Sökning: "Electrical"

Visar resultat 1 - 5 av 2327 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 1. Praktiska och Ekonomiska förutsättningar för Solarblinds : En preliminär studie av en Solarblinds prototyp baserad på de praktiska och ekonomiska perspektivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emmanuel Muhindo; Joumata Rashou; [2022]
  Nyckelord :SBS; Electrical energy production; LCOE; Simulation; Pyranometer; Sunspace; Inclination angle; Treehouse and Profitability.  ; SBS; Elproduktion; LCOE; Simulering; Solceller; Lutningsvinklar; Lönsamhet; Solutrymme; Trähus och Pyranometer.;

  Sammanfattning : This study addresses the use of a Solar blind system (SBS) instead of ordinary glass used on windows of buildings. To investigate the effects of using an SBS for electricity energy generation a fictitious wooden house as a prototype, a real building needed to be constructed. LÄS MER

 2. 2. Prognostics for Condition Based Maintenance of Electrical Control Units Using On-Board Sensors and Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Gabriel Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :machine learning; random forest; random survival forest; condition based maintenance; cbm; reliability; solder joint failure; thermomechanical cycling; ECU; lifetime prediction; data-driven; statistics; BGA; PCBA; field quality; maintenance; truck; bus; vehicle;

  Sammanfattning : In this thesis it has been studied how operational and workshop data can be used to improve the handling of field quality (FQ) issues for electronic units. This was done by analysing how failure rates can be predicted, how failure mechanisms can be detected and how data-based lifetime models could be developed. LÄS MER

 3. 3. Electrochemical behavior of conducting polymers

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Raghda Kalifa; [2022]
  Nyckelord :Cathodic protection; conducting polymers; conductivity; structure; compression; Katodiskt skydd; ledande polymerer; konduktivitet; struktur; kompression;

  Sammanfattning : Ett stort industriellt problem när det gäller metalliska material är korrosion. En metod för att förhindra korrosion är genom en elektrokemisk process som kallas katodiskt skydd vilket kan utföras på två olika sätt: Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström (ICCP) eller offeranod (SACP). LÄS MER

 4. 4. Sputtered Transparent Contact Layers for Bifacial and Tandem Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Klara Kiselman; [2022]
  Nyckelord :Solar cells; ITO; indium doped tin oxide; bifacial cell; tandem cell; transparent conductive oxides;

  Sammanfattning : A key to solar cells with lower environmental impact is higher efficiency and reduced material usages. Bifacial solar cells may have a higher efficiency as light can enter from two directions and tandem solar cells may use a larger part of the incoming solar spectrum, increasing the efficiency. LÄS MER

 5. 5. Electrochemical corrosion analysis of nickel-based superalloys

  Master-uppsats, KTH/Yt- och korrosionsvetenskap

  Författare :Robin Gonzalez; [2022]
  Nyckelord :Electrochemistry; corrosion; nickel; polarization; EIS; Elektrokemi; korrosion; nickel; polarisation; EIS;

  Sammanfattning : Elektrokemisk korrosionsanalys av legeringar är en essentiell del av den större materialanalysen som måste utföras när en legerings lämplighet för en viss applikation evalueras. Nickelbaserade legeringar är kända för sin utmärkta korrosionsresistans, och de Ni-Cr-Mo-baserade legeringarna 59, 625, och 718 är också så kallade superlegeringar. LÄS MER