Sökning: "Eventmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Eventmarknadsföring.

 1. 1. The WOW-effect. A qualitative content analysis of communication strategies used by the Swedish music festival Way out West

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Fredlund; Savannah Gillblad; [2023]
  Nyckelord :strategic communication; event marketing; sustainability communication; CSR; brand community; symbolic branding strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en allt större press på varumärken att stå ut ur mediebruset samt att kommunicera kring hållbarhet och CSR. Detta gör brandingstrategier högst nödvändiga, trots detta är det ännu ett relativt outforskat område inom marknadsföring av evenemang. LÄS MER

 2. 2. Event och varumärke : En studie om hur varumärket kan stärkas för att locka till sig en större publik och varumärkets betydelse för framgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Linder; Sebastian Spåls; [2023]
  Nyckelord :Event; Sociala medier; Branding; Eventmarknadsföring; Varumärke; Konsument; Triangulering;

  Sammanfattning : Med socialamediers framfart har event blivit ett av de vanligaste sätten för marknadsförare att nå sin publik. Utvecklingen av direktkontakt mellan kund och företag ökar också möjligheterna inom marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Event som marknadsföringsstrategi : En kvantitativ studie om hur eventmarknadsföring påverkar varumärken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oliver Hedman; Gustav Blomqvist; Alexander Nordström Käll; [2022]
  Nyckelord :Eventmarknadsföring; mässor; varumärkeskapital; varumärkeskännedom; varumärkeslojalitet; varumärkesattityd;

  Sammanfattning : Datum: 2022-01-13   Nivå:            Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för ekonomi, samhälle, teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Gustav Blomqvist             Oliver Hedman                 Alexander Nordström Käll                                                                                                                Titel: Event som marknadsföringsstrategi - En kvantitativ studie om hur eventmarknadsföring påverkar varumärken   Handledare: Rana Mostaghel   Nyckelord: Eventmarknadsföring, mässor, varumärkeskapital, varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, varumärkesattityd.   Frågeställning: Vad har event för påverkan på ett företags varumärkeskapital? På vilket sätt påverkar varumärkesattityd, varumärkeskännedom och varumärkeslojalitet ett företags varumärkeskapital efter ett event?   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om eventmarknadsföring som en marknadsföringsstrategi påverkar företags varumärkeskapital. LÄS MER

 4. 4. ”Syns du inte, finns du inte” : Eventmarknadsföring ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bianka Farkas-Szabó; Johanna Ekberg; Melissa Löfman Nastefski; [2021]
  Nyckelord :Event marketing; customer relationships; brands; sponsorship; communication; experience; evaluation; Eventmarknadsföring; kundrelationer; varumärken; sponsring; kommunikation; upplevelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Eventmarknadsföring växer som marknadsföringsform och allt fler företag har börjat inkludera denna i sin marknadsföringsstrategi. Genom interaktiv kommunikation via ett event eller en händelse ligger fokus på skapandet av kundrelationer via det fysiska mötet som ofta anses vara mycket värdefullt. LÄS MER

 5. 5. Marknadsstrategier på skolmarknaden : En kvalitativ studie om marknadsföring i gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pietro Chahin; Evin Erdal; [2021]
  Nyckelord :Private high schools; Public high schools; Marketing; Fristående gymnasieskolor; Kommunala gymnasieskolor; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur gymnasieskolor marknadsför sig i dagens skolmarknad. Teori: Den teoretiska referensramen i denna kandidatuppsats bygger på fem olika och relevanta teorier. LÄS MER