Sökning: "Julia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Julia Andersson.

 1. 1. Autentisk femvertising : Dimensioner av autentisk femvertising och betydelsen med avseende på generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hellström; Elin Andersson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; Autencitet; Kvinnliga konsumenter; Reklam; Kvantitativ metod; Explorativ faktoranalys; ANOVA; Post Hoc test;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka autentisk femvertising från ett kvinnligt konsumentperspektiv. Detta görs genom att utforma en generaliserad modell av vad som anses vara av betydelse för att femvertising ska upplevas autentiskt. Vidare undersöks hur olika generationer förhåller sig till autentisk femvertising. LÄS MER

 2. 2. Psykologiska kontrakt i plural : en kvalitativ studie av bemanningsanställda som har två arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Andersson; Mira Petersen; [2022]
  Nyckelord :Arbets-och organisationspsykologi; bemanningsanställda tjänstepersoner; trepartsrelation; psykologiskt kontrakt; förväntningar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur det psykologiska kontraktet upplevdes för arbetstagare som hade fler än en arbetsgivare. Ett målinriktat bekvämlighetsurval tillämpades. Totalt deltog 10 respondenter, tre män samt sju kvinnor vars åldrar varierade mellan 23 och 40 år. LÄS MER

 3. 3. Development of a Python Pipeline for the Analysis of Campylobacter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elvira Zetterberg; Evelina Andersson; Alma Nilsson; Moa Qvarnlöf; Corinne Olivero; Julia Sulyaeva; [2022]
  Nyckelord :Campylobacter; WGS; pipeline; sequence alignment; Illumina; ARIBA;

  Sammanfattning : Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, is a government agency that works for better animal and human health with a primary focus on infectious animal diseases. One of their projects involves tracking the spread of Campylobacter infection in broilers and the occurrence of antimicrobial resistance in these bacteria. LÄS MER

 4. 4. Arch : Att utveckla ett digitalt planritningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julia Ohlsson Orell; Gustav Elmqvist; Marcus Åhl; Isak Toivanen; Viktor Andersson; Ville Kniivilä; Yana Dashchechka; [2022]
  Nyckelord :Bygglov; webbsida; planritningar;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar resultaten och erfarenheterna från det arbete som sju studenter utförde under vårterminen 2022 som en del av kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Syftet med projektet var att vidareutveckla programmet Arch, som är en webbapplikation vars mål är att privatpersoner på ett enkelt sätt ska kunna skapa underlag för bygglovsansökningar. LÄS MER

 5. 5. “It must be fun for you to help a bit on the farm” : A qualitative study of the social, institutional, and economic activities and roles of women and inclusion in livestock farming in southern Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Julia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Farming Women; Gender Equality; Patriarchy; Agriculture; Reproductive Labour.;

  Sammanfattning : Farming women have between the year 1950 and the present time had to fight hard to participate in the farming sector in Sweden to the same extent as men. There are old, gendered biases towards women who labour on farms by people both on and outside the farms. LÄS MER