Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av samtal om sexuell hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Linn Saalbach; Louise Rosén; [2022]
  Nyckelord :conversation; experience; nurses; nursing; sexual health; omvårdnad; upplevelse; sexuell hälsa; sjuksköterskor; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är ett begrepp diskuterat och analyserat under många århundraden. De senaste två decennierna har samtalet gällande sexuell hälsa utvecklats snabbt och fått en mer betydande roll inom vården. Trots det visar forskning att samtal om sexuell hälsa inte bedrivs i tillräcklig utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Self-reported voice symptoms and voice handicap during virtual teaching compared to face-to-face teaching : A survey-based study on Swedish teachers in high schools and institutions of higher education

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Maria Allebeck; Olivia Åberg; [2022]
  Nyckelord :Voice disorders; Work environment; School teachers; Distance learning; COVID-19; Röststörningar; Arbetsmiljö; Skollärare; Distansutbildning; Covid-19;

  Sammanfattning : Purpose: Since the beginning of 2020, teachers all over the world have had to switch over to virtual teaching because of the COVID-19 pandemic. This change of teaching mode has unknown consequences on the vocal health of teachers. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV PÅ INFÖRANDETAV DEPOTINJEKTION BUPRENORFIN I LARO : EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tove Rhodin; Anneli Rosén; [2022]
  Nyckelord :Empowerment; Medication-assisted treatment for opioid use disorder; Opioid substitution treatment; Prolonged-release injectable buprenorphine; Psychiatric nursing; Depotinjektioner buprenorfin; Empowerment; LARO; Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende; Psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: LARO i Sverige är omgärdat av strikta regler. Läkemedlen som används, däribland buprenorfin, intas dagligen övervakat av sjuksköterska de tre första månaderna och vidare till dess att patienten bedöms kunna ta läkemedlet på egen hand. LÄS MER

 4. 4. Pandemic lockdown and Terrorism: Is there a relationship between pandemic lockdown regulations and terror attacks against the healthcare sector?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :August Rosén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Programmering i matematikundervisning för årskurs 4–6 – En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sanna Ljungdahl; Louise Rosén Hultkvist; [2022]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; matematikundervisning; mellanstadium; programmering; visuell programmering;

  Sammanfattning : Programmering är idag en viktig del av elevers kunskapsutveckling i ett digitaliserat samhälle. Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka elevers möjligheter att utveckla sina matematiska kunskaper genom programmering samt synliggöra vilka utmaningar som framkommit gällande att arbeta med programmering inom matematik i åldrarna 9–13 år. LÄS MER