Sökning: "Julia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Julia Andersson.

 1. 1. Att mäta SVT-program

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Brandby; Julia Wennerblom; Stina Andersson; Therese Gardell; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether or not the concept of informationaladvantage in series has a correlation with the popularity of the series. Informational advantageas a dramaturgical tool means that the viewer, at any given point throughout the series, eitherknows more, less or the same amount as the character in the show; these stages are calleddramatic irony, mystery, and suspence respectively. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning. : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Andersson; Anna Jarlh; [2019]
  Nyckelord :Barnintensivvård; föräldrars upplevelser; intensivvård; kritiskt sjuka barn; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnintensivvård beskrivs som stark känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. Att ha ett barn inlagt på en intensivvårdsavdelning är förenat med stress och oro hos de flesta föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet och musik i förskolan : Att använda musik som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Andersson; Maria Södergren; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; språkutveckling; musik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vårt syfte är att undersöka hur musik kan användas som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter flerspråkiga barn får till att stimulera sin språkutveckling genom musik. LÄS MER

 4. 4. Elevers sociala förutsättningar i relation till skolprestationer inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Andersson; Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :education; mathematics; mathematics achievement; parental involvment; primary school; socioeconomic status;

  Sammanfattning : Tanken med denna kunskapsöversikt var att undersöka eventuella samband mellan elevers sociala förutsättningar och skolprestationer inom matematik. Forskning menar att föräldrars socioekonomiska status är en stark och konsekvent förutsägelse för elevers skolprestation (Wiederkehr et al., 2015). LÄS MER

 5. 5. Den äldre personens hantering av ensamhet efter förlust av partner- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Andersson; Julia Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :ensamhet; hantering; KASAM; litteraturöversikt; äldre person;

  Sammanfattning : .... LÄS MER