Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 518 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. Vad är problemet med den besvärlige profeten? En receptionshistorisk analys av Hesekieltexten i Talmud-Bavli

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kim Hesekiel Rosén; [2021-01-28]
  Nyckelord :Ezekiel; Ezekiel 1; Ezekiel 16; Ezekiel s vision; Exegesis; Tractate Hagigah 13; Hashmal; Hekhalot; Jewish Mysticism; Kabbalah; Merkavah; Mishnah; Reception-History; Reception-Theory; Siddur; Talmud-Bavli; Tanakh; Torah; Whore; Work of the Chariot; Zanah;

  Sammanfattning : This essay will examine the reception-history of Ezekiel in Talmud-Bavli, tractate Hagigah 13a, where the issues about Ezekiel are discussed to a length by the Tannaim and Amoraim of their times. This chapter is often (mis)understood as constituting heavy criticisms of the Prophet, when in fact the Sages are underlining the books highly sacred and most holy literary content. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande lärmiljöer : En studie om hur fem förskollärare iscensätter och utformar språkutvecklande lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Rosén; [2021]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Lärmiljö; Samspel; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på hur förskollärare utformar och iscensätter språkutvecklande lärmiljöer samt vilka möjligheter och begränsningar de kan uppleva i arbetet. Detta har undersökts genom en kvalitativ jämförande studie där fem förskollärare från fem olika förskolor deltog. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars sömnhälsa : En litteraturstudie om hur ungdomars sömn och hälsa påverkas av skärmanvändning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Lena Rosén; Hanna Rosell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personer med anorexia nervosas erfarenheter vid vårdkontakt : en metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alexandra Rosén; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; psychiatric care; mental health care; nursing care; nursing; experiences; Anorexia nervosa; psykiatrisk vård; mentalvård; sjuksköterskevård; omvårdnad; erfarenheter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar anses vara ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som kan vara potentiellt livshotande och åsamka omfattande samt mångårigt lidande. Anorexia nervosa (AN) bedöms som komplext och involverar psykiska som fysiska dimensioner av personers hälsa. LÄS MER

 5. 5. (O)filtrerat : En semiotisk analys av trenden Instagram vs. reality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Rosén; Josefine Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Kroppsideal; Postfeminism; Instagram; Semiotik; Sociala medier;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to examine the Instagram vs. reality trend and its meaning. The study aims to contribute to an understanding of whether the trend can be viewed from a postfeminist perspective, as well as if body ideals are reproduced or if the trend works as an opposition against the societal body standards. LÄS MER