Sökning: "enkätstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 2607 uppsatser innehållade ordet enkätstudie.

 1. 1. TILLTRO TILL KNÄFUNKTION EFTER KNÄSKADA. EN JÄMFÖRANDE ENKÄTSTUDIE AV IDROTTARE SOM ANVÄNDER VS. INTE ANVÄNDER KNÄSKYDD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emil Bech; Alicia Hellmark; [2021-11-18]
  Nyckelord :Knäskador; idrottsutövare; knäskydd; tilltro; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Knäskador inom idrott är vanligt. Efter en knäskada använder en del idrottare knäskydd under idrottsutövande. Self efficacy, det vill säga tilltro till sin förmåga, är en viktig del av fysioterapeutisk rehabilitering. Risken att drabbas av en skada ärhögre vid låg tilltro till sin förmåga. LÄS MER

 2. 2. KARTLÄGGNING AV BESVÄRSOMRÅDEN OCH FYSISK AKTIVITETSNIVÅ I SAMBAND MED ELEKTRONISK SPORT - EN ENKÄTSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Erenstedt; Joakim Jerpenfeldt; [2021-11-18]
  Nyckelord :Elektronisk sport; muskuloskeletala besvär; fysisk aktivitet; sambandsanalys; kvantitativ;

  Sammanfattning : E-sportare kan, likt kontorsarbetare, drabbas av muskuloskeletala hållnings- och överbelastningsrelaterade besvär och kan därför potentiellt bli en växande patientgrupp. Forskningen är begränsad kring E-sport, relaterade muskuloskeletala besvär och dess relation till fysisk aktivitetsnivå... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av återbesök hos Artro-teamets fysioterapeut efter att ha uppsökt sjukhusets akutmottagning – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annielle Lindqvist; Birgitta Äng-Hansen; [2021-11-18]
  Nyckelord :fysioterapeut; återbesök; primär bedömning; ortopedisk triage; Mölndals sjukhus; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Långa väntetider och bristande läkartillgänglighet är ett växande problem i Sverige. Vissa primärvårdsenheter har börjat att arbeta utifrån ett triage system där patienter med muskuloskeletala besvär får en primär bedömning av fysioterapeut... LÄS MER

 4. 4. IMPLEMENTERING AV KNÄKONTROLL. En enkätstudie med tränare för flickor 14-lag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Rönnbäck; Sofia Sjöstedt; [2021-11-18]
  Nyckelord :skadeförebyggande träning; Knäkontroll; implementering; fotboll; flickor; tränare; korsbandsskador;

  Sammanfattning : Fotbollsspelande flickor har identifierats som en riskgrupp att drabbas av knäskador. Det skadeförebyggande uppvärmningsprogrammet Knäkontroll har visat sig effektivt för att minska antalet knäskador för fotbollsspelare. Dock är implementeringen av programmet hos fotbollsspelande flickor år 2018 inte känd.. LÄS MER

 5. 5. Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Pripp; Linda Jönsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; urininkontinens; urinläckage; bäckenbottenträning; graviditet;

  Sammanfattning : För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha storinverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens... LÄS MER