Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 466 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. ATT ARBETA MED BARN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP En kvalitativ studie om hur väl rustade socialsekreterare upplever sig vara för att bemöta sexuellt utsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Rosén; Susete Silveiro; [2020-01-21]
  Nyckelord :självförmåga; sexuellt våld; barn; anknytning; socialsekreterare; bemötande.;

  Sammanfattning : När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Detta arbete utgörs till stor del av samtal med barnet och det är av stor vikt att socialsekreteraren i detta arbete känner sig bekväm med att bemöta sexuellt utsatta barn och tillräckligt rustad för att klara av arbetet. LÄS MER

 2. 2. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Hasselberg; [2020]
  Nyckelord :växtlista; vintervärden; vinterståndare; vinterprofil; perenner; prydnadskvalitéer; ornamental plants; designplants; seedheads; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tar jag reda på hur mycket som det finns att tillgå kring ämnet vinterståndare och om de har någon fördel utöver ett upplevelsevärde under snöfattiga vintrar. Dessutom tar jag fram en lista på 30 perenner med vinterståndare som förekommer i både litteratur och under fältundersökningar gjorda vårvintern januari 2019. LÄS MER

 3. 3. Klimatresiliens för lagerbladsolja, en analys av industrin för lagerbladsolja i Samväldet Dominica

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Moa Rosén; [2020]
  Nyckelord :Bay; Bay Oil; Bay Rum; Pimenta racemosa; Essential Oil; Dominica; Commonwealth of Dominica; Caribbean; Climate Change; Extreme Weather; Hurricane; Hurricane Maria; Tropical Storm Erika; Artisanal Distilleries; Steam Distillation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. LÄS MER

 4. 4. Communication Channel Measurement and Modeling for Inductive Wireless Power Transfer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Love Rosén; [2020]
  Nyckelord :Wireless power transfer; WPT; Qi Specification; Inductive coupling; Wireless charging; Channel modeling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wireless Power Transfer (WPT) technology has experienced phenomenal success in the application of wireless charging of smartphones. With the Qi Specification becoming the dominant standard, wireless charging's convenience goes beyond cable-free charging to facilitate interoperability between chargers and devices from different vendors. LÄS MER

 5. 5. The role of networks in the internationalization process of Small-and Medium-sized Enterprises

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Taha Ayed; Malin Rosén; [2020]
  Nyckelord :SMEs; Business relationships; Networks; Collaboration; Culture; Trust; Internationalization;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to increase the understanding of the role of networks in the internationalization process of SMEs. Method: The study applies a qualitative method based on the hermeneutic research tradition and an inductive research approach. A multi-case study research has been conducted, through ten semi-structured interviews. LÄS MER