Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. ON THE COMPARABILITY OF PAPER-BASED AND COMPUTER-BASED ENGLISH READING COMPREHENSION TESTS A Study of High-Stakes English Reading Assessment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lena Asp; [2018-10-26]
  Nyckelord :Computer-based test; paper-based test; score comparability; language assessment; high-stakes testing; delivery mode;

  Sammanfattning : Around the year 2008 schools in Sweden began use computers more and more in education. The school I worked at lent each student his or her own device and I found my job as a language teacher changing. LÄS MER

 2. 2. Post-employment protection of undisclosed information in an intellectualized economy - A study on how to prevent undisclosed information from walking out of the door after the termination of employment

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Oscar Rosén; [2018-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Secrecy has been used in commercial activities for thousands of years as a tool to create and control competitive advantage. In today’s economy, the control and protection of undisclosed business or technical information are, regardless of industry, imperative to obtain first-mover returns from innovation-related activities and facilitate innovation-driven collaborations across industries and countries. LÄS MER

 3. 3. Hur föreningens skuldsättning påverkar priset på bostadsrätter - en kvantitativ studie baserat på bostadsrättsförsälningar i Göteborgs kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Pauli; Johanna Rosén; [2018-07-30]
  Nyckelord :Bostadsrätter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av ungdomsverksamheten inom Allsvenskan : En kvalitativ innehållsanalys av Allsvenska klubbars medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Språk, kultur och samhälle

  Författare :Jesper Rosén; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; fotbollsklubbar; varumärke; innehållsanalys; medieplattformar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how football clubs in the Swedish first divisioncommunicate about their youth activities. The goal of the essay was also to contribute with newinsights about sports clubs; how they have adapted to the evolution of social media and whatinformation they prioritise. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i skarpt läge : En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Madeleine Sjöberg Rosén; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; samråd; myndighetssamverkan; teamframträdande; samverkansfaktorer; handlingsutrymme; jurisdiktion; barnmisshandel; övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkande myndigheter är i detta fall socialtjänst, polis, åklagare samt barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER