Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 546 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. The Effect of Credit Rating Announcements on the GICS Market Sectors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karl Rohlén; Tobias Rosén; [2021-06-30]
  Nyckelord :Abnormal returns; Rating Announcements; Credit Rating Changes; Credit Outlooks; Credit Reviews; Standard Poor’s; Moody’s;

  Sammanfattning : MSc Finance.... LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet med den besvärlige profeten? En receptionshistorisk analys av Hesekieltexten i Talmud-Bavli

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kim Hesekiel Rosén; [2021-01-28]
  Nyckelord :Ezekiel; Ezekiel 1; Ezekiel 16; Ezekiel s vision; Exegesis; Tractate Hagigah 13; Hashmal; Hekhalot; Jewish Mysticism; Kabbalah; Merkavah; Mishnah; Reception-History; Reception-Theory; Siddur; Talmud-Bavli; Tanakh; Torah; Whore; Work of the Chariot; Zanah;

  Sammanfattning : This essay will examine the reception-history of Ezekiel in Talmud-Bavli, tractate Hagigah 13a, where the issues about Ezekiel are discussed to a length by the Tannaim and Amoraim of their times. This chapter is often (mis)understood as constituting heavy criticisms of the Prophet, when in fact the Sages are underlining the books highly sacred and most holy literary content. LÄS MER

 3. 3. “Tillsammans så är vi starkare”: En studie om stress & stressreducering vid hot och våld : En kvalitativ studie på stress och stressreducering vid hot och våld mot poliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Martin Eriksson; Sandra Rosén Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stress; sense of coherence; control; social support; threats and violence; police; Stress; känsla av sammanhang; kontroll; socialt stöd; hot och våld; polis;

  Sammanfattning : Threats and violence at work are an increasingly widespread work environmentproblem in Sweden. This affects many professions but especially police officersand other emergency professions. This problem risks causing stress that negativelyaffects the police officers' health. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Mattsson; Oscar Pålsson; Frida Rosén; [2021]
  Nyckelord :Kreditbetyg; Kvinnliga styrelseledamöter; S P Global Ratings; Europa; Könskvoteringslagar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen? En kvantitativ studie om hur kvinnor i styrelser påverkar företags kreditbetyg Seminariedatum: 2021-01-15 Kursnamn: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15hp. Författare: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: kreditbetyg, kvinnliga styrelseledamöter, S&P Global Ratings, Europa, könskvoteringslagar. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande lärmiljöer : En studie om hur fem förskollärare iscensätter och utformar språkutvecklande lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Rosén; [2021]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Lärmiljö; Samspel; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på hur förskollärare utformar och iscensätter språkutvecklande lärmiljöer samt vilka möjligheter och begränsningar de kan uppleva i arbetet. Detta har undersökts genom en kvalitativ jämförande studie där fem förskollärare från fem olika förskolor deltog. LÄS MER