Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. FATTAR DU INTE BUSINESSEN SÅ KAN DU GÅ HEM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hilma Hofström; Fredrik Esselin; [2023-09-07]
  Nyckelord :HR-chef; Inflytande; Ledningsgrupp; Roll;

  Sammanfattning : Syfte: HR skapar enligt forskningen ett värde i organisationer de verkar i. Det finns emellertid en splittring i litteraturen gällande HR-funktionens bidrag. Detta kan skapa en brist på inflytande för professionen och en ambivalent inställning till yrket bland personalvetarstudenter och yrkesverksamma inom HR. LÄS MER

 2. 2. Revisionens värde ur ett klientperspektiv : En kvalitativ studie om gapet mellan klientens förväntningar ochupplevelse med en revision

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Fredrik Arvidsson; Tommy Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :Audit; expectation gap; gap; expectations; perceived value; Upper Echelon Theory; core value; added value; corporate management; CEO; CFO; client perspective; Revision; förväntansgap; gap; förväntningar; upplevelser; Upper Echelon Theory; kärnvärde; mervärde; företagsledning; VD; Finansdirektör; klientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revision har en framstående roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, och har under sin framväxt möjliggjort samhällets ekonomiska framfart. Men i samband med denna framväxt har ett gap uppstått mellan klienters förväntningar och upplevt värde med en revision. LÄS MER

 3. 3. Ägartypers påverkan på styrelsens förmåga att övervaka företagsledningen : En studie om ägartypers påverkan på styrelsens sammansättning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Tim Johansson; William Rafstedt; [2023]
  Nyckelord :Board of directors; Ownership types; Monitoring; Board composition; Diversity; Outside jobs; Board tenure; CEO duality; Board size; Styrelse; Ägartyper; Övervakning; Styrelsens sammansättning; Mångfald; Övriga uppdrag; Ämbetstid; VD i styrelsen; Styrelsens storlek;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bolagsstyrelsens roll och ansvarsområde har länge varit föremål för diskussion. I Sverige kan man från ett legalt perspektiv se att övervakning av företagsledningen får en central roll. Ägare i svenska bolag har stor möjlighet att påverka styrelsens genom den svenska valberedningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Modererande påverkan av finansiell prestation på förhållandet mellan CSR och styrelsesammansättningen : En kvantitativ studie på 433 börsnoterade nordiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lorin Batti; Delinna Tewolde; [2023]
  Nyckelord :Corporate Financial Performance CFP ; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental; Social and Governance ESG ; Board characteristics; Nordic firms; Board Governance; Corporate Social Performance CSP ; Finansiell prestation CFP ; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental; Social Governance ESG ; Styrelseegenskaper; nordiska bolag; Bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Ett växande intresse för CSR och dess betydelse lyfter fram rollen av bolagsstyrning. Bland annat ifrågasattes styrelsens roll i att utveckla strategier och uppfylla krav från diverse intressentgrupper. LÄS MER

 5. 5. Alignment of Entrepreneurial Competencies and Perceptions: A Study of Contemporary Entrepreneurs in Scandinavia

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jón Sölvi Snorrason; Stalin Darshan Bangera; [2023]
  Nyckelord :Entrepreneurs; entrepreneurship; competencies; venturing.; Entreprenörer; entreprenörskap; kompetenser; venturing.;

  Sammanfattning : Competencies play a vital role in achieving success in any endeavour. In the context of entrepreneurship, having the right set of competencies is crucial for attaining sustained success throughout the venturing process. LÄS MER