd ska kunna växa. Att en bank är lönsam är inte av vikt enbart för den enskilda banken, utan för hela samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av instruktioner för maskinoperatörer

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sharmila Patel; Aron Sritharan; [2020]
  Nyckelord :small and medium-sized enterprises SME ; virtual reality VR ; tacit knowledge; standardised work; små och medelstora företag SMF ; virtual reality virtuell verklighet ; augmented reality förstärkt verklighet ; tyst kunskap; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes hos ett tillverkande företag utanför Stockholm. Företagets produktion består delvis av egenbyggda maskiner. Lämpliga instruktioner för underhåll, riggning samt felsökning fanns inte tillgängliga för dessa maskiner. En av de mest kritiska avdelningarna hos företaget kallas för klipp- och rullavdelningen. LÄS MER

 4. 4. Olika företagsformer – olika kapitalstrukturer? : En kvantitativ studie om ekonomiska föreningar och aktiebolag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Frölander; Lotta Sundberg; [2020]
  Nyckelord :kapitalstruktur; ekonomiska föreningar; soliditet; kooperativ; trade off; pecking order;

  Sammanfattning : De vanligaste företagsformerna i Sverige är aktiebolag och ekonomiska föreningar, där aktiebolag fått mest uppmärksamhet åtminstone inom forskningen kring kapitalstruktur. Detta trots faktumet att ekonomiska föreningar spelar en viktig roll i svenskt näringsliv då de tillsammans med andra kooperativa företagsformer stod för 10% av Sveriges BNP år 2018 samt sysselsatte 100 000 människor. LÄS MER

 5. 5. Kyrkoherde - fornkyrklig biskop eller modern VD? : Organisationens påverkan på kyrkoherdens roll och uppgifter i stora och mellanstora pastorat i Svenska kyrkan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Cimbritz; [2020]
  Nyckelord :vicar; leadership; organization; parish; multi-parish benefice; structure; Church of Sweden; kyrkoherde; ledarskap; organisation; församling; pastorat; struktur; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The aim for this master’s thesis is to explore and explain how vicars and chairmen of church councils understand the role and tasks of the vicar in large and middle-sized multi-parish benefices in these new and bigger organizations that took shape after the organizational change 2014 in Church of Sweden. The study is based on interviews with six vicars and four chairmen in four large and two middle sized multi-parish benefices in four different dioceses. LÄS MER