Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 613 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. Sea of Unity – Ett spel för samarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Izabell Arvidsson; Markus Grahn; Oskar Pålsson; Kevin Tan Quach; Malin Rosén; Kevin Rylander; [2023-03-03]
  Nyckelord :Samarbete; 4in1; Asymmetri; Speldesignmönster; Unity;

  Sammanfattning : The most popular games nowadays, both single and multiplayer, are often focused on individual achievements instead of the whole team’s accomplishment. This paper aims to explore how to make a game that is designed with cooperation in mind and how to implement it in 4in1-game. LÄS MER

 3. 3. Biogas en studie om biogasutsläpp och expansionsmöjligheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Olof Rosén; André Svennberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks koldioxidutsläppen hos More Biogas samt varför biogas inte byggs ut i den takt som det finns resurser till att göra. Biogas som är ett helt fossilfritt drivmedel borde vara väldigt attraktivt som drivmedel för fordonsmarknaden men är inte riktigt fallet idag. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Julia Lönnemalm; Nilsson Sanna; [2023]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; sjuksköterskors erfarenheter; kvinnor;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem där en av fyra kvinnor blir utsatta under sina liv. Våldet får konsekvenser för både kvinnan och samhället. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. LÄS MER

 5. 5. Närståendes erfarenheter av vård i livets slutskede i hemmet : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Matilda Harjula; Alma Lindblom; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; livets slutskede; närstående; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: En femtedel av Sveriges befolkning gav stöd i rollen som närstående. Som närstående frambringades möjligheter men också utmaningar.  Vård i hemmet ansågs vara förknippat med trygghet och skapade frihet för närstående och patient. LÄS MER