Sökning: "Electrical"

Visar resultat 1 - 5 av 1770 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 1. New immobilizer concept based on Scania’s electrical platform

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Navid Varzandeh; [2019]
  Nyckelord :Immobilizer;

  Sammanfattning : Immobilizers are security systems that are set up and installed in modern vehicles in order to prevent thieves from starting the vehicles. The idea is that if any wrong keys are used to start the vehicle, the immobilizer detects the wrong key and start the immobilization procedure to stop the vehicle from turning on. LÄS MER

 2. 2. Control Strategies for VSC-HVDC links in Weak AC Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Björklund; [2019]
  Nyckelord :HVDC; VSC; voltage source converter; control theory; weak ac systems;

  Sammanfattning : In this master thesis control systems for a voltage-source converter HVDC connected to weak ac networks are investigated. HVDC stands for high voltage direct current and is a way to transfer power in the electrical power system. LÄS MER

 3. 3. A Model-Predictive-Control Based Smart-Grid Aggregator

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Amanda Paulus; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intermittent energy source usage, such as solar and wind power, is continuously increasing. Intermittent energy sources are highly dependent on prevailing weather conditions, resulting in stochastic electricity generation. The expected stochasticity in electricity generation will cause issues for the current power grid. LÄS MER

 4. 4. Det undermedvetna spelet : Beteende och rörelsemönster i spelande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jacob Maran; Johan Wennberg; [2018]
  Nyckelord :movement; behaviour; experience; immersion; reaction; rörelse; beteende; upplevelse; inlevelse; immersion; reaktion;

  Sammanfattning : Syftet vi hade med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios där vi med hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Sedan applicerades analysmaterial för att hitta mönster i hur folk reagerar, då kroppsligt för att mäta hur deras undermedvetna reagerar även om spelaren inte uppfattar det som så. LÄS MER

 5. 5. Optimal Day-Ahead Scheduling and Bidding Strategy of Risk-Averse Electric Vehicle Aggregator : A Case Study of the Nordic Energy and Frequency Containment Reserve Markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Dalton; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Nordic synchronous grid is facing a number of challenges. The ongoingphaseout of synchronous generation coupled with increased penetration ofintermittent renewable generation is leading to reduced system inertia. LÄS MER