Sökning: "Electrical"

Visar resultat 1 - 5 av 2246 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 1. LÖDÖSEHUS: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY AT THE SITE OF A MEDIEVAL CASTLE IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Andersson; Tobias Möhl; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Induced Polarization; Archaeology; Leached clay; Medieval castle; Lödösehus; Lödöse; Sweden;

  Sammanfattning : Near-surface geophysics is a well established method for mapping the geological conditionsin the subsurface. The use of geophysics is also a commonly used method in archaeologicalsurveys, although traditionally not as much in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Assessing the Security of Internal Automotive Networks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Anas Alkoutli; Joakim Anderlind; Carl-Johan Björnson; Mathias Drage; Morgan Thowsen; Antonia Welzel; [2021-09-14]
  Nyckelord :Vehicle; Network Security; CAN; Ethernet;

  Sammanfattning : Context In order to address the growing need for connectivity in today’s cars, thein-vehicle network has increased in complexity, now consisting of over 100 electricalcontrol units. Balancing the level of security with high performance is non-trivial,and current networks have shown to sacrifice security measures for performance,therefore leaving the networks sensitive to both manipulation and information re trieval. LÄS MER

 3. 3. Implementering av solceller vid busshållplats

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Murad Aslan; [2021]
  Nyckelord :Solar cell; Buss stop; On-Grid; Off-Grid; Solceller; Busshållplats; On-Grid; Off-Grid;

  Sammanfattning : Idag är människor i behov av Wi-Fi, eluttag samt belysning och samtidigt är kollektivtrafiken en stor del av människors vardag. Syftet med arbetet är att undersöka huruvida en implementering av solceller kan gynna samhället utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för en expanderade elfordonsflotta i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tove Boivie; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för en expanderande elfordonsflotta i Stockholms län under en tidsperiod som sträcker sig från 2015-2030. Frågeställningar som undersöks och diskuteras rör incitament och hinder för en elektrifiering, prognoser och aktuell utveckling för densamma samt hur en elektrifiering av fordonsflottan kan komma att påverka belastningen på elnätet regionalt. LÄS MER

 5. 5. Simulating cable fires in Fire Dynamics Simulator : Based on small scale testing in cone calorimeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Hugo Zacharoff; [2021]
  Nyckelord :Cable fires; FDS; cone calorimeter;

  Sammanfattning : In a society increasingly more influenced by technology and electricity, electrical and computer cables will play a more vital role in humans’ everyday life. With an increasing number of cables being introduced into society, the risk of fires caused by or involving cables will increase and become a more common danger to property and human lives. LÄS MER