Sökning: "Electrical"

Visar resultat 1 - 5 av 1911 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 1. Cu2O/TiO2 Nanorod Heterojunctions: Synthesis, Characterization and Applications as Solar Cells on the Nanoscale

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Edward Dellamary; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Novel solar cells are being synthesized from sustainable, non-toxic, and economic materials. All metal oxide semiconductors are one such class of these materials. LÄS MER

 2. 2. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 3. 3. Communication Channel Measurement and Modeling for Inductive Wireless Power Transfer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Love Rosén; [2020]
  Nyckelord :Wireless power transfer; WPT; Qi Specification; Inductive coupling; Wireless charging; Channel modeling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wireless Power Transfer (WPT) technology has experienced phenomenal success in the application of wireless charging of smartphones. With the Qi Specification becoming the dominant standard, wireless charging's convenience goes beyond cable-free charging to facilitate interoperability between chargers and devices from different vendors. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonathan Sverud; [2020]
  Nyckelord :anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Sammanfattning : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. LÄS MER

 5. 5. Visualizing Logical Architecture of Electrical and Electronic (E/E) Systems in Automotive Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Kazım Gökberk Nur; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; network visualization; graph drawing; diagram usability; complex information; electrical and electronic E E systems architecture; node link diagrams;

  Sammanfattning : Modern vehicles equipped with many hardware and software systems. To develop new functionalities and maintain existing features of the vehicles, engineers have to check relationship between software and hardware systems. LÄS MER