Sökning: "experience"

Visar resultat 1 - 5 av 36407 uppsatser innehållade ordet experience.

 1. 1. Byline: Ex Machina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kalle Mossberg; Karolina Waligorska; Clara Westberg; [2024-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) into our daily lives and workplaces, exemplified by the launch of the ChatGPT language model on November 30, 2022, has prompted questions about its role in journalism. Building on Jenny Wiik's (2010) research on the core values of Swedish journalists, this thesis aims to comprehensively understand how AI will impact traditional journalistic ideals in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 3. 3. Banbrytande formgivning i Sveriges textilindustri En studie om Astrid Sampes mönsterproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefine Elna Karlsson; [2024-02-07]
  Nyckelord :Astrid Sampe; Textile industry; Modernism; Postmodernism; Industrial design;

  Sammanfattning : The main focus of this study are the textile prints created by Astrid Sampe (1909-2002). Her fabrics can tell us more about her than a biography ever could. They can reveal how we experience patterns, why we are attracted to them and how our preferences can evolve over time. LÄS MER

 4. 4. FLYKTEN FRÅN VARDAGEN. Om fantasy, eskapism och verklighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonathan Axelsson Ossiansson; [2024-02-07]
  Nyckelord :ritual; symbolisk interaktionism; fantasy; eskapism; verklighet; rollspel; cosplay;

  Sammanfattning : This paper investigates the relations between the fantasy genre and the phenomena of escapism. It also delves into the factors which motivates consumption of various fantasy mediums. LÄS MER

 5. 5. Do the buy it?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Frisell; Gustaf Lewerth; [2024-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasingly popular tool for firms seeking growth, is to merge with or acquire other firms. So popular that an entire industry of advisers has evolved to provide guidance in the mergers and acquisitions (M&A) process. The most prominent are investment banks (IB). LÄS MER