Sökning: "discretion"

Visar resultat 1 - 5 av 825 uppsatser innehållade ordet discretion.

 1. 1. I frontlinjebyråkraternas blickfång: En kvalitativ studie av asylsökande hbtqi-personers upplevelser av kontakten med Migrationsverkets frontlinjebyråkrater under asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Amira Nebti; [2023-10-26]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; lgbtq; asylum-seekers; homonormativity; intercultural communication-skills; power dynamics;

  Sammanfattning : Due to the discrimination, and exclusion that LGBTQ-people face as well as the threat of facing criminal charges for engaging in same-sex relations in large parts of the world, many lgbtq-people are seeking refuge, primarily in Europe. Previous studies in Europe and Sweden show that many rejected asylum-cases for lgbtq-people have been due to incorrect credibility assessments. LÄS MER

 2. 2. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorer - en kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers förståelse och arbete med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Freij; Ebba Nybble; [2023]
  Nyckelord :skolkurator; hemmasittare; handlingsutrymme; förståelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore and analyze school counselors' understanding of the phenomenon of hemmasittare and their work with these students. To accomplish this study we had a qualitative approach and conducted six semistructured interviews with school counselors who worked in Swedish compulsory schools. LÄS MER

 4. 4. Att balansera mellan stringens och relevans - Kuratorers perspektiv på standardiserade vårdprocesser i Barn- och Ungdomspsykiatrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Johansson; [2023]
  Nyckelord :health care social worker; standardization; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experiences and thoughts of health care social workers regarding working according to standardized care processes in child and adolescent mental health care (Barn- och Ungdomspsykiatrin). The research questions concerned what challenges and opportunities standardized care processes bring and how it affect the health care social workers professional role and discretion. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares dilemman vid bedömningar om barnets bästa : En kvalitativ studie om socialsekreterares tillämpning av barnets bästa inom utredningar på barn- och ungdomsenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Lindström; Emelie Andersson; [2023]
  Nyckelord :social service worker; best interest of the child; street level bureucrats; discretion; Socialsekreterare; barnets bästa; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten inom olika socialtjänster i ett län i Mellansverige arbetar utifrån barnets bästa. Målet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur socialsekreterare kan förstå begreppet barnets bästa och hur det kan användas i arbetet med barn. LÄS MER