Sökning: "Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet Rosén.

 1. 1. Post-employment protection of undisclosed information in an intellectualized economy - A study on how to prevent undisclosed information from walking out of the door after the termination of employment

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Oscar Rosén; [2018-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Secrecy has been used in commercial activities for thousands of years as a tool to create and control competitive advantage. In today’s economy, the control and protection of undisclosed business or technical information are, regardless of industry, imperative to obtain first-mover returns from innovation-related activities and facilitate innovation-driven collaborations across industries and countries. LÄS MER

 2. 2. Hur föreningens skuldsättning påverkar priset på bostadsrätter - en kvantitativ studie baserat på bostadsrättsförsälningar i Göteborgs kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Pauli; Johanna Rosén; [2018-07-30]
  Nyckelord :Bostadsrätter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommunikation av ungdomsverksamheten inom Allsvenskan : En kvalitativ innehållsanalys av Allsvenska klubbars medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Språk, kultur och samhälle

  Författare :Jesper Rosén; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; fotbollsklubbar; varumärke; innehållsanalys; medieplattformar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how football clubs in the Swedish first divisioncommunicate about their youth activities. The goal of the essay was also to contribute with newinsights about sports clubs; how they have adapted to the evolution of social media and whatinformation they prioritise. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i skarpt läge : En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Madeleine Sjöberg Rosén; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; samråd; myndighetssamverkan; teamframträdande; samverkansfaktorer; handlingsutrymme; jurisdiktion; barnmisshandel; övergrepp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkande myndigheter är i detta fall socialtjänst, polis, åklagare samt barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 5. 5. Socker, stress och nedstämdhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan gymnasieelevers sockerintag, upplevda stressnivåer och nedstämdhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrik Rosén; Johanna Soikkeli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka sockerintaget och nivån av stress och nedstämdhet hos gymnasieelever. - Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna? - Hur ser nivån av stress ut hos gymnasieleverna? - Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? - Finns det något samband med sockerintag och stress? - Finns det något samband med sockerintag och nedstämdhet? Metod: En kvantitativ studie har genomförts där en enkätundersökning gjorts på tre gymnasieklasser i en kommun i storstockholm. LÄS MER