Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag : En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Enegren; Joanna Hedin; [2022]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; motives; EU directive; attitudes; Legitimacy Theory; Political Cost Theory; Institutional theory; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; motiv; EU-direktiv; attityder; Legitimitetsteori; Political Cost Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag. En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. LÄS MER

 2. 2. Digital Sales Room : En enkätstudie om framtidens lösning inom digital försäljning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Samuel Trollius; Zebastian Andersson; [2022]
  Nyckelord :Digital Sales Room; Digitalization och Digital sales; Digital Sales Room; Digitalisering; Digital försäljning;

  Sammanfattning : Digitalisering bidrar till utveckling för svenska företag. Regeringen pushar för digital innovation så att företag ska få tillgång till de senaste digitala systemen. Om företag inte digitaliserar sig riskerar de att hamna efter. Ett område som har påverkats av digitaliseringen är försäljningsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Är kvinnliga befattningshavare lösningen till förbättrad hållbarhetsprestation? : En kvantitativ studie beträffande kvinnliga VD:ar och kvinnliga styrelseledamöters påverkan på hållbarhetsprestationen för svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Hamstenius; Angelica Olsson; [2022]
  Nyckelord :ESG; hållbarhetsprestation; kvinnor; VD; styrelseledamöter; critical mass;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har betydelsen av både hållbarhetsprestation och kvinnans roll som befattningshavare vuxit, där såväl investerare som företag i större utsträckning än tidigare tar hänsyn till dessa aspekter. I denna studie har en multivariat regressionsanalys tillämpats för att undersöka huruvida det föreligger samband mellan kvinnliga VD:ar respektive kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestation, mätt i ESGC-betyg. LÄS MER

 4. 4. "Den inre belöningen är viktigare än tårtan" : En studie om hur IT-företags jämställdhetsarbete motiverar kvinnor till karriärutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Bråve; Sofia Färenmark; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; karriärutveckling; motivation; självbestämmandeteorin; incitament; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att kartlägga IT-företags jämställdhetsarbete och hur dessa påverkar de kvinnliga anställdas motivation till karriärutveckling. En kvalitativ studie med en abduktiv ansats har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Få kvinnor på toppen - hur ska vi få det mer jämställt? : En kvalitativ studie om vilka faktorer och strategier som är avgörande för att kvinnor ska uppnå en VD-position på Stockholmsbörsen.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Tikkala; Fanny Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Kvinnliga VDs; kvinnor på toppen; kvinnliga ledare; kvinnor på börsnoterade bolag; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Kvinnor har historiskt sett blivit uteslutna från högsta ledarpositioner. Idag består endast 10% av alla börs-VD:ar på Stockholmsbörsen av kvinnor. Det innebär att det totalt sett finns cirka 32 kvinnliga börs-VD:s av totalt 332 bolag. LÄS MER